Grafiskt schema
Program: TGSPA19h, Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-09-26 - 2021-03-25
 
Utskrivet: 2020-09-26 08:37:07
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.39
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Sep
Ej i sökning
Tisdag
22 Sep
Ej i sökning
Onsdag
23 Sep
Ej i sökning
Torsdag
24 Sep
Ej i sökning
Fredag
25 Sep
Ej i sökning
Lördag
26 Sep
Söndag
27 Sep

V.40
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Sep
Datum:2020-09-28 10:15:00 - 2020-09-28 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000071
Moment:Föreläsning 9: Grafer 1, DFS/BFS (bok: 4.1)
Resurser:TGSPA19h, TGSYA19h
DA252A-20202-08252-, DA252A-20202-TS456-, DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
NI:C0E11
Tisdag
29 Sep
Datum:2020-09-29 10:15:00 - 2020-09-29 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001727
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
TSOLLI
OR:A332, OR:A333
Datum:2020-09-29 13:15:00 - 2020-09-29 15:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000135
Moment:Projektinfo (i föreläsningsform)
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
TSOLLI
NI:C0E11
Onsdag
30 Sep
Datum:2020-09-30 13:15:00 - 2020-09-30 15:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001751
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:C231
Torsdag
1 Okt
Datum:2020-10-01 10:15:00 - 2020-10-01 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000073
Moment:Föreläsning 10: Grafer 2, oriktad/riktad, topologisk sortering, kortaste vägar (bok: 4.2, första delen av 4.4)
Resurser:TGSPA19h, TGSYA19h
DA252A-20202-08252-, DA252A-20202-TS456-, DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
NI:C0E11
Fredag
2 Okt
Datum:2020-10-02 10:15:00 - 2020-10-02 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001729
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:D328
Lördag
3 Okt
Söndag
4 Okt

V.41
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Okt
Datum:2020-10-05 10:15:00 - 2020-10-05 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000077
Moment:Föreläsning 11: Grafer 3, forts. kortaste vägar (bok: 4.4, repetera 4.1 och 4.2, avsnitt om Dijkstra och A* från referenslitteratur)
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
NI:A0306
Tisdag
6 Okt
Datum:2020-10-06 10:15:00 - 2020-10-06 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001731
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
TSOLLI
OR:A332, OR:A333
Datum:2020-10-06 13:15:00 - 2020-10-06 16:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000143
Moment:Laborationstid för projekt
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
TSOLLI
OR:A332
Onsdag
7 Okt
Datum:2020-10-07 13:15:00 - 2020-10-07 15:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001753
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:C231
Torsdag
8 Okt
Datum:2020-10-08 09:15:00 - 2020-10-08 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000183
Moment:Eventuell teoristödstid
Resurser:TGSPA19h, TGSYA19h
DA252A-20202-08252-, DA252A-20202-TS456-, DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AH5946, AK4466
Fredag
9 Okt
Datum:2020-10-09 10:15:00 - 2020-10-09 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001733
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
10 Okt
Söndag
11 Okt

V.42
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Okt
Datum:2020-10-12 09:15:00 - 2020-10-12 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000185
Moment:Eventuell teoristödstid
Resurser:TGSPA19h, TGSYA19h
DA252A-20202-08252-, DA252A-20202-TS456-, DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AH5946, AK4466
Tisdag
13 Okt
Datum:2020-10-13 10:15:00 - 2020-10-13 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001735
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
TSOLLI
OR:A332, OR:A333
Onsdag
14 Okt
Datum:2020-10-14 13:15:00 - 2020-10-14 15:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001755
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
TSOLLI
OR:D222
Torsdag
15 Okt
Datum:2020-10-15 10:15:00 - 2020-10-15 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000093
Moment:Föreläsning 12: Avslutn. grafer, spatiala datastrukturer, ohanterlighet, (bok: repetera 4.4, texter om BSP (binary space partition) och quadträd, bok: 910-921)
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
NI:A0406
Fredag
16 Okt
Datum:2020-10-16 10:15:00 - 2020-10-16 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001737
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:D222
Lördag
17 Okt
Söndag
18 Okt

V.43
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Okt
Tisdag
20 Okt
Datum:2020-10-20 10:15:00 - 2020-10-20 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001765
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
TSOLLI
OR:A332, OR:A333
Datum:2020-10-20 10:15:00 - 2020-10-20 12:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000113
Moment:Föreläsning 13: Repetition
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
NI:A0306
Datum:2020-10-20 13:15:00 - 2020-10-20 16:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000159
Moment:Laborationstid för projekt
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
TSOLLI
OR:A332
Onsdag
21 Okt
Datum:2020-10-21 13:15:00 - 2020-10-21 15:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001739
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:C231
Torsdag
22 Okt
Fredag
23 Okt
Datum:2020-10-23 10:15:00 - 2020-10-23 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001757
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
24 Okt
Söndag
25 Okt

V.44
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Okt
Tisdag
27 Okt
Datum:2020-10-27 08:15:00 - 2020-10-27 13:15:00
Id:BokningsId_20191106_000001385
Moment:Digital tentamen. Omtentamen 2
Provkod 1801. För att anmäla er till tentan var god kontakta Farid Naisan.
Resurser:TGSPA19h, TGSYA19h
DA218A-20201-TS451-
TSFANA
Distans/Canvas
Datum:2020-10-27 10:15:00 - 2020-10-27 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001763
Moment:Laboration
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
TSOLLI
OR:A332, OR:A333
Datum:2020-10-27 13:15:00 - 2020-10-27 16:00:00
Id:BokningsId_20200824_000000145
Moment:Laborationstid för projekt
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
TSOLLI
OR:A332
Onsdag
28 Okt
Datum:2020-10-28 13:15:00 - 2020-10-28 15:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001759
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:C231
Torsdag
29 Okt
Datum:2020-10-29 08:15:00 - 2020-10-29 12:15:00
Id:BokningsId_20200515_000000589
Moment:Salstentamen Ordinarie tillfälle. På Campus.
1701
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
G8:Tentamen
Fredag
30 Okt
Datum:2020-10-30 10:15:00 - 2020-10-30 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001761
Moment:Föreläsning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:C231
Lördag
31 Okt
Söndag
1 Nov

V.45
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Nov
Tisdag
3 Nov
Datum:2020-11-03 13:15:00 - 2020-11-03 17:00:00
Id:BokningsId_20200506_000000161
Moment:Projektredovisning
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
TSOLLI
OR:A332, OR:A333
Onsdag
4 Nov
Torsdag
5 Nov
Fredag
6 Nov
Datum:2020-11-06 10:15:00 - 2020-11-06 12:00:00
Id:BokningsId_20200603_000001741
Moment:Restredovisning
Resurser:TGDAB18h, TGIAA18h, TGSPA19h, TGSYA18h, THDTB18h
DA378A-20202-TS500-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
7 Nov
Söndag
8 Nov

V.46
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Nov
Datum:2020-11-09 13:15:00 - 2020-11-09 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000725
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
NI:A0506
Tisdag
10 Nov
Datum:2020-11-10 10:15:00 - 2020-11-10 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000803
Moment:Föreläsning LOKAL SAKNAS
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
Onsdag
11 Nov
Datum:2020-11-11 13:15:00 - 2020-11-11 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000815
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
12 Nov
Datum:2020-11-12 13:15:00 - 2020-11-12 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000755
Moment:Föreläsning, ZOOM
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
Fredag
13 Nov
Datum:2020-11-13 10:15:00 - 2020-11-13 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000853
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
14 Nov
Söndag
15 Nov

V.47
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Nov
Datum:2020-11-16 13:15:00 - 2020-11-16 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000727
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
NI:A0506
Tisdag
17 Nov
Datum:2020-11-17 10:15:00 - 2020-11-17 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000855
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Onsdag
18 Nov
Datum:2020-11-18 13:15:00 - 2020-11-18 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000817
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
19 Nov
Datum:2020-11-19 13:15:00 - 2020-11-19 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000759
Moment:Föreläsning, ZOOM
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
Fredag
20 Nov
Datum:2020-11-20 10:15:00 - 2020-11-20 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000857
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
21 Nov
Söndag
22 Nov

V.48
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Nov
Datum:2020-11-23 13:15:00 - 2020-11-23 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000733
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
NI:A0411
Tisdag
24 Nov
Datum:2020-11-24 10:15:00 - 2020-11-24 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000859
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Onsdag
25 Nov
Datum:2020-11-25 10:15:00 - 2020-11-25 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000775
Moment:Handledning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
OR:A332
Datum:2020-11-25 13:15:00 - 2020-11-25 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000819
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
26 Nov
Datum:2020-11-26 13:15:00 - 2020-11-26 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000761
Moment:Föreläsning, ZOOM
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
Fredag
27 Nov
Datum:2020-11-27 10:15:00 - 2020-11-27 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000861
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
28 Nov
Söndag
29 Nov

V.49
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Nov
Datum:2020-11-30 13:15:00 - 2020-11-30 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000735
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
NI:A0606
Tisdag
1 Dec
Datum:2020-12-01 10:15:00 - 2020-12-01 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000863
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Onsdag
2 Dec
Datum:2020-12-02 10:15:00 - 2020-12-02 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000777
Moment:Handledning/Redovisning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
OR:A332
Datum:2020-12-02 13:15:00 - 2020-12-02 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000821
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
3 Dec
Datum:2020-12-03 13:15:00 - 2020-12-03 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000763
Moment:Föreläsning, ZOOM
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
Fredag
4 Dec
Datum:2020-12-04 10:15:00 - 2020-12-04 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000865
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
5 Dec
Datum:2020-12-05 09:15:00 - 2020-12-05 13:15:00
Id:BokningsId_20200515_000000641
Moment:Salstentamen Omtentamen 1. På Campus.
Provkod saknas
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
G8:Tentamen
Söndag
6 Dec

V.50
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Dec
Datum:2020-12-07 13:15:00 - 2020-12-07 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000729
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
NI:A0506
Tisdag
8 Dec
Datum:2020-12-08 10:15:00 - 2020-12-08 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000867
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Onsdag
9 Dec
Datum:2020-12-09 10:15:00 - 2020-12-09 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000781
Moment:Handledning/Redovisning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
OR:A332
Datum:2020-12-09 13:15:00 - 2020-12-09 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000823
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
10 Dec
Datum:2020-12-10 13:15:00 - 2020-12-10 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000765
Moment:Föreläsning, ZOOM
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
Fredag
11 Dec
Datum:2020-12-11 10:15:00 - 2020-12-11 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000869
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
12 Dec
Söndag
13 Dec

V.51
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Dec
Datum:2020-12-14 13:15:00 - 2020-12-14 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000741
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
NI:A0311
Tisdag
15 Dec
Datum:2020-12-15 10:15:00 - 2020-12-15 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000871
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Onsdag
16 Dec
Datum:2020-12-16 10:15:00 - 2020-12-16 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000783
Moment:Redovisning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
OR:A332
Datum:2020-12-16 13:15:00 - 2020-12-16 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000837
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:A0607
Torsdag
17 Dec
Datum:2020-12-17 13:15:00 - 2020-12-17 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000767
Moment:Föreläsning, ZOOM
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
TSSTDA
Fredag
18 Dec
Datum:2020-12-18 10:15:00 - 2020-12-18 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000873
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
19 Dec
Söndag
20 Dec

V.52
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Dec
Tisdag
22 Dec
Datum:2020-12-22 10:15:00 - 2020-12-22 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000875
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Onsdag
23 Dec
Datum:2020-12-23 13:15:00 - 2020-12-23 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000825
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
24 Dec
Fredag
25 Dec
Lördag
26 Dec
Söndag
27 Dec

V.53
2020
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Dec
Tisdag
29 Dec
Onsdag
30 Dec
Torsdag
31 Dec
Fredag
1 Jan
Lördag
2 Jan
Söndag
3 Jan

V.1
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Jan
Tisdag
5 Jan
Onsdag
6 Jan
Torsdag
7 Jan
Fredag
8 Jan
Datum:2021-01-08 08:15:00 - 2021-01-08 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000877
Moment:Presentationer
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332
Lördag
9 Jan
Söndag
10 Jan

V.2
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Jan
Tisdag
12 Jan
Datum:2021-01-12 10:15:00 - 2021-01-12 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000839
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Onsdag
13 Jan
Datum:2021-01-13 09:15:00 - 2021-01-13 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000789
Moment:Redovisning
Resurser:TGSPA19h
DA308A-20202-TS502-
OR:A332
Datum:2021-01-13 13:15:00 - 2021-01-13 15:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000841
Moment:Föreläsning
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
NI:C0319
Torsdag
14 Jan
Fredag
15 Jan
Datum:2021-01-15 10:15:00 - 2021-01-15 12:00:00
Id:BokningsId_20200609_000000851
Moment:Laboration
Resurser:TGSPA19h
DA307A-20202-TS501-
AG1498
OR:A332, OR:A333
Lördag
16 Jan
Söndag
17 Jan

V.3
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Jan
Tisdag
19 Jan
Onsdag
20 Jan
Torsdag
21 Jan
Fredag
22 Jan
Lördag
23 Jan
Söndag
24 Jan

V.4
2021
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Jan
Tisdag
26 Jan
Onsdag
27 Jan
Torsdag
28 Jan
Fredag
29 Jan
Lördag
30 Jan
Datum:2021-01-30 09:15:00 - 2021-01-30 13:15:00
Id:BokningsId_20200515_000000669
Moment:Salstentamen Omtentamen 2. På Campus.
Provkod saknas
Resurser:TGSPA19h
DA304A-20202-08423-, DA304A-20202-TS600-
AE1925
G8:Tentamen
Söndag
31 Jan

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AE1925 Jesper Larsson  
AG1498 Carl Johan Gribel  
AH5946 Agnes Tegen  
AK4466 Fabian Lorig  
TSFANA Farid Naisan  
TSOLLI Olle Lindeberg  
TSSTDA Steve Dahlskog  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108
NI:A0306 Lärosal 3 Niagara 60
NI:A0311 Lärosal 3 Niagara 46
NI:A0406 Lärosal 4 Niagara 60
NI:A0411 Lärosal 4 Niagara 46
NI:A0506 Lärosal 5 Niagara 60
NI:A0606 Lärosal 6 Niagara 60
NI:A0607 Lärosal 6 Niagara 60
NI:C0319 Lärosal 3 Niagara 46
NI:C0E11 Hörsal C 1 Niagara 150
OR:A332 Spellabb - TS 3 Orkanen 20
OR:A333 Spellabb - TS 3 Orkanen 16
OR:C231 Hörsal 2 Orkanen 80
OR:D222 Hörsal 2 Orkanen 80
OR:D328 Hörsal 3 Orkanen 80

Kurser  
Id Kursnamn
DA218A-20201-TS451- Flertrådad programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA252A-20202-08252- Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA252A-20202-TS456- Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA304A-20202-08423- Tillämpade datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA304A-20202-TS600- Tillämpade datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA307A-20202-TS501- Datorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA308A-20202-TS502- Artificiell intelligens för digitala spel, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA378A-20202-TS500- Datavetenskap: C++ och programkonstruktion, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid

Program  
Id Programnamn
TGDAB18h Datavetenskap och applikationsutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGIAA18h Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSPA19h Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSYA18h Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSYA19h Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THDTB18h Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.