Schema
Program: LALAM19hMA79-pgrp3, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Religion/Historia
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 07:16:28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
ATor20 Aug08:15-13:15 Matematik och lärande: Algebra, funktioner och problemlösning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAF4852G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1901 Prov 1
2019-11-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF4852 Joakim Olofsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
ML214C-20201-L1933- Matematik och lärande: Algebra, funktioner och problemlösning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder