Schema
Datum: 2023-03-23 - 2023-05-03
 
Utskrivet: 2023-03-23 16:17:55
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
ATor23 Mar08:15-12:15 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöKurs 1 Oral hälsa - det orala ekosystemet i balans samt introduktion till professionen, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODCLWIKR:Tentasal 1-6ODSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1.
Delkurs 2
2023-03-17
A  08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSignalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK4314KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2101
2023-03-17
A  08:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Idrott, Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FranskaMatematik och lärande: Statistiska metoder, 6 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6170KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
Provkod saknas
2023-03-17
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLinjär algebra med tillämpningar, 10 hp Fristående kurs, 33% dagtid, Linjär algebra med tillämpningar, 10 hp Kurs inom program, 33% dagtid AD5484KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
1601
2023-03-17
A  08:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Mikrobiologi , Cell- och molekylärbiologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMASTKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1701 Delkurs 1 Mikrobiologi
2023-03-17
A  08:15-13:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSvensk miljörätt, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2201
2023-03-17
A  14:15-16:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1901 Psykologi
2023-03-17
A  14:15-18:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBostadsrätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AL6086KR:Tentasal 1-6KSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1101
2023-03-17
A  14:15-18:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöKriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Kriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid HSALCHKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
2302
2023-03-22
A  14:15-18:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1498KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2101
2023-03-17
A  14:15-18:15 Företagsekonomi: Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportsektorn i samhällsekonomin II, urban ekonomi och omvärldsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2001
2023-03-17
A  17:15-21:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Religion/HistoriaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AL3569KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
Tentamen 1
2023-03-17
AFre24 Mar08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 Anatomi, fysiologi och farmakologi, Digitamen
2023-03-20
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSULHEKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
1901
2023-03-20
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, Ventilation och innemiljö, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSSISIKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle
0301
2023-03-20
A  08:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AM0394KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2101 Lederskap teori + 2103 Handledning III
2023-03-20
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTermodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSRIRIKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
1703 Tentamina i termodynamik
2023-03-20
A  14:15-18:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE2025, AH6837KR:Tentasal 1-6KSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1901
2023-03-21
A  14:15-18:15  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid HSMAWOKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1202
2023-03-21
A  14:15-18:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANLAKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1802 Hematologi och transfusionmedicin
2023-03-21
A  14:15-18:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Trelleborg, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - StaffanstorpSamhällsorientering och lärande: SO för de yngre åren, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8319KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2201
2023-03-21
ALör25 Mar08:00-14:00  Polisiärt arbete II, 30 hp AN6715Distans/CanvasPODistans Salstentamen Omtentamen 2. DISTANS/CANVAS
2003 DK 3: Brott i nära relation
2022-12-21
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJOOLKR:Tentasal 1-6HSDk:1 Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2001 Omvårdnad och medicinsk vetenskap II skriftlig tentamen del 1
2023-03-22
A  09:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Fritidshem, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott för grundlärare II, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid LUAIAH, LULILILKR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen Omtentamen 1
Prov 1
2023-03-22
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/EngelskaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800 med lärandeteori, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2302 Tentamen 2
2023-03-22
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/HistoriaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2302 Tentamen 2
2023-03-22
A  09:15-14:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/EngelskaSvenska och lärande: Att analysera, bedöma och stödja språkutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AL9588KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1 Digitamen
Provkod saknas
2023-03-22
A  09:15-14:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöMatematik 3c (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid TSANRAKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
2104
2023-03-22
 
Vecka 13, 2023
AMån27 Mar08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2110 Ordkunskap och grammatik 2:2
2023-03-22
A  08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2102 Ordkunskap och grammatik 2
2023-03-22
A  08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSSTAEKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2102 Ordkunskap och grammatik 1:2
2023-03-22
A  08:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOLKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2002 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II
2023-03-22
ATis28 Mar14:15-18:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDator- och internetteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Dator- och internetteknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AJ6373KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2023-03-23
A  14:15-18:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Svenska som andraspråkSvenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs- och skrivutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AN2043KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
Delkurs 1 Del 2
2023-03-23
A  14:15-18:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska som andraspråk, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska som andraspråk/EngelskaSvenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs- och skrivutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AN2043KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
Delkurs 1 Del 2
2023-03-23
A  14:15-18:15  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid HSALCHKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2101 Kriminologisk teori och brottsprevention
2023-03-23
AOns29 Mar08:15-11:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4838KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2108
2023-03-23
A  08:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp am7548Distans/CanvasPODistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2303 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 7 hp
2023-03-23
ATor30 Mar17:15-19:30  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv 1A, 5 hp Fristående kurs, 33% AE5838, AI2702KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2201 Written Sit-in exam
2023-01-23
AFre31 Mar08:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD3341KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2106
2022-11-10
A  08:15-12:15 Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTandteknikern i samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODPEVUKR:Tentasal 1-6ODSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2205
2022-11-17
A  08:15-12:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeBedömning och lärande, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LL071018KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2101
2023-01-11
A  08:15-13:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöKemi 1 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 50% dagtid CTJABLKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2.
1801
2022-05-16
A  09:00-12:00 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggnadsteknik med inriktning förmedling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ1042Distans/CanvasKSDistans Salstentamen Omtentamen 2.
Digital på Canvas
2023-01-30
ALör1 Apr09:15-11:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp AK4648KR:Tentasal 1-6POSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2106 DK4, Akut omhändertagande vid polisiärt arbete
2022-05-02
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2001 Anatomi, fysiologi, den humana cellen och mikrobiologi, Digitamen
2023-01-18
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMKYTHKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
1801+2002 Delkurs 2 Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2023-01-11
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete I, 30 hp AK5203Distans/CanvasPODistans Salstentamen Omtentamen 1
2001 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 1, 4,5 hp
2022-11-16
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete II, 30 hp AM5098KR:Tentasal 1-6POSalstentamen Omtentamen 1
2001 DK1: Psykiatriska tillstånd och beroendelära 7,5hp
2022-12-05
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Mikrobiologi , Cell- och molekylärbiologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AN2100KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
1702 Delkurs 2 Cell och molekylärbiologi
2022-11-18
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Idrott, Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Biologi/TeknikTentamen, Idrott för ämneslärare II, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet i förändring, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK8509KR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen Omtentamen 1
2101
2023-01-30
A  09:15-13:45 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSEWSAKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 2
2004
2022-09-27
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeNaturorientering, teknik och lärande: Människan, energi och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUAGREKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2203
2023-01-11
A  09:15-14:15  Polisiärt arbete I, 30 hp AI7059, AJ6291, AJ7313, AK4855, AK8615Distans/CanvasPOSalstentamen Omtentamen 2. DISTANS/CANVAS
2002 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 2
2022-10-26
 
Vecka 14, 2023
AMån3 Apr08:15-11:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFörvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSSISIKR:Tentasal 1-6KSSalstentaen Ordinarie tillfälle.
1901
2023-02-07
A  08:15-12:15  Byggledning med digitala modeller, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2087KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1802
2022-05-31
ATis4 Apr08:15-12:15 Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInternationell Migration och Etniska Relationer II: Global migration och lokal arbetsmarknad, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMANWIKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
Provkod saknas
2022-11-30
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid AK7713, KSROANKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
1802 Tentamen 2
2022-11-10
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid, Materialkemi, 7.5 hp Fristående kurs, 25% dagtid CTJABLKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
1401
2022-11-15
A  14:15-16:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSPEHEDistans/CanvasHSDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Sker via CANVAS
2102 Författningskunskapstentamen
2023-01-03
A  14:15-16:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöForskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSVLIKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2023-03-14
A  14:15-18:15 Företagsekonomi: Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2023-03-16
AOns5 Apr08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Geometri, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC3031KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.2023-02-24
A  08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Geometri, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2201
2022-12-07
 
Vecka 15, 2023
ATis11 Apr08:15-12:15  Polisiärt arbete III, 30 hp AK5203, am5308Distans/CanvasPODistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 Internationellt polissamarbete och särskilda händelser
2022-11-16
AOns12 Apr08:15-12:15 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid MalmöTandvården i Samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD7892KR:Tentasal 1-6ODSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2302 Summativ examination
2023-02-14
A  08:15-12:15 Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOdontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODANLAKR:Tentasal 1-6ODSalstentamen Omtentamen 1
2202 Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I (DEL 1) Kortsvarstentamen
2023-02-08
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH5530KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle
1804 Vattenteknik
2023-03-03
A  08:15-13:15  Matematik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Kurs inom program, distans 50% dagtid, Matematik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Fristående kurs, distans 50% dagtid AL9438KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2101
2022-11-22
A  08:15-13:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
1901
2022-11-10
ATor13 Apr08:15-09:00  Kurs 2 Hälsa och livsfunktioner samt introduktion till målgruppsanpassad kommunikation, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6ODSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2301 Portfolio 10 hp - Del 1
2023-03-06
A  08:15-12:15  Arkitektur och teknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSROANKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
1402
2022-05-19
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöStrukturmekanik, bärverksanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4703KR:Tentasal 1-6TSSalstentame Omtentamen 2
1402
2022-08-15
A  08:15-13:15 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöKonstitutiv modellering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSMAFIKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
2001
2022-08-16
AFre14 Apr08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2003 Anatomi, fysiologi, det normala åldrandet och immunologi, Digitamen
2023-01-18
A  08:15-12:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Idrottens styrning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK8507KR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen Omtentamen 1
Provkod saknas
2022-11-18
A  08:15-12:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialpedagogiskt arbete i ett verksamhetsperspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLINANKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 2
Delkurs 1
2022-11-29
A  08:15-12:15 Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSystemutveckling II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC7398KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2201
2023-01-19
ALör15 Apr09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöCellbiologi och cellens kemi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSHAERKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 2
1602 Cellbiologi
2022-06-07
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Biologi/TeknikLärande, bedömning och utvärdering, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUDAROKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1801
2022-11-08
A  09:15-13:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöExtern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSEWSAKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-08
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete III, 30 hp AL2429KR:Tentasal 1-6POSalstentamen Omtentamen 1
2001 Polisiärt arbete i trafikmiljö
2022-11-16
A  09:15-13:15 Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöBiogränsytors ytkemiska egenskaper, 11.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSVIKOKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 2
1801
2023-02-20
A  09:15-14:15 Datavetenskap: Tillämpad data science, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöArtificiell intelligens för data science, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Artificiell intelligens för data science, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ3268KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
2101
2022-05-24
A  09:15-14:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMatematisk statistik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Matematisk statistik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSYUCHKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
1901
2022-05-19
A  09:15-14:30 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMIKMAKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2201 Humanjuridik
2022-11-18
 
Vecka 16, 2023
AMån17 Apr08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSSTAEKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2101 Ordkunskap och grammatik 1:1
2023-01-09
A  08:15-12:15 Medieteknik: Media management, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMediestyrning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTCASTKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfäle.
2301
2022-11-28
A  08:15-12:15  Polisiärt arbete II, 30 hp AJ6290Distans/CanvasPODistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 DK 2: Polisiärt arbete med barn och unga
2022-11-16
A  08:15-13:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Metodologiska perspektiv i idrottsvetenskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AM0769KR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2001
2022-11-28
AOns19 Apr08:15-13:15 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöKvantmekanik: Introduktionskurs, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid, Kvantmekanik: Introduktionskurs, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSPEJOKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
Provkod saknas
2022-12-09
A  08:15-13:30 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöJuridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLINANKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2202 Socialrätt med förvaltningsrätt
2022-11-18
ATor20 Apr08:15-12:15 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöModellering på atomskala, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSPAOLKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
2001
2022-05-17
A  08:15-12:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Profession, praktik och perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB2918, HSIDRUKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-22
A  08:15-12:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeSvenska och lärande: Språkutvecklande lärprocesser och undervisning, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid AK8621KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
Prov 3
2023-01-23
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD7545KR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
1701
2023-01-03
A  08:15-13:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförmedling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSOLJIKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 2
2001
2022-06-07
A  17:15-19:30  Swedish Language, Culture and Society I, 10 hp Fristående kurs, 33% AE5838KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2101 Written Sit-in exam 1
2022-11-21
ALör22 Apr09:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSPEHEDistans/CanvasHSDistans Salstentamen Omtentamen 1. Sker via CANVAS
2102 Författningskunskapstentamen
2023-01-03
A  09:15-11:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901 Vetenskapsteori
2022-11-29
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSPEHEKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901
2023-01-12
A  09:15-12:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FranskaMatematik och lärande: Algebra, funktioner och problemlösning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJNDAKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
Prov 1
2022-12-06
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSEVLAKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1801 Klinisk kemi
2022-11-28
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMKYTHKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1802+2001 Delkurs 1 Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2022-11-22
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/IdrottHistoria och lärande: Fördjupade perspektiv på historia, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD1344KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2203
2022-12-05
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HF08514KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
2101+2103 Delkurs 1+2
2022-11-10
A  09:15-13:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0727KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1602
2023-02-22
A  09:15-13:15 Socialt arbete, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete med missbruks- och beroendeproblem, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE2965, HSTORIKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
1801+1851
2022-11-18
A  09:15-13:15 Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1925KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101
2022-05-04
A  09:15-14:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH6837KR:Tentasal 1-6KSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1201
2023-01-05
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärandeMatematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE9675KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2101
2022-11-30
 
Vecka 17, 2023
AMån24 Apr08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöModeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Modeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSJOEKKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
1504
2022-11-18
A  08:15-13:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSBIVIKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-28
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHållfasthetslära, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSPAOLKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
2101
2022-05-17
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFinita elementmetoden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AL8720KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2201
2022-08-11
A  14:15-17:15  Artificiell intelligens, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AE1924KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-08-05
A  14:15-18:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Anatomi och biomekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK8467KR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen Omtentamen 1
1801
2022-11-29
A  14:15-18:15 International Migration and Ethnic Relations, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, International Migration and Ethnic Relations, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIMER II: Mångfaldens utmaningar, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMINDAKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 2
Prov 1
2022-11-29
ATor27 Apr08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AM0394KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2101+2103
2022-11-10
A  08:15-12:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretag och företagande för ingenjörer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK0652KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2022-11-15
A  08:15-12:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1498KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
2101
2023-01-31
A  08:15-12:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Trelleborg, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - StaffanstorpSamhällsorientering och lärande: SO för de yngre åren, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AC8319KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
2201
2022-12-05
A  08:15-12:15 Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSocial kategorisering, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMVILUKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Ordinarie tillfäle.
1702
2022-11-29
A  08:15-12:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljöledningssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJOSTKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2201
2022-12-05
A  08:15-14:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Religion, Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Svenska som andraspråkMatematik och lärande: Fördjupad analys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
Provkod saknas
2022-12-04
A  14:15-15:00  Kurs 2 Hälsa och livsfunktioner samt introduktion till målgruppsanpassad kommunikation, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6ODSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2301 Portfolio 10 hp - Del 2
2023-03-06
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
2111 Ordkunskap och grammatik 2:3
2022-12-09
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
2103 Ordkunskap och grammatik 3
2022-11-22
A  14:15-18:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDator- och internetteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Dator- och internetteknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AJ6373KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-28
A  14:15-18:15 Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOffentlig administration, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAERKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Ordinarie tillfälle.
Provkod saknas
2022-11-29
A  14:15-18:15  Statsvetenskap I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtidA, BAB2746KR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
2202
2023-02-16
AFre28 Apr08:15-10:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF0814KR:Tentasal 1-6HSDk:4 Salstentamen Omtentamen 2
2006 Läkemedelsberäkning
2023-01-19
A  08:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD3341KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
2106
2022-11-10
A  08:15-12:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp am7548KR:Tentasal 1-6POSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
2304 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 5 hp
2022-11-16
A  08:15-12:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Fysiologi och träning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI7039KR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen Omtentamen 2
2101
2022-05-17
A  08:15-13:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöMatematik 3c (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid TSANRAKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
2104
2022-05-16
A  08:15-13:15  Avancerad programmering i C++, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSOLLIKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
1801
2022-12-09
A  14:15-16:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Psykologi och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB6297, AL6167KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1801 Psykologi i en historisk och social kontext
2022-11-16
A  14:15-16:15 Peace and Conflict Studies, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningPeace and Conflict Studies III, 61-90 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMANKIKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 1
1801
2023-01-27
A  14:15-18:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLYKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1801 Fastighetsförvaltning
2022-11-21
A  14:15-18:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Geografi/HistoriaHistoria och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor till ca 500, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOPEKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Ordinarie tillfälle
Del 1
2022-11-30
ALör29 Apr09:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 2
2108 Läkemedelskunskaps tentamen
2023-02-02
A  09:15-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4838KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen Omtentamen 1
2108
2022-11-10
A  09:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSPEHEKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1902
2023-01-12
A  09:15-12:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOrganisationers miljö- och strategiarbete, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJOSTKR:Tentasal 1-6KSSalstentamen Omtentamen 2
2201
2022-12-05
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838KR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002 Anatomi, fysiologi och farmakologi, Digitamen
2023-01-18
A  09:15-13:15  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid HSMAWOKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1202
2022-11-17
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANLAKR:Tentasal 1-6HSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1802 Hematologi och transfusionmedicin
2022-11-17
A  09:15-14:15 Ämneslärarutbildning, 240/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FranskaMatematik och lärande: Algebra, funktioner och problemlösning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJNDAKR:Tentasal 1-6LSSalstentamen Omtentamen 1
Prov 2
2022-12-06
A  09:15-14:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggnaden som system, 22.5 hp Kurs inom program, 75% dagtid KSROANKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 2
1901 Tentamen 1
2022-05-23
 
Vecka 18, 2023
AOns3 Maj08:15-11:15 Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInformationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF9659, AN0336Distans/CanvasTSDistans Salstentamen Omtentamen 1
2022-12-05
A  08:15-12:15  Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AL3569KR:Tentasal 1-6LSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 2
Tentamen 1
2022-05-24
A  08:15-12:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIntroduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSJOEKKR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Omtentamen 1
2203
2022-11-15
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AL5716KR:Tentasal 1-6TSSalstentamen Ordinarie tillfälle
1803 Tentamen - Byggprojektledning
2023-02-28
A  08:15-12:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Idrottens organisation och ledarskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid KST02019KR:Tentasal 1-6IDV tentamenskalender, LSSalstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1801
2022-11-28
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder