Schema
Program: LALAM18hGYSV-pgrp1, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Engelska
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 07:27:21
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 24, 2020
ALör13 Jun09:15-13:15 Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOLUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2001 skriftligt prov BARA VT20!
2020-02-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUBOLU Bo Lundahl  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
EN417C-20201-L1302- Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder