Schema
Program: VASSV19h, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-05-28 - 2020-11-27
 
Utskrivet: 2020-05-28 05:47:07
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 22, 2020
ALör30 Maj09:15-13:15 Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtidHSANBRA, HSGAIS, HSVEVE  INSTÄLLT
Salstentamen Omtentamen 2
1802
2020-05-13
 
Vecka 23, 2020
 Mån1 Jun09:15-15:00 Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik - inriktning vård av äldre, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSJOOLAS:U313 Seminarium III ”Det här är jag! – min nya roll som specialistsjuksköterska inom vård av äldre”2020-02-18
 Ons3 Jun09:15-13:00 Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik - inriktning vård av äldre, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSJOOL, HSMAANAS:U208 Examination2020-02-18

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
HSANBRA Ann-Cathrine Bramhagen  
HSGAIS Gabriella Isma  
HSJOOL Jonas Olofsson  
HSMAAN Magdalena Annersten Gershater  
HSVEVE Vedrana Vejzovic  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
AS:U208 Lärosal 2   30
AS:U313 Grupprum 3 HS 16

Kurser  
Id Kursnamn
SB712A-20192-SB712- Omvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
VA721B-20201-VA721- Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik - inriktning vård av äldre, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder