Schema
Program: TGSTA18h, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 09:49:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
 Mån1 Jun08:15-17:00 Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ7293  Eget arbete2020-01-07
 Tis2 Jun08:15-17:00 Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ7293  Eget arbete2020-01-07
 Ons3 Jun08:15-17:00 Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ7293  Eget arbete2020-01-07
 Tor4 Jun08:15-17:00 Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ7293NI:A0611 Presentation av förslag2020-01-07
 Fre5 Jun13:15-16:00 Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAJ7293  Avslutning SPL LOKAL SAKNAS2020-01-07
 
Vecka 24, 2020
 Fre12 Jun16:59-17:00 GIS och statistik för planerare, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC6389  Inlämningstillfälle 3 för individuellt arbete.2020-05-25
 
Vecka 34, 2020
AFre21 Aug08:15-12:15 GIS och statistik för planerare, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtidAC6389G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 16022020-03-03
A  08:15-13:15 Ekonomiska perspektiv på planering, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidTSCACAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 14012019-05-27

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC6389 Per Schubert  
AJ7293 Marie Kraft  
TSCACA Carl-Magnus Carlsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
NI:A0611 Lärosal (US-SPL) 6 Niagara 48

Kurser  
Id Kursnamn
BY161C-20201-US564- GIS och statistik för planerare, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BY178C-20192-US562- Ekonomiska perspektiv på planering, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BY252D-20201-US565- Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder