Schema
Program: LALAM19hEN79-pgrp9, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Franska
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 07:31:13
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 24, 2020
ALör13 Jun09:15-13:15 Engelska och lärande: Lärandeteorier, språkutveckling, språkundervisning och bedömning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUBOLUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2001 skriftligt prov BARA VT20!
2020-02-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUBOLU Bo Lundahl  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
EN432C-20201-L1930- Engelska och lärande: Lärandeteorier, språkutveckling, språkundervisning och bedömning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder