Schema
Kurs: KS259F-20202-06021-, Musik för lärare, åk 1-6, I+II, 1-30 hp Fristående kurs, 100%
Datum: 2020-09-24 - 2021-09-23
 
Utskrivet: 2020-09-24 16:36:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 40, 2020
 Ons30 Sep13:15-17:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Musikdidaktik 1. Intro i ämnet samt intro Provkod 1, delprov 2. Sång-, instrument och ensembleworkshop. Obligatorisk närvaro (på campus).2020-09-02
 Fre2 Okt13:15-16:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Musikdidaktik 2. (På campus). Obligatorisk2020-09-02
 
Vecka 41, 2020
 Ons7 Okt13:15-17:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Musikdidaktik 3
Redovisning ny barnlåtv 40 min, 10 min/grupp (ni förbereds på didaktisk ensemble).
OBLIGATORISK (På Campus)
2020-08-31
 Tor8 Okt09:15-11:30   AG0114, AK7081OR:C344, OR:D138 Orkester och musikteori
OBLIGATORISK. (På Campus)
2020-09-14
 Fre9 Okt09:15-11:30   AG0114OR:C339, OR:C341, OR:C344 Orkester och musikteori 2, Andreas Mars (På Campus)

2020-08-31
 
Vecka 42, 2020
 Mån12 Okt13:15-16:00   AG0114OR:A328, OR:C344 Rytmik 4, lärare Åsa Wallin Pinhao (På Campus)

2020-08-31
 Ons14 Okt09:15-12:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Musikdidaktik 5 (På Campus)

OBLIGATORISK
2020-08-31
 Fre16 Okt09:15-11:30   AG0114OR:C344, OR:D138 Orkester och musikteori 3, Andreas Mars (På Campus)

2020-09-14
 
Vecka 43, 2020
 Mån19 Okt08:15-17:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Provkod 1 Delprov 1: Digitala medier. Opponeringsseminarium med uppspelning av digitala filer samt muntlig reflektion.
OBLIGATORISK deltagande kan ske via zoom.
2020-08-31
 Tis20 Okt09:15-16:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Förberedelse i grupp inför Prov 1 delprov 2: Sång-, instrument- och ensembleworkshop (På Campus)

2020-09-02
 Ons21 Okt08:15-17:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Provkod 1 delprov 2: Sång-, instrument- och ensembleworkshop
OBLIGATORISK (NÄRVARO PÅ PLATS) (På Campus)
2020-08-31
 Tor22 Okt13:15-15:00   AG0114, AK7081OR:C339, OR:C341, OR:C344 Intro Provkod 2 Musikföreställning. Komma på tre ledord.2020-08-14
 Fre23 Okt09:15-16:00    OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Förberedelse provkod 2 Musikföreställning.
Tidsschema för deltagande i repetitioner görs i överenskommelse med studentgruppen och lärare. (På Campus)
2020-09-02
 
Vecka 44, 2020
 Mån26 Okt09:15-16:00   AG0114OR:C339, OR:C341, OR:C344 Handledning provkod 2 Musikföreställning. Annette handleder 60 minuter enligt överenskommen tid mellan Annette och studenter, övrig tid sker repetitioner. (På Campus) Deltagande kan ske via zoom.2020-09-21
 Tis27 Okt09:15-16:00    OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Förberedelse provkod 2 Musikföreställning. (På Campus)
Tidsschema för deltagande i repetitioner görs i överenskommelse med studentgruppen och lärare.
2020-09-02
 Ons28 Okt09:15-16:00    OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Förberedelse provkod 2 Musikföreställning. (På Campus)
Tidsschema för deltagande i repetitioner görs i överenskommelse med studentgruppen och lärare.
2020-09-02
 Tor29 Okt09:15-16:00    OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Förberedelse provkod 2 Musikföreställning. (På Campus)
Tidsschema för deltagande i repetitioner görs i överenskommelse med studentgruppen och lärare.
2020-09-02
   16:00-20:00    OR:C127, OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Förberedelse provkod 2 Musikföreställning. (På Campus)
Tidsschema för deltagande i repetitioner görs i överenskommelse med studentgruppen och lärare.
2020-09-02
 Fre30 Okt08:15-16:00    OR:C127, OR:C339, OR:C341, OR:C344 Provkod 2 Musikföreställning samt efterföljande examinerande samtal i grupp. (På Campus) Obligatorisk närvaro på plats.

2020-09-02
 
Vecka 45, 2020
 Mån2 Nov17:00-20:00      Muntlig utvärdering, middag. Frivillig2020-06-23
 Tis3 Nov23:58-23:59      Slutlig inlämning för samtliga skriftliga dokument och musikfiler i Provkod 1. Canvas2020-06-23
 Tor5 Nov09:15-14:00    OR:C339, OR:C341, OR:C344 STUDENTLETT Återställning av lokaler, studentsamarbete. 2020-09-02
 Fre6 Nov09:15-16:15    OR:C339, OR:C341, OR:C344 Självständigt arbete, självvärdering av musikaliska förkunskaper. Film innehållande musikvideo och muntlig självvärdering lämnas in på Canvas.2020-06-23

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AG0114 Annette Mars  
AK7081 Camilla Jonasson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
OR:A328 Lärosal/Rytmik - LS 3 Orkanen 40
OR:C127 Lärosal 1 Orkanen 56
OR:C339 Grupprum (Musik) - LS 3 Orkanen 10
OR:C341 Grupprum (Musik) - LS 3 Orkanen 10
OR:C344 Musiksal - LS 3 Orkanen 40
OR:D138 Hörsal (312 fasta stolar) 1 Orkanen 400

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder