Schema
Program: TGFFM19h, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 09:30:58
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
ATor13 Aug08:15-12:15 Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3 15032020-02-21
 Fre14 Aug17:59-18:00 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSEWSA  Omexamination ex uppgift2019-10-31
   20:59-21:00 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSEWSA  1402 Gruppbaserad projketuppgift 2 hp
1403 Individuell analys och aktivt deltagende i seminarium
2019-10-31
 
Vecka 34, 2020
AMån17 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLY, TSSYLIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 16032019-05-27
AOns19 Aug08:15-13:15 Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPETHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 19012019-11-06
A  14:15-19:15 Juridisk översiktskurs, 15 hp Uppdragsutbildning, 100% veckoslut, Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSPELAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 07012019-05-08
ATor20 Aug14:15-18:15 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid1, 2, 3, 4, 5, 6IMMAAPG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1101
2019-11-14
ALör22 Aug09:15-13:15 Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSEWSAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14012019-11-22
 
Vecka 35, 2020
ATis25 Aug08:15-12:15 Mäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1101 Mäklarrätt och EU-rätt
2019-11-20
 Tor27 Aug16:59-17:00 Mäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid    Inlämning skriftlig examinationsuppgift, 2: kod 11022020-02-03
 
Vecka 41, 2020
AOns7 Okt08:15-12:15 Mäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1101 Mäklarrätt och EU-rätt
2019-11-20
 
Vecka 43, 2020
ATis20 Okt14:15-18:15 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid1, 2, 3, 4, 5, 6IMMAAPG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1101
2019-11-14

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
HSSUWE Susanna Weibull  
IMMAAP Maria Appelqvist  
KSEWSA Ewa Sarlöv  
TSANLY Ann-Charlotte Lyvall  
TSPELA Per Larsson  
TSPETH Peter Palm  
TSSYLI Sylwia Lindqvist  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
EK115A-20201-US656- Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
EK115A-20201-US657- Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF301G-20192-US650- Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF301G-20192-US651- Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF302F-20192-US652- Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF302F-20192-US653- Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF303F-20201-US658- Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FF303F-20201-US659- Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU107A-20182-US960- Juridisk översiktskurs, 15 hp Uppdragsutbildning, 100% veckoslut
JU107A-20192-US654- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU107A-20192-US655- Juridisk översiktskurs, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
JU301F-20201-US661- Mäklarrätt och EU-rätt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OL301F-20201-US660-1 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OL301F-20201-US660-2 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OL301F-20201-US660-3 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OL301F-20201-US660-4 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OL301F-20201-US660-5 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OL301F-20201-US660-6 Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder