Schema
Program: THMMA19h, Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 09:43:55
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
AMån1 Jun08:15-13:15 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid, Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid1, 2, 3, 1, 2, 3TSALIAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle 1801
2020-05-26
 Tis2 Jun13:15-15:00 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHE  Föreläsning. Zoom2020-05-26
   15:15-17:00 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHE  Övning. Zoom2020-05-26
 Ons3 Jun10:15-12:00 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHENI:A0513 Frågestund2019-12-17
 Tor4 Jun15:15-17:00 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHE  Frågestund. Zoom2020-05-26
AFre5 Jun08:15-13:15 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHEG8:Tentamen Hemtentamen ordinarie tillfälle
1502 Tentamen: Dynamik
2020-05-07
 
Vecka 24, 2020
AFre12 Jun09:00-14:00 Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANRAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Analys A 1702
2020-05-12
 
Vecka 33, 2020
AMån10 Aug08:15-13:15 Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSANRAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Analys A 1702
2020-05-06
AOns12 Aug08:15-13:15 Materialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid CTJABLG8:Tentamen Hemtentamen omtentamen 2 14012020-05-13
 
Vecka 34, 2020
AMån17 Aug14:15-19:15 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHEG8:Tentamen Hemtentamen omtentamen 2
1501 Tentamen: Statik
2020-05-08
AFre21 Aug08:15-13:15 Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHEG8:Tentamen Hemtentamen omtentamen 1
1502 Tentamen: Dynamik
2020-05-08
 
Vecka 35, 2020
AMån24 Aug08:15-13:15 Termodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTJABLG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-06-12
ATis25 Aug08:15-13:15 Materialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK0673G8:Tentamen Salstentamen otentamen 2 12012019-11-07
ATor27 Aug08:15-13:15 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 1801
2019-12-18
AFre28 Aug08:15-13:15 Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Linjär algebra 1704
2019-12-04
 
Vecka 36, 2020
 Ons2 Sep12:15-13:00 TS - Design, TS gemensamt och ledning, TS - Maskinteknik, MTM, TS - Datavetenskap TS gemensamt och ledning, MTM, Datavetenskap, Design, MaskinteknikTSULHENI:C0E11 Sveriges ingenjörer2020-03-26
 
Vecka 44, 2020
AFre30 Okt08:15-13:15 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSALIAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1801
2019-11-07

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AK0673 Andreas Krause  
CTJABL Jakob Blomqvist  
TSALIA Alexei Iantchenko  
TSANRA Anna Råbe  
TSULHE Ulf Hejman  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
NI:A0513 Lärosal 5 Niagara 30
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150

Kurser  
Id Kursnamn
6000 - TS gemensamt och ledning TS gemensamt och ledning
6030 - MTM MTM
FY202A-20192-TS902- Termodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
KE104A-20201-TS203- Materialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
MA209A-20192-98131- Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA209A-20192-98433- Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA209A-20192-TS114- Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20181-TS911-1 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20181-TS911-2 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20181-TS911-3 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20191-98102- Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA212A-20191-TS920-1 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20191-TS920-2 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20191-TS920-3 Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA212A-20192-TS100- Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
MA212A-20201-08902- Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA212A-20201-TS118- Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT106A-20201-TS202- Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
MT108A-20201-TS201- Materialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
TS - Datavetenskap TS - Datavetenskap
TS - Design TS - Design
TS - Maskinteknik TS - Maskinteknik

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder