Schema
Program: LALAM18hGYMA-pgrp5, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Naturkunskap
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 08:24:46
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
 Tis2 Jun09:15-12:00 Naturkunskap och lärande: Ekologi, naturresurser och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ6119, LUHELHAOR:B230a Examination: Case study Presentationer2020-02-26
 Fre5 Jun23:58-23:59 Naturkunskap och lärande: Ekologi, naturresurser och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Examination: Inlämning av individuella skriftliga reflektioner2020-02-26

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AJ6119 David Örbring  
LUHELHA Helen Hasslöf  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
OR:B230a Grupprum 2 Orkanen 20

Kurser  
Id Kursnamn
NL230C-20201-L9550- Naturkunskap och lärande: Ekologi, naturresurser och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder