Schema
Program: VGKRK19h, Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-05-31 - 2020-11-29
 
Utskrivet: 2020-05-31 09:41:16
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 23, 2020
 Fre5 Jun16:59-17:00 Brottets påföljder, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid   Inlämning av hemtentamen (via Canvas)2019-12-17
 
Vecka 25, 2020
ATor18 Jun08:15-12:15 Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidHSERHEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1501 Psykologi
2019-11-19

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
HSERHE Erika Hedenrud  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
KG121B-20201-KG121- Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
KG123B-20201-KG123- Brottets påföljder, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder