Schema
Program: LALAM17hGYMA-pgrp2, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Fysik
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 08:43:33
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
 Mån1 Jun10:15-12:00 Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAOR:D436  2020-02-21
AFre5 Jun14:15-19:15 Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1501 Linjär algebra
2020-02-20
 
Vecka 35, 2020
ATor27 Aug08:15-13:15 Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1501 Linjär algebra
2020-02-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LULEKA Leif Karlsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
OR:D436 Grupprum 4 Orkanen 8

Kurser  
Id Kursnamn
ML723C-20171-L7672- Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML723C-20181-L7918- Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML723C-20191-L9363- Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML723C-20201-L1843- Matematik och lärande: Linjär algebra, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder