Schema
Kurs: HS662A-20202-05333-, Omvårdnad vid diabetes A, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
Datum: 2020-09-24 - 2021-09-23
 
Utskrivet: 2020-09-24 18:05:27
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 39, 2020
 Fre25 Sep09:15-12:00   HSAMWAAS:U306 Dr A Frid#1. Föreläsning: Fysiologi, patofysiologi. Diagnos och klassifikation (L1-4)2020-08-11
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U306 Dietist F Lindhe. Föreläsning: Mat & Diabetes (L2-4) (På Campus)2020-08-31
 
Vecka 40, 2020
 Tor1 Okt08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre2 Okt09:15-12:00   HSAMWAAS:U206 Dr A Frid #2. Föreläsning: Läkemedelsbehandling vid diabetes (L1-4) (På Campus)2020-08-31
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U206 Psykolog K Martinsson. Föreläsning: Psykologiska aspekter vid kronisk sjukdom (L3-4) (På Campus)2020-08-31
 
Vecka 41, 2020
 Tor8 Okt08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre9 Okt09:15-12:00    AS:U306 Dr A Frid #3. Föreläsning: Insulinbehandling vid diabetes (På Campus)2020-08-31
   13:15-16:00    AS:U306 Diab sjuksköt.(?) Föreläsning: Injektionsteknik: Insulinpumpbehandling kvalitet, delegering, ledarskap (L3-5) (På Campus)2020-08-31
 
Vecka 42, 2020
 Fre16 Okt09:15-12:00   HSAMWAAS:U206 Diab sjsk M Lundberg. Föreläsning & omvårdnadsseminarium Diabetessjuksköterskans roll 1 (L2-4) (På Campus)2020-08-31
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U206 Föreläsning: Förändring levnadsvanor; pedagogiska modeller (L2 4) (På Campus)2020-08-31
 
Vecka 43, 2020
 Mån19 Okt11:59-12:00      DEADLINE inlämning på Canvas. Reflektion diabetessjuksköterskan 23/102020-08-11
 Tor22 Okt08:00-16:00   HSMAAN  Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre23 Okt09:15-12:00   HSMAANAS:U210, AS:U214, AS:U306 Reflektion omvårdnadsseminarium Grupp A och B (På Campus)2020-09-01
   13:15-16:00   HSAMWA, HSMAANAS:U206, AS:U210, AS:U214 Reflektion omvårdnadsseminarium Grupp C och D (På Campus)2020-09-01
 
Vecka 44, 2020
 Tor29 Okt08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre30 Okt09:15-13:00    AS:U216 09.00-10.30 Dr E Lindholm. Föreläsning: Neuropati (L1-4)
11.00-12.30 Diab sjsk Y Wessman. Omvårdnad vid neuropati o retinopati. Att göra Masterstudier (L2-4)
2020-08-11
   13:15-16:00   HSMAANAS:U216 Föreläsning: Diabetesfoten (L1-4)2020-08-11
 
Vecka 45, 2020
 Tor5 Nov13:15-16:00   HSAMWAAS:U206 13.00-14.30 Dr A Frid #4. Föreläsning: GDM o prevention.
14.45-16.00 Diab sjsk S Olsson. Föreläsning: Omvårdnad/uppföljning av kvinnor med GDM. (På Campus)
2020-09-01
 Fre6 Nov09:15-12:00   HSAMWAAS:U206 09.00-10.15 Dr M Schroeder Föreläsning: Diabetesretinopati (L1-4)

10.30-12.00 Dr A frid #5 Föreläsning: Diabetesnefropati (L1-4) (På Campus)
2020-09-01
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U206 Fysiotera A Holm. Föreläsning: Problem i rörelseapparaten (L1-4)
Diab sjsk V Lukic. Föreläsning: FYSS vid Typ2 personcentrerande metoder (L4-6) (På Campus)
2020-09-01
 
Vecka 46, 2020
 Tor12 Nov08:00-12:00      08.00-12.00 Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter. (På Campus)2020-08-31
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U206 13.15-16.00 Diab sjsk M. Lundberg. Föreläsning omvårdnadsseminarium Diabetessjuksköterskans roll 2 (L3-6) (På Campus)2020-08-31
 Fre13 Nov09:15-12:00   HSAMWAAS:U206 Dr A Frid #6.Case metodik: Vilka mål är viktiga och möjliga att uppnå? (L1-4) (På Campus)2020-08-31
   13:15-16:00   HSAMWA, HSEVELAS:U206 Sexolog,bm E Elmertig Föreläsning: Sexuella problem vid diabetes (L1-4). (På Campus)2020-08-31
 
Vecka 47, 2020
 Tor19 Nov08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre20 Nov09:15-13:00   HSAMWAAS:U306 09.00-10.00 Dr H Holm. Föreläsning: Diabetes & hjärtat (L1-4)
10.15-12.30 Dr P Midlöv. Föreläsning: Diabetes & äldre (L1-4) (På Campus)
2020-09-01
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U306 Diab sjsk J. Yin. Föreläsning: Problemlösning, höga låga värden, vid sjukdom m.m. (L3 4) (På Campus)2020-09-01
 
Vecka 48, 2020
 Mån23 Nov11:59-12:00      DEADLINE Individuell skriftlig examination 1 - laddas upp på Canvas.2020-08-11
 Tor26 Nov08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre27 Nov09:15-12:00   HSAMWAAS:U306 Dr A Frid # 7. Föreläsning: Akuta komplikationer: Hypoglykemi/ HOS/ketoacidos (På Campus)2020-09-01
   13:15-15:00   HSAMWAAS:U306 13.15-15.00 Dr T Vigård. Föreläsning: Barn och ungdomsdiabetes (L1-4) (På Campus)2020-09-01
   15:15-16:00   HSAMWA, HSKAPERAS:U306 15.15-16.00 K Ingvarsdottir. Leva med diabetes utifrån barnets/ ungdomens och föräldrarnas perspektiv (L5-6) (På Campus)2020-09-01
 
Vecka 49, 2020
 Tor3 Dec08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre4 Dec09:00-12:00    AS:U306 09.00-12.00 Grupparbete inför examination 2 (På Campus)2020-09-02
   13:00-14:00   ODSOCRAS:U306 13.00-14.00 Tandhyg S Cronholm. Föreläsning: Parodontit vid diabetes (På Campus)
2020-09-02
   14:30-16:00   AH8920AS:U306 14.30-16.00 Dab sjsk V Lazer. Försläsning: Diabetesmottgning i primärvården.
(På Campus)
2020-09-02
 
Vecka 50, 2020
 Tor10 Dec08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre11 Dec09:15-12:00   AD1266, HSMAANAS:U206 09.15-10.00 Genomgång av Examination 1 HSMAAN (På Campus)

10.15-12.00 Biomedana. S Cirovic. Föreläsning: Kvalitetskontroll glukosmätare (L2-4) AD1266
2020-09-02
   13:15-16:00   HSAMWAAS:U206 Föreläsning: Appar och teknologi i egenvård (L4-6) (På Campus)2020-09-02
 
Vecka 51, 2020
 Tor17 Dec08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 Fre18 Dec08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examinationsuppgifter.2020-08-11
 
Vecka 52, 2020
 Fre25 Dec07:59-08:00      DEADLINE Examination 2 (Fall i grupp) laddas upp på Canvas2020-08-11
 
Vecka 53, 2021
 Fre1 Jan08:00-16:00      HELGDAG Inläsning och grupparbete inför examination.2020-08-11
 
Vecka 1, 2021
 Tor7 Jan08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examination. Avsatt tid inför examination2020-08-11
 Fre8 Jan08:00-16:00      Inläsning och grupparbete inför examination. Avsatt tid inför examination2020-08-11
 
Vecka 2, 2021
 Tor14 Jan13:15-17:00   HSAMWA, HSMAANAS:U306 ½ grupp Examination 2 respondentskap i grupp av eget arbete, opponentskap av övriga studenters arbeten.
Inkl. Utvärdering, avslutande diskussion
2020-08-11
 Fre15 Jan08:15-17:00   HSAMWA, HSMAANAS:U216 ½ grupp Examination 2 respondentskap i grupp av eget arbete, opponentskap av övriga studenters arbeten.
Inkl. Utvärdering, avslutande diskussion
2020-08-11
 
Vecka 3, 2021
 Fre22 Jan08:59-09:00      Eventuell revidering och inlämning av grupparbete2020-08-11

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD1266 Stefan Cirovic  
AH8920 Victoria Lazer  
HSAMWA Anne-Marie Wangel  
HSEVEL Eva Elmerstig  
HSKAPER Karin Ingvarsdotter  
HSMAAN Magdalena Annersten Gershater  
ODSOCR Sofie Cronholm  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:U206 Lärosal 2   82
AS:U210 Grupprum 2   16
AS:U214 Grupprum 2   16
AS:U216 Lärosal HS 2   50
AS:U306 Lärosal 3   82

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder