Schema
Datum: 2020-04-03 - 2020-05-14
 
Utskrivet: 2020-04-03 10:38:50
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 14, 2020
AFre3 Apr08:15-12:15 Mångfaldsstudier, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInternationell Migration och Etniska Relationer II: Global migration och lokal arbetsmarknad, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMANWIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 20012019-11-19
A  08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4AD3341G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
Delkurs 4 Psykisk hälsa och ohälsa Ordinarie tentamen + Omtentamen 2 Provkod 1806 + 1956
2020-04-01
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggproduktionsstyrning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2087OR:Tentamen 1 Digital Salstentamen omtentamen Extra 1 15022020-04-01
A  08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSystemutveckling II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2085G8:Tentamen Written exam re-exam 2 13012019-06-24
A  08:15-13:15  Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC7290  Hemtentamen via Canvas - omtentamen 1
1701 delkurs 1: Humanjuridik
2020-03-23
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid KSROANG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1802 Tentamen 2
2020-04-01
A  08:15-15:00  Geografi och lärande: Europa i världen - lokalt, regionalt, globalt, 21 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC6389  Hemtentamen ordinarie tillfälle 19012020-03-25
A  14:15-18:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Fritidshem, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI1375, LULILIL, LUPEPE, LUSOAHG8:TentamenIDV tentamenskalenderInformation om när och hur tentamen kommer att ske ges på kurssidan i Canvas och datum och tid kommer att publiceras där framöver.
2020-03-31
A  14:15-18:15  Tentamen, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet i förändring, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI7039, LULILIL, LUPEPE IDV tentamenskalenderInformation om när och hur tentamen kommer att ske ges på kurssidan i Canvas och datum och tid kommer att publiceras där framöver.2020-03-31
ALör4 Apr09:15-12:20  Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 50% kvällstid AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1902 Ordkunskap och grammatik II
2020-03-30
A  09:15-13:15 Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöArtificiell intelligens, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Artificiell intelligens, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid AF4299G8:Tentamen Written exam re-exam 2 15012020-01-16
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1802,1902,2002 Omvårdnadskunskap
2020-03-30
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Mikrobiologi , Cell- och molekylärbiologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSLABRG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1702, Cell- och molekylärbiologi
2020-03-31
A  09:15-13:15 Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöBiogränsytor i levande system, 11 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMASTG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1801 Biogränsytor i levande system
2019-11-20
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMKYTH  Salstentamen omtentamen 1
1602 DK2 Kvalitativa metoder inom omvårndadsforskning
2020-04-01
A  09:15-13:15  Samhällskunskap och lärande: Att bli lärare i samhällskunskap, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid LULAPAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Ekonomi för lärare i samhällskunskap, dk4, 1804
2020-04-02
A  09:15-13:20 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Religion/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/HistoriaHistoria och lärande: Perspektiv på historia, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCEAXG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 13012020-03-30
A  09:15-13:20 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/IdrottHistoria och lärande: Perspektiv på historia II, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCEAXG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 17012020-03-30
A  09:15-14:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ3532G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
DK4: Straffrätt 1964
2019-11-05
A  09:15-14:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEnvironmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSDENIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1501 Individual written exam in Environmental Economics I
2019-11-08
 
Vecka 15, 2020
AMån6 Apr08:15-12:15 Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljö- och planeringsjuridik, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ7359G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1501
2020-02-03
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHållfasthetslära, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSPAOLG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 12012020-04-01
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1901 Ordkunskap och grammatik 1:1
2020-03-31
AOns8 Apr08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöExtern redovisning och räkenskapsanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid KSEWSAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 14012020-04-02
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransporter och hållbar utveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1201 Skriftlig tentamen
2020-02-26
ATor9 Apr08:15-12:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBioanalytisk metodik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSEVLAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1603 Joniserande strålning
2020-04-02
 
Vecka 16, 2020
ATis14 Apr08:15-14:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FysikMatematik och lärande: Grundläggande analys, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2001
2020-02-26
A  08:15-14:15  Matematik och lärande: Analys och statistiska metoder, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1501 Grundläggande analys
2020-03-19
A  14:15-19:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförmedling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSOLJIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 15012020-03-09
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II, 11-20 hp Fristående kurs, 33% IMJOBE, IMLIBJ, KSSTAEG8:Tentamen 1902 Written examination 1, re-examination 1 (salstentamen)2020-03-23
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV, 10 hp Fristående kurs, 33% IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1902 Written exam 1
2020-01-10
AOns15 Apr08:15-12:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöForskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE1469  Omexamination 4 i kursen Forskningsmetodik II (SF162A) kommer att ske i form av en tidsbegränsad, individuellt skriven hemtentamen på lärplattformen Canvas mellan kl. 8.00- 12.00 den 15/4 2020. För närmare information logga in på Canvas.
2020-03-25
A  08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSJEMA, HSJOOLG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1871 Omvårdnad och medicinsk vetenskap
2020-01-16
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöProjektledning och byggproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Byggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ3473G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801 Byggföretagande
2020-01-17
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFinita elementmetoden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4703G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-06-12
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöStrukturmekanik, bärverksanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4703G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-06-12
A  14:15-18:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid TSJONY, TSJOSTG8:Tentamen Written exam
1702 EM-EMS exam
2019-11-20
A  14:15-19:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ3532G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1963 DK3: Rättssystemets grunder
2019-11-07
ATor16 Apr08:15-12:15  Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUASPIG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1901 Prov 1
2019-11-06
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1902 Tentamen ordkunskap och grammatik 2
2019-11-13
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1910 Ordkunskap och grammatik 2:2
2020-03-05
AFre17 Apr08:15-12:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIdrottens styrning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUJOAKOR:Tentamen 1 Digital individuell salstentamen Omtentamen 1
1801
2020-02-27
A  08:15-12:15  Polisiärt arbete II, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6290G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
DK 2: Polisiärt arbete med barn och unga
2019-11-07
A  08:15-12:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Biologi/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Idrott, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Fysik/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Religion/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Geografi/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Svenska som andraspråk, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Spanska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Tyska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Franska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Italienska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Svenska som andraspråk, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Franska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Spanska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Tyska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/IdrottEngelska och lärande: Lärandeteorier, språkutveckling, språkundervisning och bedömning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2001 skriftligt prov BARA VT20!
2020-02-20
A  08:15-12:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Religion/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/EngelskaEngelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUBOLUG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2001 skriftligt prov BARA VT20!
2020-02-20
A  14:15-19:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid TSULHEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1501 Tentamen: Statik
2019-11-07
ALör18 Apr08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHGIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1902+1702 Moment II
2020-04-02
A  09:15-11:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI6867, HSAMWAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
DK5: Akutsjukvård 1965
2019-12-02
A  09:15-12:15  Polisiärt arbete I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6286G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
2001 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 1
2020-01-17
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Morfologi och histopatologi, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB8207G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 18012019-05-21
A  09:15-13:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialpedagogiskt arbete i ett verksamhetsperspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSELARG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1751
2019-12-03
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Religion/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Samhällskunskap/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/HistoriaHistoria och lärande: De långa linjernas historia, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCEAXG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012020-02-26
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1701 Anatomi, fysiologi, den humana cellen och mikrobiologi.
OBS! Ändrat till digital tentamen via Canvas. Anmälan sker som vid salstentamen via Kronox.
2020-04-01
A  09:15-13:15 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre, 60 hp Program, 100% dagtid MalmöOmvårdnad: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSANBRA, HSGAIS, HSVEVE  Salstentamen Omtentamen 1
1802
2020-02-10
A  09:15-13:15  Skolväsendets organisation och värdegrund, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUASPIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 3
1901 Prov 1
2019-11-06
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSAMCAG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1801+18032019-11-13
A  09:15-14:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljövetenskap: Grundkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJOSTG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
Delkurs 3: Individuell skriftlig tentamen 1403
2019-06-17
A  09:15-14:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH6837G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 22019-05-28
A  09:15-14:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöKemi 1 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 50% dagtid CTJABLG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 1801
2019-06-18
 
Vecka 17, 2020
AMån20 Apr08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AH5530G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1804 Tentamen Vattenteknik
2019-12-12
ATis21 Apr08:15-12:15 Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning, Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöBiogränsytor inom molekylärbiologi och nanoteknologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSEBJG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1901
2020-03-06
A  08:15-13:15  Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AC7290G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1702 delkurs 2
2019-12-19
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGOR:Tentamen 1 Digital Salstentamen Omtentamen 1
1902 Ordkunskap och grammatik 1:2
2020-02-13
A  17:15-20:15  Svenska för utbytesstudenter: Nybörjare I, 1-4.5 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMCHWA, IMJOBE, IMTETOG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1201 Written exam
2020-01-27
AOns22 Apr08:15-13:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarknadsföring inom sport, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Tentamen LUGUNOOR:Tentamen 1IDV tentamenskalenderDigital Salstentamen omtentamen 2 17012020-03-05
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialval, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI6669OR:Tentamen 1 Digital salstentamen omtentamen 1. OBS! Endast lånedatorer skall användas denna gång
2001
2020-02-27
A  14:15-19:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANORG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1201 Skriftlig tentamen i fastighetsrätt
2019-11-01
ATor23 Apr08:15-12:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Biologi/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Bild/Fysik/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Biologi/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Biologi/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Fysik/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Biologi/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Fysik/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Biologi/Kemi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/Fysik/KemiKemi och lärande: Miljö- och hälsokemi med kemididaktik, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJESJG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1401
2019-11-29
A  08:15-12:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1501 Sociologi
2019-11-19
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretagsekonomi: Supply Chain Management, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AD7545G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 17012019-11-19
A  08:15-13:15  Matematik för lärare, åk 1-6, I, 1-15 hp Fristående kurs, distans 50% dagtid LUMABYG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1401 Skriftlig salstentamen
2019-11-20
A  14:15-18:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid TSJONY, TSJOSTG8:Tentamen Written exam
1704BM-BE exam
2019-11-19
A  14:15-18:15  Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSSTMYG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
MAU-06143 Written in-class examination
2019-11-07
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV, 10 hp Fristående kurs, 33% IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1903+1904
2020-01-10
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II, 11-20 hp Fristående kurs, 33% IMJOBEG8:Tentamen 1903 Written examination 2 + 1904 Essay (salstentamen)2020-02-12
AFre24 Apr08:15-12:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIT och entreprenörskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF4713G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1701
2019-11-14
A  08:15-12:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AI3838G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1702 Anatomi, fysiologi och farmakologi
OBS! Ändrat till digital tentamen via Canvas. Anmälan sker som vid salstentamen via Kronox.
2020-04-01
A  08:15-12:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1501 Vetenskapsteori
2019-11-19
A  08:15-13:15  Matematik och lärande: Analys och statistiska metoder, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1502 Statistiska metoder
2020-03-19
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMarkbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG4029G8:Tentamen Salstentamen Första omtentamenstillfället
1803 Tentamen Geoteknologi
2020-01-27
A  14:15-18:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Anatomi och biomekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG3652, LUPEPEG8:TentamenIDV tentamenskalenderSalstentamen omtentamen 1 1801
2020-01-27
ALör25 Apr09:15-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1803,1903,2003 Författningskunskap
2019-11-05
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSEVLAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1801 Klinisk kemi
2019-11-07
A  09:15-13:15 Socialt arbete, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete med missbruks- och beroendeproblem, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSBJJOG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801+1851
2019-11-08
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid5, 6, 7, 8AB2389, HF08514G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Delkurs 1 . Omtentamen A:1 1801,1951 + omtentamen B:2 1801, 1951
Delkurs 2 . Omtentamen A:1. Provkod 1803, 1953 + Omtentamen B:2 - Provkod 1803, 1953
2020-01-15
A  09:15-13:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF8204G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
1962 DK2: Brott och trygghet
2020-03-05
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMKYTHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
1601 DK1 Kvantitativa metoder inom omvårndadsforskning
2020-01-09
A  09:15-13:15 Computer Science, Master"s Programme (One-Year), 60 hp Program, 100% dagtid MalmöAnslutna system och enheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Anslutna system och enheter, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid AE1924G8:Tentamen Written exam re-exam 2 17012019-10-28
A  09:15-13:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJOSIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 16022019-10-28
A  09:15-13:15  Polisiärt arbete II, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ6286G8:Tentamen DK1 PSYKISK OHÄLSA BEROENDELÄRA SALTENTAMEN OMTENTAMEN 1
2019-11-15
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AH4315G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1875 Läkemedelsberäkning
2019-12-16
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCCWIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2001 Skriftlig tentamen
2019-11-12
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärandeMatematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik, 16-30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE9675G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1701 Skriftlig Tentamen
2019-11-11
A  09:15-14:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärandeMatematik och lärande: Geometri, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AE9675G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1701 Skriftlig tentamen
2019-11-11
A  09:15-15:15  Biologi och lärande: Genetik och evolution, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJONEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1301
2019-12-19
 
Vecka 18, 2020
AMån27 Apr08:15-12:00  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBEG8:325 Inträdesprov2020-02-03
A  08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöModeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF5209G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1504
2019-11-11
A  08:15-12:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöKriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid IHR07031G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1602
2019-12-18
A  13:15-17:00  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBEG8:325 Inträdesprov2020-02-03
A  14:15-17:15 English Studies, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningIntroduction to English Grammar, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, English I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid M11P0071G8:Tentamen Written exam re-exam 2 1801+1805
2019-06-20
ATis28 Apr08:15-10:15 Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöForskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSVLIG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
2001 Kvantitativa metoder
2019-11-15
A  08:15-11:15 Peace and Conflict Studies, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningPeace and Conflict Studies III, 61-90 hp Fristående kurs, 100% dagtidA, B, C, D, E, F, G, HIMANKIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801
2020-01-08
A  08:15-12:15  Förvaltningsrätt, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMLEISOR:Tentamen 1 DIGITAL TENTAMEN Salstentamen Omtentamen 1
1702 Förvaltningsförfarandet OBs! Anmälan krävs.
Inställt - Examinationen sker genom hemtentamen. Tillfället gäller endast studenter som är registrerade VT 20 - ej omtentamen för studenter som gått jursen tidigare.
2020-04-02
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AK0673G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12012019-11-22
A  14:15-18:15  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid M10K6203G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1402
2020-02-12
A  14:15-18:15  Statsvetenskap I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSULWA, TSANHSG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1703+1403 Delkurs 3
2020-01-17
AOns29 Apr08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1903 Tentamen ordkunskap och grammatik 3
2019-11-14
A  08:15-10:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid AC1776, IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1911 Ordkunskap och grammatik 2:3
2020-01-14
A  08:15-11:15 Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMedie- och kommunikationsvetenskap: Kritiska perspektiv på medietexter, 7.5 hp Kurs inom program, 67% dagtid AC1508G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 20012019-11-15
A  08:15-12:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid TSJONY, TSJOSTG8:Tentamen Written exam
1703 WE exam
2019-11-19
A  08:15-12:15 Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöPolitisk organisation och styrning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Statsvetenskap I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid TSJARU  Salstentamen Omtentamen 1
1702+1802 delkurs 2 Salstentamen II: Politisk makt och styrning
2020-01-16
A  08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsförvaltning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSANLYG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1801 Fastighetsförvaltning
2020-02-21
A  08:15-12:15  Förvaltningsrätt, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IMLEISG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1703 Arbetsrätt OBs! Anmälan krävs.
Inställt - Examinationen sker genom hemtentamen.Tillfället gäller endast studenter som är registrerade VT 20 - ej omtentamen för studenter som gått jursen tidigare.
2020-04-02
A  08:15-12:15 Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöAvancerad programmering i C++, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid TSOLLIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801 Tentamen
2019-11-12
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFöretag och företagande för ingenjörer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCAGUG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
2001
2019-12-18
A  08:15-14:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FysikMatematik och lärande: Fördjupad analys, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG5604G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
Provkod saknas
2019-12-18
A  14:15-18:15  Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid IHR07031G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1403 Forskningsmetodik
2019-11-22
A  14:15-18:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeSvenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och undervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0672G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
2003
2020-01-10
A  14:15-18:15 Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG1498G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 12012020-03-03
ATor30 Apr08:15-12:15 Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOffentlig administration, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSMAERG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1603
2019-12-20
A  08:15-12:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöSocialt arbete: Psykologi och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB6297G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1801 Tentamen Psykologi i en historisk och social kontext
2019-11-01
A  08:15-13:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLinjär algebra med tillämpningar, 10 hp Kurs inom program, 33% dagtid AD5484G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1601 Linjär algebra med tillämpningar
2019-11-15
A  08:15-13:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFörvaltning av fastighetsinstallationer, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1801Fastighetsförvaltning
2019-11-20
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSULHEG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 19012019-12-17
ALör2 Maj09:15-13:15 Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöDatastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE1925G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 17012020-01-20
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4AD3341G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Delkurs 4 Psykisk hälsa och ohälsa Provkod 1806 + 1956
2019-11-14
A  09:15-13:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEkonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid KSCABEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1901 Individuell skriftlig tentamen-Ekonomistyrning 4,5hp
2019-11-11
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska/Geografi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Matematik/Geografi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Religion/Geografi, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/IdrottHistoria och lärande: De långa linjernas historia, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUCEAXG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 15012020-01-08
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadMedicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSCHGIG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
1901+1701 Moment I
2019-11-01
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSANLAG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1802 Hematologi och transfusionsmedicin
2019-11-07
A  09:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärandeSvenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AJ0672G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 17032019-11-18
A  09:15-13:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Fysisk aktivitet och hälsa, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIdrottens organisation och ledarskap, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUJOAKG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801
2020-01-20
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/NaturkunskapEngelska och lärande: Lärandeteorier, språkutveckling, språkundervisning och bedömning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB4001, AF9735, LUBOLUG8:Tentamen Resit 2 Written Examination on Assessment and grading
1901BARA GAMLA STUDENTER
2020-02-20
A  09:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/EngelskaEngelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB4001, AF9735, LUBOLUG8:Tentamen Resit 2 Written Examination on Assessment and grading
1802 BARA GAMLA STUDENTER!
2020-02-20
A  09:15-14:00  Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid  G8:425  2020-03-04
A  09:15-14:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMiljörätt, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSJONYG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
0901 Svensk miljörätt
OBS! Tentamen kommer att ske webbaserat. För mer information kontakta Johanna N.Spanne jns@mau.se
2020-03-19
A  09:15-14:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Tyska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Idrott, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Fysik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Religion, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Svenska som andraspråk, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Biologi/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Fysik/Teknik, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Religion/Historia, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Engelska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Svenska som andraspråk, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Idrott, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Tyska, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp, 270 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/FranskaMatematik och lärande: Algebra, funktioner och problemlösning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AF4852G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1901 Prov 1
2019-11-25
 
Vecka 19, 2020
AMån4 Maj08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöProjektledning och byggproduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Byggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid AJ3473G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1802 Projektledning
2020-01-17
A  08:15-12:15 Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMobila system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid CTGIKOG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2 13012019-05-27
A  08:15-12:15 Fastighetsföretagande, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöFastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AG5481G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1401
2020-01-24
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöIntroduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSJOEKG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 19032019-11-08
A  08:15-13:15 Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Engelska/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Idrott/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Matematik/Naturkunskap, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö Svenska/NaturkunskapNaturkunskap och lärande: Kropp och hälsa, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUMAL1G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1401 Tentamen
2019-12-06
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1902 Tentamen ordkunskap och grammatik 2
2020-03-05
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1910 Ordkunskap och grammatik 2:2
2020-03-05
ATis5 Maj08:15-10:15  Grunder i polisiärt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI7063G8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
1966 DK6: POLKON
2019-11-07
A  09:00-13:30  AKL AKLIMANMA, IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen TISUS2019-11-20
A  14:15-18:15 Fastighetsförmedling, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBostadsrätt, 5 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1101 Bostadsrätt
2019-11-20
AOns6 Maj08:15-15:15  Tandvården i Samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODGUSVG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
2002 Tandvården i samhället- 2
2019-12-11
ATor7 Maj08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportjuridik II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
0701 Transportjuridik II
2019-11-20
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggproduktionsplanering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2087OR:Tentamen 1 Digital Salstentamen omtentamen extra 2 15022020-02-13
A  08:15-12:15  Svenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs- och skrivutveckling, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AG6228G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
2001 Delkurs 1
2020-01-08
A  08:15-12:15 Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöSamhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSERHEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1501 Psykologi
2019-11-19
A  08:15-13:15 Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Sport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTentamen, Idrottens ekonomi och finansiering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid LUGUNOG8:TentamenIDV tentamenskalenderSalstentamen omtentamen 1 18012019-11-19
A  08:15-13:15 Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöMaterialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid CTJABLG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 14012019-12-17
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1903 Ordkunskap och grammatik 1:3
2020-01-14
AFre8 Maj08:15-12:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AB7293G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1701 Anatomi och fysiologi (OBS! Tentamen görs via Canvas)
2020-03-26
A  08:15-12:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöByggproduktionsstyrning, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AE2087OR:Tentamen 1 Digital Salstentamen omtentamen Extra 2 15022020-02-13
A  14:15-18:15 Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöArbete, försörjning och socialpolitik, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, BHSJASTG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1101 Arbete, försörjning och socialpolitik
2019-11-19
A  14:15-18:15 IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöInformatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid TSREJOG8:Tentamen (1603) Inlämning hemtentamen Organisation och ledarskap

2020-03-29
A  14:15-18:15  Tentamen, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och lärande, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid, Idrott och lärande: Fysisk aktivitet i förändring, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid AI7039, LULILIL, LUPEPEG8:TentamenIDV tentamenskalenderSalstentamen Omtentamen 2
1901
2019-11-21
ALör9 Maj09:15-12:15 Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöData- och informationsvetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid, Datavetenskap: Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid AF9659G8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1701 Datavetenskap: Informationssäkerhet
2019-11-11
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 2, 3, 4AF4838G8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1
Delkurs 5 Primärvården, provkod 1958 + 1808
2019-11-15
A  09:15-13:15 Förskollärarutbildning, 210 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöBarndom och lärande: Förskolans, skolans och barndomens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUJOQVG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 1 19012020-02-11
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöOmvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid HSMAREG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
1802,1902,2002 Omvårdnadskunskap
2019-11-05
A  09:15-13:15 Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid MalmöBarndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9LUMIBJG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1901
2020-02-12
A  09:15-13:15 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöBiomedicinsk laboratorievetenskap: Mikrobiologi , Cell- och molekylärbiologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtidA, B, C, D, E, FHSMASTG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1701
2019-11-21
A  09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid YstadOmvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid IMKYTHG8:Tentamen Salstentamen omtentamen 2
1602 DK2 Kvalitativa metoder inom omvårndadsforskning
2020-01-09
A  09:15-14:15 Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöEnvironmental Economics and Ecological Economics, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSDENIG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1502 Individual written exam in Environmental Economics II
2019-11-08
 
Vecka 20, 2020
AMån11 Maj08:15-11:15 Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöHusbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid KSROANG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1801 Tentamen 1
2019-11-07
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöLogistiska affärs- och informationssystem, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid TSCACAG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1202 Tentamen
2019-11-14
A  08:15-13:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöMatematik 4 (förutbildning), 9 FUPO Kurs inom program, 67% dagtid TSANRAG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie Tillfälle
1401, (1901, 2001)
2019-11-20
ATis12 Maj08:15-11:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1910 SLUTPROV LÄSFÖRSTÅELSE examinationskod
2019-11-14
A  08:15-11:15  Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 50% kvällstid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1911 SLUTPROV LÄSFÖRSTÅELSE
2019-11-14
A  08:15-11:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1918 Slutprov läsförståelse
2019-11-12
A  08:15-13:15 Human Rights, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagningHuman Rights I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid KSAKHOG8:Tentamen Module 3 Class room exam 1203 re-exam 32019-12-04
A  08:15-13:15 Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Malmö, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Trelleborg, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Landskrona, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Svedala, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning, 240 hp Program, 100% - Helsingborg, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Termin 1-3, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne engelska och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne matematik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne naturorientering, teknik och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne samhällsorientering och lärande, Grundlärarutbildning, 180/240 hp Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Fördjupningsämne svenska och lärandeMatematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid LUMABYG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1801 Skriftig salstentamen
2019-11-20
A  09:00-12:00  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBEOR:Tentamen 1 Digitalt Inträdesprov2020-02-13
A  14:00-17:00  AKL AKLAC1776, AE5838, IMANMA, IMJOBEOR:Tentamen 1 Digitalt Inträdesprov2020-02-13
AOns13 Maj08:15-12:15  Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 50% kvällstid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1913 SLUTPROV SKRIFTLIGT
2019-11-20
A  08:15-12:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 30 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1908 SLUTPROV SKRIFTLIGT
2019-11-14
A  08:15-12:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtidA, B, C, D, EAC1776, AE5838, IMJOBE, KSSTAEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1915 Skriftligt slutprov
2020-01-22
A  08:15-12:15 Transport Management, 180 hp Program, 100% dagtid MalmöTransportjuridik I, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid HSSUWEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1101
2019-11-25
A  14:15-16:15  Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska, 60 FUPO Fristående kurs, 100% dagtid IMJOBE, KSANHGOR:Tentamen 1 Digital Salstentamen Omtentamen 2
1902 Ordkunskap och grammatik 1:2
2020-02-13
A  17:15-20:15  Svenska för utbytesstudenter: Nybörjare 2, 4.5 hp Fristående kurs, 33% AE5838, IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1201 Written exam
2020-01-21
ATor14 Maj08:15-13:15 Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid MalmöFysik 2 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 67% dagtid AJ3212G8:Tentamen Salstentamen Ordinarie tillfälle
1506, (1606, 1906, 2006)
2019-11-20
A  08:15-14:15 Tandhygienistutbildning, 120 hp Program, 100% dagtid MalmöKaries och parodontal sjukdom - om faktorer som påverkar prognos och behandling av dessa sjukdomar, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid ODEVWOG8:Tentamen Salstentamen ordinarie tillfälle
8:15-14:15 Lokal: Gäddan
0702 Karies och parodontal sjukdom
2020-01-10
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II, 11-20 hp Fristående kurs, 33% IMJOBEG8:Tentamen 1903 Written examination 2 + 1904 Essay, re-examination 1 (salstentamen)2020-02-12
A  17:15-20:15  Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV, 10 hp Fristående kurs, 33% IMJOBEG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 1
1903+1904
2020-01-10
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder