Schema
Program: VASSB20h, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-08-03 - 2021-02-02
 
Utskrivet: 2020-08-03 19:22:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 36, 2020
 Tis1 Sep09:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627, HSVEVEAS:U316 Registrering samt introduktion2020-06-23
 Ons2 Sep08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 barnsjuksköterskans roll inom BHV, signatur HSELMA finns ej!
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSVEVEAS:U107 Barnets perspektiv
2020-05-08
 Tor3 Sep08:15-09:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtidAE8662, IMKYTHAS:E002 Kursintroduktion2020-06-15
   09:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtidAK1441  Introduktionsföreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtidHSELCA  Akademiskt skrivande LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Föreläsning2020-05-27
 
Vecka 37, 2020
 Tis8 Sep08:15-09:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627, M09P0296AS:U107 Indelning grupparbete seminarie 1
2020-05-08
   09:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSCHWEAS:U107 Barns rättigheter inom hälso- och sjukvård. Föreläsning + workshop
2020-05-08
 Ons9 Sep13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U206 Föreläsning2020-05-27
 Tor10 Sep09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Föreläsning2020-05-27
 
Vecka 38, 2020
 Tis15 Sep08:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSKAORAS:U107 Våld i nära relationer Kan nog inte tisdagar
2020-05-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSSAJOAS:U107 Könsstympning
2020-05-08
 Ons16 Sep08:15-12:00 Omvårdnad: Psykiatrisk omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Ätstörningar. Ulf Wallin LOKAL SAKNAS2020-05-20
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U206 Föreläsning2020-05-27
 Tor17 Sep09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AS:U306 Föreläsning2020-06-16
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Seminarium 1 - Omvårdnad som begrepp2020-05-27
 
Vecka 39, 2020
 Tis22 Sep09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U208 Barn som far illa, Margarita Ander
2020-05-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U208 Utvecklingspsykologi 0-5 år, Björn Skoglund
2020-05-08
 Ons23 Sep13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U206 Föreläsning2020-05-27
 Tor24 Sep09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U208, AS:U212 Grupp A Seminarium 2 – Utvecklingsteorier, Grupp B Seminarium 2 - Utvecklingsteorier2020-05-27
 
Vecka 40, 2020
 Tis29 Sep08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Astma och Allergi, Therese Sterner
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Vaccination och smärta, Karin Stenmark
2020-05-08
   13:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Amning, Karolina Nilsson?
2020-05-08
   15:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Grupparbete
2020-05-08
 Ons30 Sep08:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U204 Seminarie 1 BHV, halvklass
2020-05-08
   08:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANBRAAS:U210 Seminarie 1 BHV, halvklass
2020-05-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U306 Föreläsning2020-05-27
 Tor1 Okt09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Föreläsning2020-05-27
 
Vecka 41, 2020
 Tis6 Okt08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Utvecklingspsykologi 6-18 år, Björn Skoglund
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Skolsköterskans roll inom EMI, Anna Ohlin samt HSCELJ som ej finns som signatur!
2020-05-08
   13:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Samtal med barn och unga, HSKASJ finns ej som signatur!
2020-05-08
   15:15-16:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627, M09P0296AS:U107 Diskussionsforum
2020-05-08
 Ons7 Okt13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U306 Föreläsning2020-05-27
 Tor8 Okt09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Föreläsning2020-05-27
 
Vecka 42, 2020
 Tis13 Okt08:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627, M09P0296AS:U208 Hälsopromotion och sömnvanor, HSPEGA finns ej som signatur!
2020-05-08
   13:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U208 Övervikt
2020-05-08
 Ons14 Okt13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAIS  Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-06-16
 Tor15 Okt09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U107, AS:U216 Grupp A Seminarium 3 - Kulturmedvetenhet o kärnkompetenser, Grupp B Seminarium 3 - Kulturmedvetenhet o kärnkompetenser2020-05-27
 
Vecka 43, 2020
 Tis20 Okt08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSEVELAS:U212 Ungdomar och sexualitet
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSVEVE, M09P0296AS:U212 Smärta hos skolbarn
2020-05-08
   13:15-16:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidM09P0296AS:U212 Etik inom EMI
2020-05-08
 Ons21 Okt13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U206 Föreläsning2020-05-27
 Tor22 Okt09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid   Föreläsning LOKAL SAKNAS2020-05-18
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Föreläsning2020-05-27
 Fre23 Okt13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Vårdvetenskapens dag, se program
2020-05-08
 
Vecka 44, 2020
 Ons28 Okt08:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid   Grupparbete, egna studier
2020-05-08
 Tor29 Okt08:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AS:U103, AS:U210, AS:U214, AS:U308, AS:U309, AS:U312, AS:U313, AS:U314 Examination akademiskt paper (gruppindelning och tid meddelas via Canvas)2020-05-18
 Fre30 Okt08:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AS:U103, AS:U210, AS:U214, AS:U308, AS:U309, AS:U312, AS:U313, AS:U314 Examination akademiskt paper (gruppindelning och tid meddelas via Canvas)2020-05-18
 
Vecka 45, 2020
 Tis3 Nov08:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidM09P0296  LOKAL SAKNAS2020-06-17
   08:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U204 Seminarie 2 i halvklass, HSCELJ finns ej som signatur?
2020-05-08
   12:00-12:30 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidM09P0296  Diskussionsforum
2020-05-08
 Ons4 Nov13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U107 Föreläsning2020-05-27
 Tor5 Nov13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISAS:U217 Föreläsning2020-05-27
 
Vecka 46, 2020
 Mån9 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  KURSINTRODUKTION & FÖRELÄSNING LOKAL SAKNAS2020-05-11
 Tis10 Nov08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAD3328AS:U107 Infektionssjukdomar
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Akutpediatrik, Meta Olsson
2020-05-08
   13:15-16:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Barnnefrologi, Lisa Sartz + bssk
2020-05-08
 Ons11 Nov13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U208 WORKSHOP – SYFTESFORMULERING2020-05-11
 Tor12 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  FÖRELÄSNING LOKAL SAKNAS2020-05-11
 
Vecka 47, 2020
 Tis17 Nov09:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627AS:U317 Barnintensivvård
2020-07-06
   13:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U317 Barnkirurgi, Ingrid Plantin
2020-07-06
 Ons18 Nov13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:E002 FÖRELÄSNING2020-05-11
 Tor19 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  FÖRELÄSNING LOKAL SAKNAS2020-05-14
 
Vecka 48, 2020
 Tis24 Nov08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U208 Guided Imagery
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U208 Stöd till barn med uttalad rädsla
2020-05-08
   13:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U208 Akut och procedursmärta, Sofie Lagercrantz och Anette Karlsson
2020-05-08
   15:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U208 Barnortopedi, Carl-Johan Tiderius
2020-05-08
 Ons25 Nov13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:E002 FÖRELÄSNING2020-05-11
 Tor26 Nov08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  FÖRELÄSNING LOKAL SAKNAS2020-05-14
 
Vecka 49, 2020
 Mån30 Nov08:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Barnneurologi, Erik Eklund, Anna Genrell, Katarina Persson
2020-05-08
   13:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Barnendokrinologi, Bengt Lindberg
2020-05-08
 Tis1 Dec08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Pediatrisk gastroenterologi, Maria von Gilse von der Pals
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSVEVEAS:U107 Att leva med ont i magen
2020-05-08
   13:15-16:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Neonatologi, Ola Anersson och Annika Hjältman
2020-05-08
 Ons2 Dec08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Vård i livets slutskede, Joakim Wille
2020-05-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:E002 FÖRELÄSNING2020-05-11
 Tor3 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:E002 FÖRELÄSNING2020-05-11
 Fre4 Dec10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U208 Hematologi, Nadine Gretenkort
2020-05-08
 
Vecka 50, 2020
 Tis8 Dec08:15-10:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AS:U107 Barndiabetes, Tore Vigård
2020-05-08
   10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U107 Att leva med diabetes
2020-05-08
 Ons9 Dec10:15-12:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK1441AS:U217 Omvårdnad barnonkologi
2020-05-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEG8:124 FÖRELÄSNING2020-07-22
 Tor10 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  SEMINARIUM 1 (artikel) LOKAL SAKNAS2020-05-11
 
Vecka 51, 2020
 Tis15 Dec09:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627, HSANWEAS:U204 Seminarie 3 i halvklass
2020-05-08
   09:15-15:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSVEVE, M09P0296AS:U210 Seminarie 3 i halvklass
2020-05-08
 Ons16 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidAK4627AS:U417 Barn - HLR, se lista på Canvas
2020-05-08
   13:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:E002 FÖRELÄSNING2020-05-11
 Tor17 Dec08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  FÖRELÄSNING LOKAL SAKNAS2020-05-14
 
Vecka 53, 2020
 Ons30 Dec23:58-23:59 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  Deadline uppladdning av projektplan på Canvas senast kl 24.002020-05-11
 
Vecka 1, 2021
 Tor7 Jan08:15-17:00 Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWEAS:U208, AS:U212 SEMINARIUM 2 (projektplan)2020-05-11
 
Vecka 2, 2021
 Tor14 Jan23:58-23:59 Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANWE  Deadline inlämning av reviderad projektplan till examinator senast kl 24.002020-05-11
AFre15 Jan08:15-12:15 Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSGAISG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
Provkod saknas
2020-05-25

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD3328 Aynur Günes  
AE8662 Katarina Sjögren Forss  
AK1441 Karin Enskär  
AK4627 Pia Dahav  
HSANBRA Ann-Cathrine Bramhagen  
HSANWE Anne Wennick  
HSCHWE Lotta Wendel  
HSELCA Elisabeth Carlson  
HSEVEL Eva Elmerstig  
HSGAIS Gabriella Isma  
HSKAOR Karin Örmon  
HSSAJO Sara Johnsdotter  
HSVEVE Vedrana Vejzovic  
IMKYTH Kyriakos Theodoridis  
M09P0296 Linda Jensen  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:E002 Hörsal 0   240
AS:U103 Grupprum 1   16
AS:U107 Lärosal 1   30
AS:U204 Grupprum 2   16
AS:U206 Lärosal 2   82
AS:U208 Lärosal 2   30
AS:U210 Grupprum 2   16
AS:U212 Lärosal 2   30
AS:U214 Grupprum 2   16
AS:U216 Lärosal HS 2   50
AS:U217 Lärosal 2   30
AS:U306 Lärosal 3   82
AS:U308 Grupprum 3 HS 16
AS:U309 Grupprum 3 HS 16
AS:U312 Grupprum 3 HS 16
AS:U313 Grupprum 3 HS 16
AS:U314 Grupprum 3 HS 16
AS:U316 Lärosal 3   50
AS:U317 Lärosal 3   30
AS:U417 Lärosal 4   30
G8:124 Hörsal 1   110
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
OV711A-20202-05200- Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
OV711A-20202-OV711- Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OV712A-20202-05210- Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
OV712A-20202-OV712- Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SB711A-20202-SB711- Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SB712A-20202-SB712- Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SB713A-20202-SB713- Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SP811F-20202-SP811- Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SP812F-20202-SP812- Omvårdnad: Psykiatrisk omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
SP813F-20202-SP813- Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
VA711B-20202-VA711- Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
VA713B-20202-VA713- Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder