Schema
Program: LALGR19hF3XX-pgrp2, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 07:23:28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
ALör22 Aug09:15-14:15 Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMABYG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801 Skriftig salstentamen
2020-05-18
 
Vecka 40, 2020
ALör3 Okt09:15-14:15 Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidLUMABYG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1801 Skriftig salstentamen
2019-11-20

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUMABY Margareta Bynke  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
ML221B-20201-L1718- Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder