Schema
Program: LALAM18hGYSV-pgrp3, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Historia
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 06:05:47
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 24, 2020
ALör13 Jun09:15-13:15 Historia och lärande: Långa linjer och förklaringsmodeller, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCEAXG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2001 Långa linjer och förklaringsmodeller
2019-11-20
 
Vecka 34, 2020
ATor20 Aug08:15-12:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD1344G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
Del 1+2 2001 Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800
2019-11-15
A  14:15-18:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAD1344G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
Del 3+4 2001 Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800
2019-11-15
 
Vecka 35, 2020
ALör29 Aug09:15-13:15 Historia och lärande: Långa linjer och förklaringsmodeller, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCEAXG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2001 Långa linjer och förklaringsmodeller
2020-01-08

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD1344 Ingmarie Danielsson Malmros  
LUCEAX Cecilia Axelsson Yngvéus  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
HL233C-20201-L9540- Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
HL234C-20201-L9541- Historia och lärande: Långa linjer och förklaringsmodeller, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder