Schema
Program: LALAM18hSH79-pgrp2, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Religion/Historia
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 06:23:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
ATor4 Jun08:15-12:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOPEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1901 Del 1
2019-11-15
AFre5 Jun08:15-12:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOPEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1901 Del 2
2019-11-15
 
Vecka 33, 2020
AFre14 Aug08:15-12:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOPEG8:Tentamen Salstentamen Resttentamen
1901 Del 1
2020-03-03
A  14:15-18:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOPEG8:Tentamen Salstentamen Resttentamen
1901 Del 2
2020-03-03
 
Vecka 39, 2020
ALör26 Sep09:15-13:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOPEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen
1901 Del 1
2020-03-03
A  14:15-18:15 Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOPEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen
1901 Del 2
2020-03-03

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUBOPE Bo Persson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
HL231C-20201-L2404- Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder