Schema
Program: LALAM18hGYMA-pgrp3, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Fysik
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 07:41:27
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
 Mån1 Jun15:15-17:00 Matematik och lärande: Linjär algebra, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAOR:C235  2020-02-24
 Ons3 Jun10:15-12:00 Matematik och lärande: Linjär algebra, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAOR:B231b  2020-02-24
AFre5 Jun14:15-19:15 Matematik och lärande: Linjär algebra, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1501 Linjär algebra
2020-02-20
 
Vecka 35, 2020
ATor27 Aug08:15-13:15 Matematik och lärande: Linjär algebra, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLULEKAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1501 Linjär algebra
2020-02-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LULEKA Leif Karlsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
OR:B231b Grupprum 2 Orkanen 12
OR:C235 Grupprum 2 Orkanen 12

Kurser  
Id Kursnamn
ML722C-20182-L8785- Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML722C-20192-L8898- Matematik och lärande: Linjär algebra och flervariabelanalys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
ML725C-20201-L3100- Matematik och lärande: Linjär algebra, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder