Schema
Program: LALGR18hF3XX-pgrp6, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 05:48:55
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
AFre14 Aug09:00-12:00 Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ0672G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 20032020-05-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AJ0672 Charlotte Rosenkvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
SL225B-20201-L1663- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SL235B-20201-L1681- Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder