Schema
Program: LALGR18hF3XX-pgrp4, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 09:43:31
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
ATor4 Jun14:15-18:15 Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAE1177G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
Prov 2 Begreppskarta
2019-11-11

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE1177 Kristina Svensson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
NO222B-20201-L1668- Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i närmiljön, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
NO223B-20201-L9146- Naturorientering, teknik och lärande: Naturvetenskap i vardagen, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder