Schema
Program: LALGR18hF3XX-pgrp3, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 06:44:44
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
AOns19 Aug08:15-13:15 Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAE9675G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1701 Skriftlig tentamen
2019-11-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE9675 Åsa Roosqvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
ML222B-20201-L1666- Matematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder