Schema
Program: LALAM19hGYSV-pgrp9, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Spanska
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 06:37:14
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2020
ALör30 Maj09:15-14:15 Svenska och lärande: Att analysera, bedöma och stödja språkutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUCATHDistans/Canvas Salstentamen Omtentamen 2
2020-05-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUCATH Camilla Thurén  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
SL209C-20201-L1893- Svenska och lärande: Att analysera, bedöma och stödja språkutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder