Grafiskt schema
Program: OGTDL19h, Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-07-02 - 2021-01-01
 
Utskrivet: 2020-07-02 11:05:46
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.27
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Jun
Ej i sökning
Tisdag
30 Jun
Ej i sökning
Onsdag
1 Jul
Ej i sökning
Torsdag
2 Jul
Fredag
3 Jul
Lördag
4 Jul
Söndag
5 Jul

V.28
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Jul
Tisdag
7 Jul
Onsdag
8 Jul
Torsdag
9 Jul
Fredag
10 Jul
Lördag
11 Jul
Söndag
12 Jul

V.29
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Jul
Tisdag
14 Jul
Onsdag
15 Jul
Torsdag
16 Jul
Fredag
17 Jul
Lördag
18 Jul
Söndag
19 Jul

V.30
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Jul
Tisdag
21 Jul
Onsdag
22 Jul
Torsdag
23 Jul
Fredag
24 Jul
Lördag
25 Jul
Söndag
26 Jul

V.31
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Jul
Tisdag
28 Jul
Onsdag
29 Jul
Torsdag
30 Jul
Fredag
31 Jul
Lördag
1 Aug
Söndag
2 Aug

V.32
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Aug
Tisdag
4 Aug
Onsdag
5 Aug
Torsdag
6 Aug
Fredag
7 Aug
Lördag
8 Aug
Söndag
9 Aug

V.33
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Aug
Tisdag
11 Aug
Onsdag
12 Aug
Datum:2020-08-12 09:15:00 - 2020-08-12 13:15:00
Id:BokningsId_20190429_000000325
Moment:Tentamen på distans omtentamen 2
1904 Skriftlig tentamen del 1
Resurser:OGTDL18h1, OGTDL19h
TV100A-20182-TV100-, TV121A-20192-OD121-
ODBEKI, ODJUDA
Distans/Canvas
Torsdag
13 Aug
Datum:2020-08-13 09:15:00 - 2020-08-13 13:15:00
Id:BokningsId_20200624_000000513
Moment:Tentamen på distans omtentamen 2
1904 Skriftlig tentamen del 2
Resurser:OGTDL18h1, OGTDL19h
TV100A-20182-TV100-, TV121A-20192-OD121-
ODBEKI, ODJUDA
Distans/Canvas
Fredag
14 Aug
Lördag
15 Aug
Söndag
16 Aug

V.34
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Aug
Tisdag
18 Aug
Onsdag
19 Aug
Torsdag
20 Aug
Fredag
21 Aug
Lördag
22 Aug
Söndag
23 Aug

V.35
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Aug
Datum:2020-08-24 09:15:00 - 2020-08-24 13:45:00
Id:BokningsId_20191105_000001281
Moment:Skriftlig tentamen på distans omtentamen 1 - Del 1
0702+ 2002 + 1902 Diagn o behandl av enkla parodontala förändringar (MCQ)
Resurser:OGTDL19h
TV102A-20191-TV102-, TV122A-20201-OD122-
ODBEKI, ODJUDA
Distans/Canvas
Tisdag
25 Aug
Datum:2020-08-25 09:15:00 - 2020-08-25 13:45:00
Id:BokningsId_20200624_000000523
Moment:Skriftlig tentamen på distans omtentamen 1 - Del 2
0702+ 2002 + 1902 Diagn o behandl av enkla parodontala förändringar (MCQ)
Resurser:OGTDL19h
TV102A-20191-TV102-, TV122A-20201-OD122-
ODBEKI, ODJUDA
Distans/Canvas
Onsdag
26 Aug
Torsdag
27 Aug
Fredag
28 Aug
Lördag
29 Aug
Söndag
30 Aug

V.36
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Aug
Datum:2020-08-31 10:00:00 - 2020-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002635
Moment: 10.00-12.00 (OBS ändrad tid till 10.00)
Introduktion, Upprop K3 via Zoom
Kursansvarig
Anna Karlbrink

Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3690
Datum:2020-08-31 13:00:00 - 2020-08-31 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002799
Moment:Canvas
Instuderingsfrågor
Film: vaxning
Kompendie: Tandanatomi
Case Bettet
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Tisdag
1 Sep
Datum:2020-09-01 08:30:00 - 2020-09-01 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002637
Moment:Föreläsning Introduktion Form (BHH)
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3690
Datum:2020-09-01 13:15:00 - 2020-09-01 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002801
Moment:13.00-17.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Parod Gr 3,7
Eget arbete Gr 2
Anestesi Gr 1, 6b (AT)
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Onsdag
2 Sep
Datum:2020-09-02 08:15:00 - 2020-09-02 10:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002639
Moment:08.00-12.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 4,5
Eget arbete Gr 1
Anestesi Gr 2, 3a, 6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Datum:2020-09-02 13:00:00 - 2020-09-02 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002803
Moment:Eget arbete Gr 1-7
5 frågor Case Bettet
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Torsdag
3 Sep
Datum:2020-09-03 08:15:00 - 2020-09-03 10:00:00
Id:BokningsId_20200515_000001323
Moment:08.00-12.00
Preklinik A Gr 1,2,3a
Eget arbete Gr 3b,4,6
Anestesi Gr 5,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:7160, KL:7210
Datum:2020-09-03 13:15:00 - 2020-09-03 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002805
Moment:13.00-17.00
Föreläsning Quiz Tandanatomi
Återkoppling 5 frågor
Tandanatomi och bettmorfologi
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Fredag
4 Sep
Datum:2020-09-04 08:15:00 - 2020-09-04 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002643
Moment:08.00-12.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Gruppövning Gr 1,2,3,6b,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3583, KL:3600, KL:3601, KL:3620, KL:3621
Datum:2020-09-04 13:15:00 - 2020-09-04 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002807
Moment:13.00-17.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 1,2
Gruppövning Gr 3a,4,5,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3601, KL:3620, KL:3621
Lördag
5 Sep
Söndag
6 Sep

V.37
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Sep
Datum:2020-09-07 08:15:00 - 2020-09-07 10:00:00
Id:BokningsId_20200515_000001325
Moment:08.00-12.00
Preklinik A Gr 1,2,3a
Parod Gr 6
Eget arbete Gr 5,7
Anestesi Gr 3b, 4
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Datum:2020-09-07 13:15:00 - 2020-09-07 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002809
Moment:Seminarium Case Bettet (AI, BHH, ECE)
Quiz 13.15-13.30
Seminariet börjar 13.45
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Tisdag
8 Sep
Datum:2020-09-08 08:00:00 - 2020-09-08 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002647
Moment:Canvas
Instuderingsfrågor
Muskel, Case Gapet
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-08 13:00:00 - 2020-09-08 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002811
Moment:Preklinik B Gr 4,5,6a
Parod Gr 3,7
Eget arbete Gr 2
Anestesi Gr 1,6b
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Onsdag
9 Sep
Datum:2020-09-09 08:00:00 - 2020-09-09 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002649
Moment:Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 4,5
Eget arbete Gr 1
Anestesi Gr 2,3a,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-09 13:00:00 - 2020-09-09 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002813
Moment:Eget arbete Gr 1-7
5 frågor
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Torsdag
10 Sep
Datum:2020-09-10 08:00:00 - 2020-09-10 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002651
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Eget arbete Gr 3b,4,6
Anestesi Gr 5,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-10 13:15:00 - 2020-09-10 15:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002815
Moment:13.00-15.00
Föreläsning Muskelfysiologi, Bengt-Olof Nilsson
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Fredag
11 Sep
Datum:2020-09-11 08:15:00 - 2020-09-11 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002653
Moment:08.00-12.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Gruppövning Gr 1,2,3,6b,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3583, KL:3600, KL:3601, KL:3620, KL:3621
Datum:2020-09-11 13:15:00 - 2020-09-11 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002817
Moment:13.00-17.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 1,2
Gruppövning Gr 3a,4,5,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3601, KL:3620, KL:3621
Lördag
12 Sep
Söndag
13 Sep

V.38
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Sep
Datum:2020-09-14 08:00:00 - 2020-09-14 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002655
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Parod Gr 6
Eget arbete Gr 5,7
Anestesi Gr 3b,4
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-14 13:00:00 - 2020-09-14 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002819
Moment:Eget arbete
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Tisdag
15 Sep
Datum:2020-09-15 08:30:00 - 2020-09-15 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002657
Moment:Föreläsning Introduktion Funktion (BHH)
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Datum:2020-09-15 13:00:00 - 2020-09-15 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002821
Moment:Preklinik B Gr 4,5,6a
Parod Gr 3,7
Eget arbete Gr 1,2,6b
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Onsdag
16 Sep
Datum:2020-09-16 08:00:00 - 2020-09-16 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002659
Moment:Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 4,5
Eget arbete Gr 1,2,3a,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-16 13:00:00 - 2020-09-16 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002823
Moment:Eget arbete Gr 1-7
Gapet
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Torsdag
17 Sep
Datum:2020-09-17 08:00:00 - 2020-09-17 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002661
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Eget arbete Gr 3b,4,5,6,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-17 13:00:00 - 2020-09-17 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002825
Moment:Eget arbete Gr 1-7
Gapet
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Fredag
18 Sep
Datum:2020-09-18 08:15:00 - 2020-09-18 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002663
Moment:08.00-12.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Gruppövning Gr 1,2,3,6b,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3583, KL:3600, KL:3601, KL:3620, KL:3621
Datum:2020-09-18 13:15:00 - 2020-09-18 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002827
Moment:13.00-17.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 1,2
Gruppövning Gr 3a,4,5,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3601, KL:3620, KL:3621
Lördag
19 Sep
Söndag
20 Sep

V.39
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Sep
Datum:2020-09-21 08:00:00 - 2020-09-21 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002665
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Parod Gr 6
Eget arbete Gr 3b,4,5,7
Case 1 på Canvas
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-21 13:00:00 - 2020-09-21 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002829
Moment:Eget arbete
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Tisdag
22 Sep
Datum:2020-09-22 09:00:00 - 2020-09-22 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002667
Moment:09.00-11.00 Föreläsning Introduktion Cariologi. (AH, AHL)
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Datum:2020-09-22 13:00:00 - 2020-09-22 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002831
Moment:Preklinik B Gr 4,5,6a
Parod Gr 3,7
Eget arbete Gr 1,2,6b
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Onsdag
23 Sep
Datum:2020-09-23 08:00:00 - 2020-09-23 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002669
Moment:Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 4,5
Eget arbete Gr 1,2,3a,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-23 13:15:00 - 2020-09-23 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002833
Moment:Seminarium Gapet (BON, BHH)
Quiz 13.15-13.30
Seminariet börjar 13.45
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Torsdag
24 Sep
Datum:2020-09-24 08:00:00 - 2020-09-24 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002671
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Eget arbete Gr 3b,4,5,6,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-24 13:15:00 - 2020-09-24 16:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002835
Moment:Föreläsning Introduktion Materiallära (AK)
16.15-17.00 1 repr från varje grupp träffar kursansvarig via Zoom
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Fredag
25 Sep
Datum:2020-09-25 08:15:00 - 2020-09-25 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002673
Moment:08.00-12.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Gruppövning Gr 1,2,3,6b,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3583, KL:3600, KL:3601, KL:3620, KL:3621
Datum:2020-09-25 13:15:00 - 2020-09-25 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002837
Moment:13.00-17.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 1,2
Gruppövning Gr 3a,4,5,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3601, KL:3620, KL:3621
Lördag
26 Sep
Söndag
27 Sep

V.40
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Sep
Datum:2020-09-28 08:00:00 - 2020-09-28 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002675
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Parod Gr 6
Eget arbete Gr 3b,4,5,7
Case 2 Cariologi på Canvas
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-28 13:15:00 - 2020-09-28 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002839
Moment:Seminarium (AHL, AH)
Quiz 13.15-13.30
Seminariet börjar 13.45
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Tisdag
29 Sep
Datum:2020-09-29 08:15:00 - 2020-09-29 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002677
Moment:Föreläsning
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Datum:2020-09-29 13:00:00 - 2020-09-29 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002841
Moment:Preklinik B Gr 4,5,6a
Parod Gr 3,7
Eget arbete Gr 1,2,6b
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Onsdag
30 Sep
Datum:2020-09-30 08:00:00 - 2020-09-30 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002679
Moment:Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 4,5
Eget arbete Gr 1,2,3a,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-09-30 13:15:00 - 2020-09-30 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002843
Moment:
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
AS:U106
Torsdag
1 Okt
Datum:2020-10-01 08:00:00 - 2020-10-01 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002681
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Eget arbete Gr 3b,4,5,6,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-10-01 13:15:00 - 2020-10-01 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002845
Moment:Föreläsning
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Fredag
2 Okt
Datum:2020-10-02 08:15:00 - 2020-10-02 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002683
Moment:08.00-12.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Gruppövning Gr 1,2,3,6b,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3583, KL:3600, KL:3601, KL:3620, KL:3621
Datum:2020-10-02 13:15:00 - 2020-10-02 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002847
Moment:13.00-17.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 1,2
Gruppövning Gr 3a,4,5,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3601, KL:3620, KL:3621
Lördag
3 Okt
Söndag
4 Okt

V.41
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Okt
Datum:2020-10-05 08:00:00 - 2020-10-05 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002685
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Parod Gr 6
Eget arbete Gr 3b,4,5,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-10-05 13:15:00 - 2020-10-05 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002849
Moment:Seminarium Dentinkaries (AHL, AH)
Quiz 13.15-13.30
Seminariet börjar 13.45
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:5690
Tisdag
6 Okt
Datum:2020-10-06 08:15:00 - 2020-10-06 11:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002687
Moment:Föreläsning Kompositer (AK)
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Datum:2020-10-06 13:00:00 - 2020-10-06 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002851
Moment:Preklinik B Gr 4,5,6a
Parod Gr 3,7
Eget arbete Gr 1,2,6b
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Onsdag
7 Okt
Datum:2020-10-07 08:00:00 - 2020-10-07 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002689
Moment:Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 4,5
Eget arbete Gr 1,2,3a,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-10-07 13:00:00 - 2020-10-07 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002853
Moment:Eget arbete Gr 1-7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Torsdag
8 Okt
Datum:2020-10-08 08:00:00 - 2020-10-08 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002691
Moment:Preklinik A Gr 1,2,3a
Eget arbete Gr 3b,4,5,6,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
Datum:2020-10-08 13:15:00 - 2020-10-08 16:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002855
Moment:Föreläsning Ergonomi (KB)
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:4690
Fredag
9 Okt
Datum:2020-10-09 08:15:00 - 2020-10-09 12:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002693
Moment:08.00-12.00
Preklinik B Gr 4,5,6a
Gruppövning Gr 1,2,3,6b,7
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3583, KL:3600, KL:3601, KL:3620, KL:3621
Datum:2020-10-09 13:15:00 - 2020-10-09 17:00:00
Id:BokningsId_20200513_000002857
Moment:13.00-17.00
Preklinik C Gr 3b,6b,7
Parod Gr 1,2
Gruppövning Gr 3a,4,5,6a
Resurser:OGTDL19h
TV123A-20202-OD123-
KL:3601, KL:3620, KL:3621
Lördag
10 Okt
Söndag
11 Okt

V.42
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Okt