Grafiskt schema
Program: LGLFO19hFOMU, Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-07-02 - 2021-01-01
 
Utskrivet: 2020-07-02 10:59:14
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.27
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Jun
Ej i sökning
Tisdag
30 Jun
Ej i sökning
Onsdag
1 Jul
Ej i sökning
Torsdag
2 Jul
Fredag
3 Jul
Lördag
4 Jul
Söndag
5 Jul

V.28
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Jul
Tisdag
7 Jul
Onsdag
8 Jul
Torsdag
9 Jul
Fredag
10 Jul
Lördag
11 Jul
Söndag
12 Jul

V.29
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Jul
Tisdag
14 Jul
Onsdag
15 Jul
Torsdag
16 Jul
Fredag
17 Jul
Lördag
18 Jul
Söndag
19 Jul

V.30
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Jul
Tisdag
21 Jul
Onsdag
22 Jul
Torsdag
23 Jul
Fredag
24 Jul
Lördag
25 Jul
Söndag
26 Jul

V.31
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Jul
Tisdag
28 Jul
Onsdag
29 Jul
Torsdag
30 Jul
Fredag
31 Jul
Lördag
1 Aug
Söndag
2 Aug

V.32
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Aug
Tisdag
4 Aug
Onsdag
5 Aug
Torsdag
6 Aug
Fredag
7 Aug
Lördag
8 Aug
Söndag
9 Aug

V.33
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Aug
Tisdag
11 Aug
Onsdag
12 Aug
Torsdag
13 Aug
Fredag
14 Aug
Datum:2020-08-14 08:15:00 - 2020-08-14 12:15:00
Id:BokningsId_20200212_000000277
Moment:Salstentamen Omtentamen 2
1901
Resurser:LGLFO19hFOMU
FO263A-20201-L9977-1, FO263A-20201-L9977-10, FO263A-20201-L9977-2, FO263A-20201-L9977-3, FO263A-20201-L9977-4, FO263A-20201-L9977-5, FO263A-20201-L9977-6, FO263A-20201-L9977-7, FO263A-20201-L9977-8, FO263A-20201-L9977-9
LUMIBJ
G8:Tentamen
Lördag
15 Aug
Söndag
16 Aug

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUMIBJ Mikael Björk  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
FO263A-20201-L9977-1 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-10 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-2 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-3 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-4 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-5 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-6 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-7 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-8 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-9 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Program  
Id Programnamn
LGLFO19hFOMU Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.