Schema
Datum: 2021-12-01 - 2022-11-30
 
Utskrivet: 2021-12-01 04:22:23
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 48, 2021
 Ons1 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
   00:00-23:59  Idrott och lärande: Perspektiv på inkludering, undervisning och rörelseformer, 18 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-04-27
   00:00-23:59  Pedagogik och didaktik, att vara lärare, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-06-01
   00:00-00:01  Akademisk text - RASK, 4 hp Sommarkurs, 75% dagtid    Utlämning av omtentamen 1 på CANVAS, Provkod 1401 Hemtentamen2021-08-16
   08:00-10:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidA4TF031535AS:U410 PVK 22021-11-19
OR  08:00-10:00    LL051052OR:E532 Examen intervju2021-11-30
OR  08:00-10:00    am4355OR:E536 Grupparbete2021-11-30
OR  08:00-10:00    ak8968OR:E534 plkugg2021-11-30
   08:00-10:00 Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggd miljö: Regional planering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF2740, TSLIOL  Seminarium i grupp2021-11-24
   08:00-11:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAK8509Hylliebadet Dk3.1. Polkon H. Livräddning: Omexamination 1.2021-11-16
   08:00-12:00 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOral hälsa och dentala material, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0224  8.15-10.00
Seminarium: Fall 8 E. Papia Via ZOOM
10:30-11:30 Skrivningsgenomgång delkurs 1
2021-11-25
   08:00-12:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöOrala funktionsstörningar och oral rehabilitering, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid  KL:4690 AVT Gr 1,6, Oral Prot Gr 3,4, Endo Gr 2,5. Kliniktimme Endo Gr 5 kl. 11-12 Endo genomgång Gr 2 Kl.8-8:30 Endo genomgång Gr 5 kl.8-8:30 AVT Gr 6 ons fm 11-12 (KL:5360)2021-09-20
   08:00-12:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöDiagnostik och behandling av karies och parodontit, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Preklinik C Gr, 3b,6b,7
Eget arbete Gr 1,3a,4,5,6a
OD Kliniskt foto Gr 2
2021-09-14
   08:00-12:00    AJ5713  Pedagogisk kurs2021-09-07
   08:00-12:00    am5301  Pedagogisk kurs2021-09-08
   08:00-12:00  Polisiärt arbete Polisiärt arbeteAK8685, AL6579, AL8348KR:1125N3 Resurstillfälle DurTvå/avrapportering. Extra tillfälle för träning. OBS Frivilligt.2021-09-13
   08:00-12:00 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLaboratoriet i vårdprocessen, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0224   2021-08-23
   08:00-12:00    AL9574  Utbildning2021-08-25
   08:00-12:00    AJ7317  Pedagogiska grunder2021-08-25
   08:00-12:00  Polisiärt arbete III, 30 hpB3, B4LUJOIN  Dk3. Tid för uppsatsarbete.2021-06-23
   08:00-12:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöOral hälsa och det orala ekosystemet, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Uppföljningssamtal via Zoom
Specifika tider anslås på Canvas
2021-11-24
   08:00-12:00  OD Grundutbildning OD GrundutbildningAD9331   2021-05-18
   08:00-12:00 Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOdontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare II, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Sammanställning av examinationsfall/Debriefing2021-06-02
   08:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidD14AK4627AS:U406 OSCE 14:22021-09-23
   08:00-12:00  Polisiärt arbete III, 30 hpALUJOIN  Dk3. Tid för uppsatsarbete.2021-09-22
   08:00-12:00 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOral rehabilitering och processteknologi, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0224  08:00-12:00* via ZOOM
Basgruppsmöte
Problemlösning fall 12
Nytt fall 13
2021-08-23
   08:00-12:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöAllmäntandvård. Diagnostik och omhändertagande av sjukdomar., 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Gruppträff Zoom: Case 8 Roten till det onda forts.kl.8-10
ons 1/12 kl.10-12 Föreläsning via zoom Akutbehandling vid tandvärk, Helena Fransson, Maria Pigg
2021-10-21
   08:00-12:00    AJ7314  Pedagogisk kurs2021-11-05
   08:00-16:00  Att vara lärare i Sverige I, 9 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Att vara lärare i Sverige I VFU2021-05-26
   08:00-16:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid4   Grupparbete/Eget arbete handledning2021-05-26
   08:00-17:00  Polisiärt arbete III, 30 hp, Polisiärt arbete II, 30 hp, Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK8685, AL6579, AL8348KR:1114N2 Resurstillfälle DurTvå/avrapportering. Extra tillfälle för träning. OBS Frivilligt.2021-09-13
   08:00-17:00 Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggd miljö: Arkitektur och visuell kommunikation, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ7294  Eget arbete. Steg 2, Individuell gestaltningsuppgift + handledning2021-11-22
   08:00-17:00    AJ7311 3210 2021-11-09
   08:00-17:00  Storytelling - Narration Across Media, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3SINIOR:D429, OR:D438 Escape rooms2021-08-11
   08:00-17:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöBarndom och lärande: Matematik och didaktik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Läsdag2021-09-23
   08:00-17:00 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöVetenskapsteori och miljövetenskaplig praktik, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Uppgift om vetenskaplig kunskapsproduktion2021-06-01
   08:00-17:00  Student Student OR:B121:0, OR:B129:0, OR:B132:0 Spärrbokning2021-09-01
   08:15-09:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöBarndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUEWBE, LUHEMA  8.15-8.45 Föreläsning: Multimodalitet med Ewa Berg. 8.45-9 Intro: Gestaltande prov, Helena Malm.(Digitalt)2021-10-19
   08:15-09:00  Polisiärt arbete III, 30 hpB1, B2AJ7337, AK5997, AK7952, AL6580, AL7705, am8345KR:1217B1 Dk4.3. PNF. Lektion 14 Examinerande slutövning2021-11-30
   08:15-10:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA3AK4649, AL6535KR:1012D0 Dk3.1. Polkon V 2:11 Simulator2021-11-09
   08:15-10:00 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöFysik 1 (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid AJ0551, AK4581, AK8750  Ö10 (ZOOM)2021-10-21
R  08:15-10:00    al1568NI:A0405 .2021-12-01
R  08:15-10:00    al3681NI:C0309 12021-12-01
R  08:15-10:00    aj7729AS:U210  2021-12-01
R  08:15-10:00    am3255NI:C0325 Plugg2021-12-01
R  08:15-10:00    am4716AS:U308  2021-12-01
R  08:15-10:00    al2852NI:A0322 Pluggar2021-12-01
   08:15-10:00  Idrott och lärande: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid1LULILILKockum fritid, ishall Grupp 1: Skridsko Pass 42021-11-09
   08:15-10:00  Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAAI6528OR:C233 Berättelseskrivande
2021-09-30
   08:15-10:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidD1, D2AJ5486, AJ6873KR:1035B3 Dk3.1. Polkon F 2:72021-11-19
   08:15-10:00  Idrott och lärande: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid2AM8156OR:A131A Grupp 2: Atletisk form Gymnastik2021-11-30
   08:15-10:00  Global produktutveckling II, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSCHBJ  Lecture (online)2021-05-26
   08:15-10:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTermodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSHEHANI:A0406 Föreläsning: Termodynamik 4 (På Campus)2021-09-23
   08:15-10:00  Samhällskunskap och lärande: Att bli lärare i samhällskunskap, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULAPAOR:B231c Föreläsning: Offentlig sektor och finanspolitik samt inflation och arbetslöshet2021-10-08
   08:15-10:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA1, A2AI6536, AJ7316KR:102001, KR:1027L13180, Civilbil 2Dk3.1. Polkon T 2:7 Examination i nationellt fastställda metoder lokaliseringssök och fordonsstopp.2021-11-09
   08:15-10:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidB7, B8HSANEK  Pat.säkerhet2021-07-08
   08:15-10:00  Grunder i polisiärt arbete, 30 hpDAJ3387, AM5093KR:1029E1 Dk5.1. Polkon F 1:72021-09-28
A  08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus
2103 Ordkunskap och grammatik 1:3
2021-11-25
   08:15-12:00 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningModellering på atomskala, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSPAOL  Lab2021-11-01
   08:15-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidC, DHSKAWE  SBAR - Modell för kommunikation2021-06-02
   08:15-12:00 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPELA  Fordringsrätt Live via Zoom2021-06-07
   08:15-12:00 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSpelmotordriven produktutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG6505, AI5982, TSJEER  Supervision. Discord2021-05-25
   08:15-12:00 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInformationsdesign, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH6942NI:A0507 Workshop 2a (Storytelling with data visualisation hands-on)2021-11-15
   08:15-12:00 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOmvårdnad: Psykiatrisk omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSKAOR  Examinationsseminarium dk 2 (zoom)2021-11-05
   08:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTillverkningsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK0673, TSMAFIOR:E222, OR:E223 CNC - Övning2021-09-30
   08:15-12:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöDiagnostik och behandling av infektioner i munhålan, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Quiz-Seminarium "Beninflammation" - Gunnar Warfvinge
Kl. 8.00-8.20 Quiz - "Benets olika reaktionsmönster" (på Canvas)
Kl. 8.30-12.00 Seminarium (på Zoom)
2021-11-30
   08:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggteknisk analys – digitala tillämpningar, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2087G8:407 Ö: Samgranskning/kollisionskontroll2021-11-05
   08:15-12:00    AK5997  Polkon Beredskap2021-11-23
   08:15-12:00  Polisiärt arbete III, 30 hpC3, C4AJ7311 3110, 3120, Civilbil 1, Civilbil 3Dk4.1. Polkon F 4:72021-11-22
   08:15-13:00  3030 - KSM - Grundutbildning GULULOBENI:C0205  2021-11-30
   08:15-15:00 Urbana studier: Urban affärs- och samhällsutveckling - fastigheter och transporter, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Urbana studier: Urban affärs- och samhällsutveckling - fastigheter och transporter, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöUrbana studier: Strategic Management och tjänsteinnovation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5481NI:A0510 INC-SUB Workshop 1: design thinking for serive innovation- introduction and fieldwork2021-11-15
   08:15-16:30  1082 - GV - Funktion studenthälsa Funktion studenthälsaADKAFJNE:B1040, NE:B1043, NE:B1045, NE:B1750/NE:B1725 Studentnära arbetet under ht 21 med krav på distans2021-09-02
   08:15-17:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidCAJ7313, AK4709, AK8614KR:1134N2 Dk1. Fu-övn 2. Redovisas via Zoom.2021-11-22
   08:15-17:00 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIdrott, evenemang och turism, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Samverkan med organisation + eget arbete med prov 22021-11-19
   08:15-17:00  Bild och lärande: Visualitet och offentliga rum, 18 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-04-29
   08:15-17:00 Grafisk design, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTeckning och visuell gestaltning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Eget arbete2021-05-17
   08:15-17:00  Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid  OR:C440 Eget arbete2021-11-05
   08:15-17:00  Att vara lärare i Sverige IV: Utveckling, lärande och specialpedagogik, 9 hp Kurs inom program, distans 100% dagtid    VFU2021-11-01
   08:30-12:30  1061- BIT - IT ITHDledigDigimA Karmen2021-11-25
R  09:00-10:00    aj7067OR:C527 Martin Stigmar - Poliserna2021-04-28
   09:00-11:00 International Relations, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningInternational Relations II, 31-60 hp Fristående kurs, 100% dagtid AM0046  Seminar for Lecture 82021-10-25
   09:00-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidA2AJ0729AS:U402 KAD gr 2:12021-07-08
   09:00-12:00  Omvårdnad och behandling vid hjärtsvikt, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 25% dagtid  AS:U217 Nr 3 Behandling vid hjärtsvikt (Läkare, Oscar Braun)2021-11-08
   09:00-12:00    AM4907  Utbildning högskolepedagogik2021-11-11
   09:00-12:00    AL7679  Högskolepedagogisk kurs2021-11-03
   09:00-12:00    am7548  Undervisning2021-11-22
   09:00-12:00    am5308  Pedagogik-utbildning2021-08-30
   09:00-12:00 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AL6086, TSPETH  Föreläsning Värdering av miljörisker2021-04-29
   09:00-12:00  Polisiärt arbete III, 30 hpB1, B2AJ7337, AK5997, AK7952, AL6580, AL7705, am8345 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160Dk4.3. PNF. Lektion 14 Examinerande slutövning2021-11-30
   09:00-12:00    AL6377  Pedagogisk kurs2021-09-15
   09:00-12:00    AK5719  Högskolepedagogik2021-10-28
   09:00-12:00  AKL AKLIMBONO  Skrivverkstaden2021-06-14
   09:00-13:00  1061- BIT - IT ITHDledigTeknikutlåning Philip2021-11-25
   09:00-14:00  1061- BIT - IT ITHDledigHDTELEA Fredrik2021-11-25
   09:00-14:00  1061- BIT - IT ITHDledigHDHSBIB Sami2021-11-25
   09:00-16:00 Interaktionsdesign, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningInteraktionsdesign: Tangible and Embodied Interaction, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid K3DACUOR:B441 Studio - Please see Canvas for more details2021-07-08
   09:00-16:00  1080 - GV - Studentcentrum Studieadministrativa avdADOLSANE:B1018  2021-06-14
   09:00-16:00  1080 - GV - Studentcentrum Studieadministrativa avdADOLSANE:B1046  2021-06-14
   09:00-17:00  Engelska och lärande: Text, kultur och språk, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUMAGL  VE2021-05-28
   09:15-10:00 Produktionsledare: Media, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Medieproduktion och processdesign, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöAffärsverksamhet i medieindustrin, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AB4238  Q&A, Zoom2021-06-02
   09:15-12:00 Specialpedagogprogrammet, 90 hp Program, 100% dagtid MalmöLärande, utveckling och pedagogisk utredning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUPITHOR:B231a, OR:C235, OR:C236, OR:C477, OR:E235, OR:E336 Spanarverkstad samt IP-handledning2021-09-23
   09:15-12:00 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHandikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Psykosociala perspektiv på god hälsa, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0725OR:C402 Workshop: Våld i nära relationer2021-09-29
   09:15-12:00  Experimentell medieproduktion, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid  NI:A0418, OR:A122, OR:C330, OR:C331, OR:C332, OR:D304 Drop-in i bokade salar2021-07-06
   09:15-12:00  Internet of Things and People, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI6126, AJ6373  Lecture 4 and Tech Talk2021-09-21
   09:15-12:00  Storytelling - Narration Across Media, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3DACUOR:E239 Workshop in Interactive Storytelling Tools2021-11-23
   09:15-12:00 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöBarndom och lärande: Perspektiv på barndom, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidELL020973  Handledning Zoom2021-11-22
   09:15-12:00  Polisiärt arbete II, 30 hp AK4588, AK8615, AL9575KR:1217E2, KR:1224E2 Dk3. BINR. Föreläsning : Myndighetssamverkan / Socialtjänsten (Gästföreläsare: Malmö stad)2021-08-25
   09:15-12:00 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid  OR:B423 seminarium statistk2021-09-29
   09:15-12:00 Ledarskap för hållbarhet: Magisterprogram, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Ledarskap för hållbarhet: Magisterprogram, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöProjektledning och hållbarhet, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC4533, IMJOLU, LUFRBJ  Essay supervision2021-06-03
   09:15-12:00  Akademisk introduktionstermin, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AL6201OR:C232 Idéhistoria och kunskapssyn2021-10-04
   09:15-12:00 Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIndivid och samhälle, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidEAI4935NI:B0317 Seminarie Tema 2: PM (Digital undervisning)2021-09-27
   09:15-12:00 Visuell kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöGenrer, texter och medieutbud, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid  OR:A439 VK-fika2021-10-07
   09:15-12:00 Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1925, AH5946NI:A0407 Teoriövning 2: arbeta med utdelade uppgifter, diskutera med lärare (ingen inlämning)2021-09-24
   09:15-12:00 Produktionsledare: Media, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Medieproduktion och processdesign, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOriginalproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AM6803, CTJOKA  Laboration: Indesign 32021-11-12
   09:15-12:00  Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidALUCCWIOR:F413 Workshop 42021-09-20
   09:15-12:00  Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAL9438OR:F415 Workshop 42021-09-20
   09:15-12:00  Experimentell medieproduktion, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Eget arbete (jobba gärna tillsammans över zoom)2021-05-17
   09:15-12:00 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInformatik: Verksamhetsstödjande system, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF5334NI:A0307 Tema 3- Verksamhetstödjande system2021-11-30
   09:15-12:00 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Gästföreläsning2021-06-02
   09:15-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöCellbiologi och cellens kemi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid1HSANLA, HSMASTAS:U208 PPU del 2 (obligatoriskt) grupp 12021-10-20
   09:15-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöCellbiologi och cellens kemi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid2AK8038, HSANGJAS:U212 PPU del 2 (obligatoriskt) grupp 22021-10-20
   09:15-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöCellbiologi och cellens kemi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid3HSIRMI, HSPEGUAS:U317 PPU del 2 (obligatoriskt) grupp 32021-10-20
   09:15-12:00 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöCellbiologi och cellens kemi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid4AB8207, HSEVLAAS:U417 PPU del 2 (obligatoriskt) grupp 42021-10-20
   09:15-12:00  Barn-unga-samhällesamhälleLUYLHOOR:B230a FO268A musikprofil2021-09-24
   09:15-12:00 Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomiska perspektiv på planering, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSCACANI:A0506 Föreläsning2021-09-27
   09:15-12:00 Produktdesign, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöProduktdesign: Designmetodik och yrkesroll, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI3835OR:D326 Visuell kommunikation: Övning 2 halvklass C2021-11-22
   09:15-12:00 Kultur i omvandling - Kritiska studier i humaniora, masterprogram, 120/120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningOnline-tidskrift: en samproduktion mellan studenter, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AE7114NI:A0502 Planning workshop2021-07-06
   09:15-14:30 Förskollärarutbildning, 210 hp Flexibel variant, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöBarndom och lärande: Estetiska uttrycksformer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB1469, IF05516, LUHEMA  Arbetslagsvis arbete med Gestaltande Prov. /Handledning 1, (bild, drama och musik). Enligt separat schema (Digitalt)2021-11-23
   09:15-16:00 Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöVägledningens teori och metod, 22.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-05-26
   09:15-16:00 Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöKommunikationspraktiker, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid  OR:A426, OR:A428 Eget arbete2021-10-25
   09:15-16:00 Studie- och yrkesvägledarutbildningen, 180 hp Program, 100% dagtid VarbergVägledningens teori och metod, 22.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-05-26
   09:15-16:00  CoDesign - Design, deltagande och demokrati, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AJ4764, AJ6193NI:C0301 supervision and rehearsal design thing2021-07-06
   09:15-16:00 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInteraktionsdesign och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF4768  Supervision on idea sketching2021-04-27
   09:15-16:00 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöRörlig bild och webcasting, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid K3MIRUOR:C322, OR:C323 
OBS se canvas anslagstavlan för detaljer.
Förmiddag eget arbete - ettt gäng vill öva på egen hand.
2021-11-30
   09:15-17:00 Interaction Design, Master"s Programme (Two-Year), 120 hp Program, 100% dagtid MalmöEmbodied interaction, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSSUKOOR:B429, OR:F410 Prototyping & Group Work2021-07-06
   09:15-17:00 Interaction Design, Master"s Programme (Two-Year), 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningPlay and ludic interaction, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid K3SINIOR:B422, OR:B437 Group work2021-07-07
   09:30-11:00 International Relations, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningInternational Relations II, 31-60 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMDICH, IMJOMO, KSERSV, TSSCMC  M1. Minor Thesis. Introduction.2021-06-01
   09:30-12:30 Produktdesign, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöProduktdesign: Designmetodik och yrkesroll, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid K3MANOOR:B129, OR:B132 Projekt: modellarbete halvklass A & B självständigt arbete2021-07-08
   09:59-10:00 International Relations, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, International Relations, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInternational Relations I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AJ5921, IMDICH, TSSCMC  Module 2 'Issues': SUBMIT draft of Individual Paper2021-05-27
   09:59-10:00  Ryska I, 1-15 hp Fristående kurs, distans 50% IMKAVA, IMRETC  Föreläsning 14, Uppgift 72021-06-07
   09:59-10:00  Caucasus Studies I, 30 hp Fristående kurs, distans 100% AI6957  Publication of History Lecture 5: Azerbaijan’s search for self2021-06-23
   10:00-10:01 Europastudier: Politik, samhällen och kulturer, 180/180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Europastudier: Politik, samhällen och kulturer, 180/180 hp Program, 100% dagtid MalmöEuropastudier: Det europeiska rummets organisation - Från det tidigmoderna Europa till EU, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid M11P2714  Lecture 11 and 12 (Recorded)2021-10-05
R  10:00-11:00    BICHWOOR:C528 ev komponsdag2021-10-26
R  10:00-11:00    ah6137NE:B1042 HR-avd2021-11-29
R  10:00-11:00    BICHWOOR:C526 Komponsd2021-11-22
R  10:00-11:00    aj7067OR:C527 Martin Stigmar - Poliserna2021-04-28
R  10:00-11:00    ai5187NE:B1041 Karriärservice Karin Fälth2021-11-19
   10:00-12:00  MAU Digitalisering MAU DigitaliseringK3RITONE:B3200/NE:B3015  2021-10-07
   10:00-12:00  Identity and Ethnicity in a Global Community, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANHS  Nationalism2021-05-31
OR  10:00-12:00    am1384OR:E533 Sandra m. kompani2021-11-25
OR  10:00-12:00    ak4072OR:B538 T2021-11-25
   10:00-12:00 Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö3D-visualisering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI2890, AJ7294  Kursintroduktion (Jonas E Andersson, Tugba Okcuoglu)2021-11-22
   10:00-12:00 Statsvetenskap: Global politik och samhällsomvandling, magisterprogram, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningStatsvetenskap: Uppsats, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid ADVIWI, KSMIST  Thesis opposition seminar: re-take 22020-12-07
   10:00-12:00 Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggd miljö: Arkitektur och visuell kommunikation, 20 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ7294  Litteraturseminarium IV2021-09-07
   10:00-12:00  1300 - MAU - Personalföreningar PersonalföreningarAI5682NE:B1020  2021-11-29
OR  10:00-12:00    ak9093OR:B533 Grupparbete2021-11-30
OR  10:00-12:00    ae6380OR:B532 Arbete med svenskprov del 12021-11-30
OR  10:00-12:00    ai1532OR:E532 exam2021-11-30
OR  10:00-12:00    am2028OR:E535 .2021-11-30
OR  10:00-12:00    ad1353OR:B536 Mo2021-11-30
OR  10:00-12:00    ak9541OR:E534 plugg2021-11-30
OR  10:00-12:00    am5731OR:E536 Am57312021-11-30
OR  10:00-12:00    ak5448OR:B534 hm2021-11-30
OR  10:00-12:00    al8561OR:E531 grupparbete2021-11-29
OR  10:00-12:00    al0782OR:B535 Truls Tykesson2021-11-29
OR  10:00-12:00    am1970OR:E538 Team 52021-11-30
OR  10:00-12:00    aj7975OR:E540 ELLE/JOLLE SAUGENSTEIN2021-11-30
   10:00-12:00 Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggd miljö: Regional planering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF2740, TSLIOL  Seminarium i grupp2021-11-24
   10:00-12:00 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDen fotografiska bilden, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSMADEOR:E304 Handledning IRL Grupp A 10 11
Handledning IRL Grupp B 11 12
2021-11-03
   10:00-12:00  LS gemensamt LS gemensamt OR:D477 LS diskussion om studentfrågor2021-11-24
   10:00-12:00  Grafisk design och medier, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Tools 2B Reading literature and preparing exercise2021-10-02
OR  10:00-12:00    ai8319OR:B537 Josefine och erica2021-11-26
   10:00-13:00  1061- BIT - IT ITHDledigHDORKBIBA Ledig2021-11-30
   10:15-11:00  Grunder i polisiärt arbete, 30 hpF3, F4AH7206, AI1380KR:1234D1 Dk. 5.1. Polkon H. Klassträning: Frivilligt träningspass som leds av den närvarande studentgruppen. Ingen lärare närvarar.2021-08-24
   10:15-12:00 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöRadioproduktion, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Tidigare studenter berättar (via Zoom)2021-09-14
   10:15-12:00  Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOPE  Didaktik/metodik2021-05-21
   10:15-12:00  Religion och lärande: Kulturmöten och identitet i skolan, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidCAC8118NI:B0314 Judendom textseminarium2021-11-26
   10:15-12:00 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförmedling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSOLJINI:B0E15 Provisionsfrågor mm2021-09-27
   10:15-12:00 Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöGlobalisering och europeisering, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB2746  Seminarium handledning, Halvklass (Zoom)2021-11-17
   10:15-12:00  Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid1LUKAJO  Basgruppsträff 9: Malmgrens begrepp konkret, Grupp 12021-06-17
   10:15-12:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA1AK4649, AL6535KR:1012D0 Dk3.1. Polkon V 2:11 Simulator2021-11-09
   10:15-12:00 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöArtificiell intelligens för digitala spel, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSTDA  Handledning, Redovisning (Zoom)2021-05-27
   10:15-12:00  Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULEKAOR:B338  2021-10-05
   10:15-12:00 International Migration and Ethnic Relations, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, International Migration and Ethnic Relations, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInternational Migration and Ethnic Relations I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AF7883  Lecture 10:2021-06-07
   10:15-12:00 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeEngelska och lärande: Kommunikativ språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUINHO  Assessing Language Skills 2 (Zoom)2021-06-07
   10:15-12:00  Digitala metoder för affärsutveckling och social innovation, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF5334, CTGIKO  Bookable timeslots for supervision2021-05-20
   10:15-12:00  Flerdimensionell analys med tillämpningar, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSALIANI:C0315 Föreläsning2021-10-26
   10:15-12:00  Idrott och lärande: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid2LULILILKockum fritid, ishall Grupp 2: Skridsko Pass 42021-11-09
   10:15-12:00  Idrott och lärande: Kroppsligt lärande och rörelseförutsättningar, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid1AM8156OR:A131A Grupp 1: Atletisk form Gymnastik2021-11-30
   10:15-12:00 Medieproduktion och processdesign, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatabasbaserad publicering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH5479NI:A0311 Figma, Open Studio2021-08-23
   10:15-12:00 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/IdrottHistoria och lärande: Perspektiv på historia II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCEAX  Litteraturseminarium digitalt2021-05-20
   10:15-12:00  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IHR07031AS:U216 Workshop 2: Att tolka bivariata analyser SE CANVAS FÖR GRUPPINDELNING2021-11-12
   10:15-12:00 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöKriminologi: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HF081267AS:U107 Workshop 2: Att tolka bivariata analyser SE CANVAS FÖR GRUPPINDELNING2021-11-02
   10:15-12:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidD3, D4AJ5486, AJ6873KR:1035B3 Dk3.1. Polkon F 2:72021-11-19
   10:15-12:00 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4703, AH5530, KSMAPE, KSROAN, TSSISINI:B0303, NI:B0305, NI:B0321 IU3 Handledningstillfällen - 32021-07-07
   10:15-12:00 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/IdrottSamhällskunskap och lärande: Samhällsekonomi B, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULAPAOR:F416 Arbetsmarknaden Björklund kap 8-92021-09-27
   10:15-12:00 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTermodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSHEHA, TSRIRINI:B0308, NI:C0319 Frågestund 1 termodynamik (På Campus)2021-09-23
   10:15-12:00  Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AC6389  Föreläsning 5, Zoom2021-11-24
   10:15-12:00 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöFysik 1 (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid AJ0551, AK4581, AK8750NI:A0606, NI:A0607 Ö102021-10-21
   10:15-12:00  Geografi och lärande: Jordens landskap och ekonomiska förhållanden, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUKABOOR:F211 Föreläsning/seminarium: Kritiska perspektiv på globalisering.2021-09-24
   10:15-12:00 Urbana studier, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Urbana studier, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöProjekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPEPA  L6 Legitimacy "På distans via zoom"2021-08-11
   10:15-12:00 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSEWSA  Fortsättning Kap 14,15 och 92021-11-28
   10:15-12:00  Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidBAI6528OR:C233 Berättelseskrivande
2021-09-30
   10:15-12:00 Socialt arbete, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB2918  Familjecentraler utifrån ett teoretiskt perspektiv2021-04-28
   10:15-12:00  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA3, A4AI6536, AJ7316KR:102001, KR:1027L13180, Civilbil 2Dk3.1. Polkon T 2:7 Examination i nationellt fastställda metoder lokaliseringssök och fordonsstopp.2021-11-09
   10:15-12:00  Statsvetenskap I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AJ2960  Obligatoriskt seminarium: grupp A2021-06-16
   10:15-12:00 Visuell kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTeckning och kognition, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Peer critique self-portrait logos in groups A+B, C+D, E+F, G+H. Book own Zoom meetings.2021-05-17
   10:15-12:00 Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöLedarskap och organisation: Samhällsförändring - makt och motstånd, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK4728  Seminar2021-10-29
   10:15-12:00 Företagsekonomi: Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCAGUNI:A0411 Seminarium med inlämningsarbete 1502 -
2 med Carole Gustavsson
(utlämning instruktioner praktikfall 3)
PÅ PLATS
2021-11-09
   10:15-12:00  Grunder i polisiärt arbete, 30 hpCAJ3387, AM5093KR:1029E1 Dk5.1. Polkon F 1:72021-09-28
   10:15-12:00  Historia I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AJ7290NI:A0401 Föreläsning2021-09-27
   10:15-12:00 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöAtt skriva och publicera i digitala medier, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid AI7102  Att arbeta gestaltande med röst / Ljudnovell2021-11-15
   10:15-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidC11, C12HSANEK  Pat.säkerhet2021-07-08
   10:15-13:00 Human Rights, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöThe Right to Life and Modern Conceptions of Life, 7.5 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMDICH, IMMISP  Lecture2021-08-10
   10:15-13:00 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Psykologi och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6741G8:125 F16 - CIM-Event2021-09-22
R  10:15-13:00    ai1506G8:249  2021-12-01
R  10:15-13:00    ah8388NI:C0401 .2021-12-01
R  10:15-13:00    ai7429NI:A0515 Ai74292021-12-01
R  10:15-13:00    am3255NI:C0325 Plugg2021-12-01
R  10:15-13:00    aj7729AS:U210  2021-12-01
R  10:15-13:00    al3681NI:C0309 12021-12-01
R  10:15-13:00    al2689AS:U309  2021-12-01
R  10:15-13:00    al1568NI:A0405 .2021-12-01
R  10:15-13:00    al4299AS:U312  2021-12-01
R  10:15-13:00    am1899G8:260  2021-12-01
R  10:15-13:00    ak9811G8:262  2021-12-01
R  10:15-13:00    am3151AS:U204  2021-12-01
R  10:15-13:00    aj9063NI:A0422 GruppArbete2021-12-01
R  10:15-13:00    al3586NI:A0304 Plugg2021-12-01
R  10:15-13:00    ak0420NI:A0305 plugg grupp2021-12-01
R  10:15-13:00    al6756AS:U314  2021-12-01
R  10:15-13:00    al1157NI:A0404 .2021-12-01
R  10:15-13:00    al0037AS:U214  2021-12-01
   10:15-15:00  International Peace and Security - Public International Law and International Politics, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMLEKA, IMMAIS  Module 3: preparation session2021-06-04
   10:15-15:00 Grafisk design, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöAtt arbeta som designer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSDAGAOR:A404 Eget arbete / Eget Projekt2021-07-14
   10:15-16:00 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkologi, evolution och miljökemi, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSGOEWOR:E340 Laboration GRP2alt. case-arbete2021-07-07
   10:15-16:00 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid1TSANOR  Övning Fastighetsrätt Live via Zoom2021-11-10
   10:30-12:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidA4TF031535AS:U410 PVK 32021-11-19
R  11:00-12:00    aj7067OR:C527 Martin Stigmar - Poliserna2021-04-28
R  11:00-12:00    BICHWOOR:C526 Komponsd2021-11-22
R  11:00-12:00    BICHWOOR:C528 ev komponsdag2021-10-26
   11:15-12:00  Grunder i polisiärt arbete, 30 hpF1, F2AH7206, AI1380KR:1234D1 Dk. 5.1. Polkon H. Klassträning: Frivilligt träningspass som leds av den närvarande studentgruppen. Ingen lärare närvarar.2021-08-24
   11:15-13:00 Specialpedagogprogrammet, 90 hp Program, 100% dagtid MalmöLärande, utveckling och pedagogisk utredning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUPITHOR:C377, OR:D377, OR:E477 Spanarverkstad samt IP-handledning2021-09-23
   11:30-12:30  1080 - GV - Studentcentrum StudentcentrumADSUMANE:B1041 Drop-in2021-04-22
R  12:00-13:00    ai5177NE:B1042 HR-avd2021-11-30
R  12:00-13:00    ai9641OR:E430 (IDV) Institutionsråd2021-11-30
OR  12:00-14:00    ak0479OR:E540 SAG2021-11-30
OR  12:00-14:00    ak0828OR:B533 Grupparbete2021-11-30
OR  12:00-14:00    al2463OR:E538 team52021-11-30
OR  12:00-14:00    aj8649OR:E537 plugg2021-11-30
OR  12:00-14:00    ah8402OR:B536 Ok2021-11-30
OR  12:00-14:00    am4494OR:E541 Work2021-11-30
OR  12:00-14:00    al1833OR:B532 h&t2021-11-30
OR  12:00-14:00    af8525OR:E536 soc2021-12-01
OR  12:00-14:00    am2467OR:E531 Grupparbete2021-11-29
OR  12:00-14:00    ai8357OR:B538 Plugg2021-11-26
OR  12:00-14:00    ak0647OR:B537 Josse Erica2021-11-26
OR  12:00-14:00    am5241OR:E533 Havet2021-11-25
   12:15-15:00  1110 - GV - Rektors kansli Rektors kansliADHAJONE:B1700 Möte2021-06-10
   12:15-17:00  Kriminologi KriminologiM10K6203AS:U304  2021-11-30
   12:30-15:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidA2AJ0729AS:U402 KAD gr 2:22021-07-08
   12:59-13:00  Ryska II, 16-30 hp Fristående kurs, distans 50% IMKAVA, IMRETC  Föreläsning 14, Uppgift 72021-06-07
   12:59-13:00 International Migration and Ethnic Relations, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningIMER II: Europe and International Migration, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid    Home exam 1 release2021-06-04
R  13:00-14:00    LF07212OR:E437 (IDV) Marie Handledning SAG2021-10-31
R  13:00-14:00    ai9641OR:E430 (IDV) Institutionsråd2021-11-30
R  13:00-14:00    ai5177NE:B1042 HR-avd2021-11-30
R  13:00-14:00    ADCHALNE:B3010 möte2021-08-26
   13:00-14:00  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE  Kaffe på maten – Zoom2021-08-24
R  13:00-14:00    BIMALUOR:C526 ArbL SÖ2021-09-16
R  13:00-14:00    aj6319OR:D477 ReDES2021-02-10
R  13:00-14:00    BILESVOR:C527 Förvärvsmöte2021-10-06
   13:00-15:00  Universitetskansliet UniversitetskanslietHSJESJNE:B3200/NE:B3015 Besök av Sten K Johnson2021-10-22
   13:00-15:00 Visuell kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTeckning och kognition, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VK fika with VK22021-05-17
   13:00-15:00 Arkitektur, visualisering och kommunikation, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö3D-visualisering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI2890  Föreläsning 1. An architect's life in retrospects. (Tugba Okcuoglu)2021-11-22
   13:00-15:00 Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggd miljö: Regional planering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF2740, TSLIOL  Seminarium i grupp2021-11-24
   13:00-15:00 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDen fotografiska bilden, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSMADEOR:E304 Handledning IRL Grupp C 13 14
Handledning IRL Grupp D 14 15
2021-11-03
   13:00-16:00  Omvårdnad och behandling vid hjärtsvikt, 7.5 hp Uppdragsutbildning, 25% dagtid AH2038AS:U217 Omvårdnad II med fokus på kärnkompetenser. Egenvård i vardagen.2021-11-08
   13:00-17:00 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLaboratoriet i vårdprocessen, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0224   2021-08-23
   13:00-17:00 Statsvetenskap: Global politik och samhällsomvandling, magisterprogram, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningStatsvetenskap: Uppsats, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid ADVIWI, KSMIST  Thesis opposition seminar: re-take 22020-12-07
   13:00-17:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöDiagnostik och behandling av karies och parodontit, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Zoom 13.30
Kursansvarig träffar grupprepresentanterna Kurs 3
2021-11-04
   13:00-17:00  Polisiärt arbete III, 30 hpB1, B2LUJOIN  Dk3. Tid för uppsatsarbete.2021-06-23
   13:00-17:00 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOral hälsa och dentala material, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0224  13:00-17:00
Självstudier
2021-07-01
   13:00-17:00  Polisiärt arbete III, 30 hpAAI7059  Studiebesök RMV2021-09-22
   13:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidD14AK4627AS:U406 OSCE 14:12021-09-23
   13:00-17:00 Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOdontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare II, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Sammanställning av examinationsfall/Debriefing2021-06-02
   13:00-17:00  OD Grundutbildning OD GrundutbildningAD9331   2021-05-18
   13:00-17:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöOral hälsa och det orala ekosystemet, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid     2021-11-24
   13:00-17:00 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöAllmäntandvård. Diagnostik och omhändertagande av sjukdomar., 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid    Föreläsning/sem via zoom Våld i nära relationer. Cecilia Franzén, Eva Wolf, Lisa Lager.2021-10-21
   13:00-17:00  1061- BIT - IT ITHDledigHDORKBIBA Hager2021-11-29
   13:00-17:00 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOral rehabilitering och processteknologi, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0224  13:00-17:00

Självstudier/komplettering
2021-08-23
   13:15-14:00 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInteraktionsdesign för informationsarkitekter, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH6942NI:A0607 Workshop 3 (Sketching, Wireframes & Mock-ups lecture)2021-11-15
   13:15-14:00  Polisiärt arbete Polisiärt arbeteTSKALUKR:1103K5  2021-11-02
   13:15-14:00 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Profession, praktik och perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG0725G8:256 Handledning Grupp 392021-11-26
   13:15-14:00  Polisiärt arbete III, 30 hpB3, B4AJ7317, AJ7337, AK5997, AK7952, AL7705, am8345KR:1217B1 Dk4.3. PNF. Lektion 14 Examinerande slutövning2021-11-30
 Tor2 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
   00:00-23:59  Idrott och lärande: Perspektiv på inkludering, undervisning och rörelseformer, 18 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-04-27
   00:00-23:59  Pedagogik och didaktik, att vara lärare, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-06-01
 Fre3 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
   00:00-17:00  Idrott och lärande: Perspektiv på inkludering, undervisning och rörelseformer, 18 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-04-27
   00:00-17:00  Pedagogik och didaktik, att vara lärare, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid    VFU2021-06-01
 Lör4 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Sön5 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 
Vecka 49, 2021
 Mån6 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tis7 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Ons8 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tor9 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Fre10 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Lör11 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Sön12 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 
Vecka 50, 2021
 Mån13 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tis14 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Ons15 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tor16 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Fre17 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Lör18 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Sön19 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 
Vecka 51, 2021
 Mån20 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tis21 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Ons22 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tor23 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Fre24 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Lör25 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Sön26 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 
Vecka 52, 2021
 Mån27 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tis28 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Ons29 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Tor30 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Fre31 Dec00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
   00:00-17:00  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteM11K6372G8:508  2021-11-12
 Lör1 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Sön2 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 
Vecka 1, 2022
 Mån3 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Tis4 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Ons5 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Tor6 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Fre7 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Lör8 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Sön9 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 
Vecka 2, 2022
 Mån10 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Tis11 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Ons12 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Tor13 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Fre14 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Lör15 Jan00:00-23:59   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-23:59        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Sön16 Jan00:00-14:00   Byggnadsavdelningen KL:7240 CORONA-material i detta rum.2021-03-17
   00:00-17:00        2021-07-13
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 
Vecka 3, 2022
 Mån17 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Tis18 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Ons19 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Tor20 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-23:59  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Fre21 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
   00:00-16:00  Vårdvetenskap VårdvetenskapHSCAALAS:U406 Institutionen vårdvetenskap har blivit lovad användning av U406 under hela Hösterminen2021 av Fakultetens dekan Anders Kottorp. De bokar lokalen själv med internt schema för sjuksköterskeprogrammet, polisutbildningen, specialistsjuksköterskeprogrammen, BMV och uppdragsutbildning. Birgitta Rosengren Reino planerar det interna schemat.2021-03-19
 Lör22 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
 Sön23 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
 
Vecka 4, 2022
 Mån24 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
   00:00-08:01  1310 - GV - Underhållsarbete Underhållsarbete OR:E127 Ej bokas2021-05-21
 Tis25 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons26 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor27 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre28 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör29 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön30 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 5, 2022
 Mån31 Jan00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis1 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons2 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor3 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre4 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör5 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön6 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 6, 2022
 Mån7 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis8 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons9 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor10 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre11 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör12 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön13 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 7, 2022
 Mån14 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis15 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons16 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor17 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre18 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör19 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön20 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 8, 2022
 Mån21 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis22 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons23 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor24 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre25 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör26 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön27 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 9, 2022
 Mån28 Feb00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis1 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons2 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor3 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre4 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör5 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön6 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 10, 2022
 Mån7 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis8 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons9 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor10 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre11 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör12 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön13 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 11, 2022
 Mån14 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis15 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons16 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor17 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre18 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör19 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön20 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 12, 2022
 Mån21 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis22 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons23 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor24 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre25 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör26 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön27 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 13, 2022
 Mån28 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis29 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons30 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor31 Mar00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre1 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör2 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön3 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 14, 2022
 Mån4 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis5 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons6 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor7 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre8 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör9 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön10 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 15, 2022
 Mån11 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis12 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons13 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor14 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre15 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör16 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön17 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 16, 2022
 Mån18 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis19 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons20 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor21 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre22 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör23 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön24 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 17, 2022
 Mån25 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis26 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons27 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor28 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre29 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör30 Apr00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön1 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 18, 2022
 Mån2 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis3 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons4 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor5 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre6 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör7 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön8 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 19, 2022
 Mån9 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis10 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons11 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor12 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre13 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör14 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön15 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 20, 2022
 Mån16 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis17 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons18 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor19 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre20 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör21 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön22 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 21, 2022
 Mån23 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis24 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons25 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor26 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre27 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör28 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön29 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 22, 2022
 Mån30 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis31 Maj00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons1 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor2 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre3 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör4 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön5 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 23, 2022
 Mån6 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis7 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons8 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor9 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre10 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör11 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön12 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 24, 2022
 Mån13 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tis14 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Ons15 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Tor16 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Fre17 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Lör18 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 Sön19 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete UnderhållsarbeteAE1119AM:215 Underhållsarbete2021-03-08
   00:00-23:59  1021 - GV - Byggnad och Service Byggnad och ServiceAE1119OR:D436 Underhållsarbete (kontor till fasadprojektet)2021-04-12
 
Vecka 25, 2022
 Mån20 Jun00:00-23:59  1310 - GV - Underhållsarbete