Schema
Program: LALAM17hGYMA-pgrp3, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Historia
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 09:08:55
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 24, 2020
ALör13 Jun09:15-13:15 Historia och lärande: De långa linjernas historia, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ7290G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012020-04-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AJ7290 Emma Lundin  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
HL222C-20201-L1830- Historia och lärande: De långa linjernas historia, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder