Schema
Program: TGFFF19h, Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-08-03 - 2021-02-02
 
Utskrivet: 2020-08-03 20:35:29
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug08:15-12:15 Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3 15032020-02-21
 Fre14 Aug17:59-18:00 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSEWSA  Omexamination ex uppgift2019-10-31
   20:59-21:00 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSEWSA  1402 Gruppbaserad projketuppgift 2 hp
1403 Individuell analys och aktivt deltagende i seminarium
2019-10-31
 
Vecka 34, 2020
AMån17 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 16032019-05-27
AOns19 Aug08:15-12:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801 Fastighetsförvaltning
Omexamination projekt
2020-03-26
A  08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 19012019-11-06
A  14:15-19:15 Juridisk översiktskurs, 15 hp Uppdragsutbildning, 100% veckoslut, Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPELADistans/Canvas Hemtentamen omtentamen 2 0701
Anmälan som vanligt i Kronox
2020-06-29
ALör22 Aug09:15-13:15 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidKSEWSAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14012019-11-22
 
Vecka 35, 2020
AMån24 Aug08:15-12:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1803 Teknisk fastighetsförvaltning
2019-11-12
 
Vecka 36, 2020
 Tis1 Sep13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042G8:104 Kursintroduktion och föreläsning husbyggande 1880-20192020-05-28
 Tor3 Sep13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROAN  Föreläsning - material och ytskikt LOKAL SAKNAS2020-05-28
   15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROANNI:C0E11 Föreläsning - material och ytskikt2020-05-28
 
Vecka 37, 2020
 Tis8 Sep10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042  Föreläsning - byggnadsdelar + Gästföreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-28
 Tor10 Sep08:15-10:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROANG8:125 Föreläsning - Huset2020-05-28
   16:59-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   1a. inlämningsuppgift 1 hp2020-05-28
 
Vecka 38, 2020
 Tis15 Sep13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042NI:A0606 Presentation - Material och hus uppg 1a2020-05-28
   15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042NI:C0E11 Föreläsning - Ritningsläsning/areamätning,presentation uppg 1b2020-05-28
 Tor17 Sep10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROAN  Föreläsning - byggnadsfysik I LOKAL SAKNAS2020-05-28
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROANG8:125 Föreläsning - laster och stommar2020-05-28
 
Vecka 39, 2020
 Tis22 Sep15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROAN  Föreläsning - Byggfysik II LOKAL SAKNAS2020-05-28
 Ons23 Sep16:59-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   1b. inlämningsuppgift 1 hp2020-05-28
 Tor24 Sep13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042G8:125 Föreläsning - Hållbart byggande2020-05-28
   15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042G8:125 Genomgång uppg 2 och 1b2020-05-28
 
Vecka 40, 2020
 Tis29 Sep15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidKSROANG8:125 Föreläsning -Radon och frågor2020-05-28
 Tor1 Okt10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042  Föreläsning - Ny byggteknik LOKAL SAKNAS2020-05-28
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042NI:C0E11 Handledning uppg 22020-05-28
   14:59-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   1a. omtillfälle 1 inlämningsuppgift 1 hp2020-05-28
 
Vecka 41, 2020
 Tis6 Okt15:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAF4703G8:125 Föreläsning - akustik2020-05-28
 Tor8 Okt08:59-09:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   1a. omtillfälle 1 inlämningsuppgift 1 hp2020-05-28
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Föreläsning - brand. Gästföreläsning Räddningstjänsten Syd LOKAL SAKNAS2020-05-28
   15:15-16:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042G8:125 Handledning uppg 22020-05-28
 Sön11 Okt17:59-18:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   2 projektarbete inlämning 2 hp2020-05-28
 
Vecka 42, 2020
 Ons14 Okt09:15-17:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042NI:A0406 Presentation projektarbete2020-05-28
 Tor15 Okt08:59-09:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   1a och 1b omtillfälle 2 inlämningsuppgift 1 hp2020-05-28
ALör17 Okt09:15-13:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANLYG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1801 Fastighetsförvaltning
Omexamination projekt
2020-03-26
 
Vecka 43, 2020
 Tis20 Okt10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042NI:A0407 Presentation projektarbete, reservtillfälle2020-05-28
   12:59-13:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042  2. omtillfälle 1 inlämningsuppgift 2 hp2020-05-28
   13:15-15:00 Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAJ1042NI:C0E11 Genomgång av extenta2020-05-28
ALör24 Okt09:15-13:15 Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSSISIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1803 Teknisk fastighetsförvaltning
2020-07-09

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AF4703 Kristian Stålne  
AJ1042 Ingrid Svetoft  
KSEWSA Ewa Sarlöv  
KSROAN Rolf Andersson  
TSANLY Ann-Charlotte Lyvall  
TSPELA Per Larsson  
TSPETH Peter Palm  
TSSISI Simon Siggelsten  
TSSYLI Sylwia Lindqvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0
G8:104 Hörsal 1   70
G8:125 Hörsal 1   180
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60
NI:A0407 Lärosal 4 Niagara 60
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150

Kurser  
Id Kursnamn
EK115A-20201-US656- Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
EK115A-20201-US657- Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF301G-20192-US650- Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF301G-20192-US651- Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF302F-20192-US652- Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF302F-20192-US653- Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF303F-20201-US658- Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF303F-20201-US659- Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF304H-20201-US662- Fastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF305F-20202-US663- Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FF305F-20202-US664- Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
JU107A-20182-US960- Juridisk översiktskurs, 15 hp Uppdragsutbildning, 100% veckoslut
JU107A-20192-US654- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU107A-20192-US655- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder