Schema
Program: TGFFM18h, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 08:28:38
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
 Mån1 Jun10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837, TSPETHNI:A0507 F13: Repetitionsföreläsning2019-11-08
   10:15-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPETH  deadline värdeutlåtande2019-11-08
   11:59-12:00 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSPETH  deadline värdeutlåtande2019-11-08
ATor4 Jun14:15-19:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1201
2019-11-15
 
Vecka 24, 2020
 Ons10 Jun23:58-23:59 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837  Deadline opponering projektarbete2019-11-08
 
Vecka 34, 2020
ALör22 Aug09:15-14:15 Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSANORG8:Tentamen Hemtentamen på Canvas, omtentamen 2.
1201/1901 Skriftlig tentamen i fastighetsrätt. Tentamensanmälan krävs.
2020-05-26
 
Vecka 35, 2020
ATis25 Aug14:15-18:15 Bostadsrätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSSUWEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1101 Bostadsrätt
2019-11-20
ATor27 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1201
2019-11-15
 
Vecka 41, 2020
ALör10 Okt09:15-14:15 Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidAH6837G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1201
2019-11-15

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AH6837 Peter Karpestam  
HSSUWE Susanna Weibull  
TSANOR Annica Orlov  
TSPETH Peter Palm  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
NI:A0507 Lärosal 5 Niagara 46

Kurser  
Id Kursnamn
FF310F-20201-US580- Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF310F-20201-US599- Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20201-US583- Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF312F-20201-US602- Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU303F-20201-US600- Bostadsrätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder