Schema
Hjälpmedel: HS, Hälsa och samhälle
Datum: 2023-03-22 - 2023-09-21
 
Utskrivet: 2023-03-22 23:14:59
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
AOns22 Mar14:15-18:15 SASOA22v, SGSOC20vSC671B-20231-35886-, SC714B-20231-35356-AE2965, HSTORIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1801+1851
2023-03-16
ATor23 Mar08:15-13:15 VGBLV22hBA121D-20231-BA121-HSMASTKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1701 Delkurs 1 Mikrobiologi
2023-03-17
A  14:15-16:15 VGKRK22hKG121B-20231-KG121-HSERHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1901 Psykologi
2023-03-17
A  14:15-18:15 VGKRK20hHS158C-20231-35836-, KG161D-20231-KG161-HSALCHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
2302
2023-03-22
AFre24 Mar08:15-12:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 Anatomi, fysiologi och farmakologi, Digitamen
2023-03-20
A  08:15-13:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM132B-20222-132OM-AM0394KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2101 Lederskap teori + 2103 Handledning III
2023-03-20
A  14:15-18:15  HS112B-20231-35834-HSMAWOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1202
2023-03-21
A  14:15-18:15 VGBLV21hBA141C-20231-BA141-HSANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1802 Hematologi och transfusionmedicin
2023-03-21
ALör25 Mar09:15-12:15 VGSJU22h, VGSJU22h1, VGSJU22h2OM121B-20231-OM121-HSJOOLKR:Tentasal 1-6Dk:1 Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2001 Omvårdnad och medicinsk vetenskap II skriftlig tentamen del 1
2023-03-22
 
Vecka 13, 2023
AMån27 Mar08:15-11:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM121B-20222-121OM-HSJEMA, HSJOOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2002 Omvårdnad med medicinsk vetenskap II
2023-03-22
ATis28 Mar14:15-18:15  HS112B-20231-35834-HSALCHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2101 Kriminologisk teori och brottsprevention
2022-12-20
AOns29 Mar08:15-11:00 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AF4838KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2108
2022-11-10
AFre31 Mar08:15-11:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AD3341KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2106
2022-11-10
ALör1 Apr09:15-13:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM131B-20231-OM131-IMKYTHKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1801+2002 Delkurs 2 Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2023-01-11
A  09:15-13:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2001 Anatomi, fysiologi, den humana cellen och mikrobiologi, Digitamen
2023-01-18
A  09:15-13:15 VGBLV22hBA121D-20231-BA121-AN2100KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1702 Delkurs 2 Cell och molekylärbiologi
2022-11-18
 
Vecka 14, 2023
ATis4 Apr14:15-16:15 VGSJU20h, VGSJU20h1, VGSJU20h2OM161B-20231-161OM-HSPEHEDistans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Sker via CANVAS
2102 Författningskunskapstentamen
2023-01-03
A  14:15-16:15 SGSFU21hSF142B-20231-SF142-HSSVLIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2023-03-14
 
Vecka 15, 2023
AFre14 Apr08:15-12:15 SGSFU21hSF141B-20231-SF141-HSLINANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Delkurs 1
2022-11-29
A  08:15-12:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2003 Anatomi, fysiologi, det normala åldrandet och immunologi, Digitamen
2023-01-18
ALör15 Apr09:15-13:15 VGBLV22hBA112D-20222-BA112-HSHAERKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1602 Cellbiologi
2022-06-07
A  09:15-13:15 VABSE22h, VABSE22h1BM812E-20222-BM812-HSVIKOKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1801
2023-02-20
A  09:15-14:30 SGSOC22vSC131C-20231-SC13C-, SC131K-20231-K13SC-HSMIKMAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2201 Humanjuridik
2022-11-18
 
Vecka 16, 2023
AOns19 Apr08:15-13:30 SGSOC22vSC131C-20231-SC13C-, SC131K-20231-K13SC-HSLINANKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2202 Socialrätt med förvaltningsrätt
2022-11-18
ATor20 Apr08:15-12:15 SGSOC21hSC141C-20231-SC141-, SC141K-20231-SC14K-AB2918, HSIDRUKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-22
ALör22 Apr09:15-11:15 VGSJU20h, VGSJU20h1, VGSJU20h2OM161B-20231-161OM-HSPEHEDistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1. Sker via CANVAS
2102 Författningskunskapstentamen
2023-01-03
A  09:15-11:15 VGKRK22hKG121B-20231-KG121-HSERHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901 Vetenskapsteori
2022-11-29
A  09:15-12:15 VGSJU21v, VGSJU21v1, VGSJU21v2OM152B-20231-OM152-HSPEHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901
2023-01-12
A  09:15-13:15 SASOA22v, SGSOC20vSC671B-20231-35886-, SC714B-20231-35356-AE2965, HSTORIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1801+1851
2022-11-18
A  09:15-13:15 SGSOC23vSC111B-20231-111SC-, SC111K-20231-K11SC-AJ0727KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1602
2023-02-22
A  09:15-13:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-HF08514KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2101+2103 Delkurs 1+2
2022-11-10
A  09:15-13:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM131B-20231-OM131-IMKYTHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1802+2001 Delkurs 1 Kvalitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2022-11-22
A  09:15-13:15 VGBLV21hBA141C-20231-BA141-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1801 Klinisk kemi
2022-11-28
 
Vecka 17, 2023
ATor27 Apr08:15-12:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM132B-20231-OM132-AM0394KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2101+2103
2022-11-10
AFre28 Apr08:15-10:15 VGSJU22h, VGSJU22h1, VGSJU22h2OM121B-20231-OM121-AF0814KR:Tentasal 1-6Dk:4 Salstentamen Omtentamen 2
2006 Läkemedelsberäkning
2023-01-19
A  08:15-11:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AD3341KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2106
2022-11-10
A  14:15-16:15 SGSOC22hSC123C-20231-SC123-AB6297, AL6167KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1801 Psykologi i en historisk och social kontext
2022-11-16
ALör29 Apr09:15-11:15 VGSJU20h, VGSJU20h1, VGSJU20h2OM161B-20231-161OM-AH4315KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2108 Läkemedelskunskaps tentamen
2023-02-02
A  09:15-12:00 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AF4838KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2108
2022-11-10
A  09:15-12:15 VGSJU21v, VGSJU21v1, VGSJU21v2OM152B-20231-OM152-HSPEHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1902
2023-01-12
A  09:15-13:15 VGBLV21hBA141C-20231-BA141-HSANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1802 Hematologi och transfusionmedicin
2022-11-17
A  09:15-13:15  HS112B-20231-35834-HSMAWOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1202
2022-11-17
A  09:15-13:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002 Anatomi, fysiologi och farmakologi, Digitamen
2023-01-18
 
Vecka 18, 2023
ATor4 Maj08:15-13:15 VGBLV21hBA142C-20231-BA142-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Oridnarie tillfälle.
1601 Bioanalys
2022-11-28
AFre5 Maj14:15-17:15 VGSJU22h, VGSJU22h1, VGSJU22h2OM121B-20231-OM121-HSJOOLKR:Tentasal 1-6Dk:1 Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2001 Omvårdnad och medicinsk vetenskap II skriftlig tentamen del 1
2023-01-19
ALör6 Maj09:15-11:15 VGKRK22hKG121B-20231-KG121-HSERHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901 Sociologi
2022-11-29
A  09:15-13:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2001 Anatomi, fysiologi, den humana cellen och mikrobiologi, Digitamen
2023-01-18
A  09:15-13:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM131B-20231-OM131-IMKYTHKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1801+2002 Delkurs 2 Kvantitativa metoder inom omvårdnadsforskning
2023-01-11
A  09:15-14:15 VGBLV22hBA121D-20231-BA121-HSMASTKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1701 Delkurs 1 Mikrobiologi
2022-11-17
 
Vecka 19, 2023
AOns10 Maj08:15-12:15 VGBLV22hBA122D-20231-BA122-AK8038KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1901
2022-11-18
ALör13 Maj09:15-11:15 VGSJU20h, VGSJU20h1, VGSJU20h2OM161B-20231-161OM-HSPEHEDistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2. Sker via CANVAS
2102 Författningskunskapstentamen
2023-01-03
A  09:15-11:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AL3340KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2110 Läkemedelsberäkning II
2022-11-10
A  09:15-11:15 VGKRK22hKG121B-20231-KG121-HSERHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1901 Psykologi
2022-11-29
A  09:15-13:15  HS112B-20231-35834-HSALCHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101 Kriminologisk teori och brottsprevention
2022-12-20
A  09:15-13:15 VGBLV22hBA121D-20231-BA121-AN2100KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1702 Delkurs 2 Cell och molekylärbiologi
2022-11-18
A  09:15-13:15 VGKRK20hHS158C-20231-35836-, KG161D-20231-KG161-HSALCHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2302
2023-03-22
A  09:15-14:30 SGSOC22vSC131C-20231-SC13C-, SC131K-20231-K13SC-HSMIKMAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2201 Humanjuridik
2022-11-18
 
Vecka 20, 2023
ATis16 Maj14:15-16:15 SGSFU21hSF142B-20231-SF142-HSSVLIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001
2023-03-14
 
Vecka 21, 2023
ATis23 Maj08:15-12:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM132B-20231-OM132-AM0394KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2101+2103
2022-11-10
AOns24 Maj08:15-12:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM111B-20231-OM111-IMKYTHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
1801
2022-11-09
A  08:15-12:15 VGSJU22h, VGSJU22h1, VGSJU22h2OM111B-20222-111OM-IMKYTHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1801
2022-10-17
AFre26 Maj08:15-12:15 SGSOC21hSC141C-20231-SC141-, SC141K-20231-SC14K-AB2918, HSIDRUKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2022-11-22
ALör27 Maj09:15-12:15 VGSJU21v, VGSJU21v1, VGSJU21v2OM152B-20231-OM152-HSPEHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1902
2023-01-12
A  09:15-13:15 SASOA22v, SGSOC20vSC671B-20231-35886-, SC714B-20231-35356-AE2965, HSTORIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1801+1851
2022-11-18
A  09:15-13:15  HS112B-20231-35834-HSMAWOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1202
2022-11-17
A  09:15-13:15 VGBLV21hBA141C-20231-BA141-HSANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1802 Hematologi och transfusionmedicin
2022-11-17
A  09:15-13:15 SGSOC23vSC111B-20231-111SC-, SC111K-20231-K11SC-AJ0727KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1602
2023-02-22
A  09:15-13:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2003 Anatomi, fysiologi, det normala åldrandet och immunologi, Digitamen
2023-01-18
 
Vecka 22, 2023
AOns31 Maj08:15-11:00 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AF4838KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2108
2022-11-10
A  08:15-12:15 VGBLV21hBA142C-20231-BA142-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Oridnarie tillfälle.
1603 Joniserande strålning
2022-11-28
ATor1 Jun08:15-12:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-HF08514KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2101+2103 Delkurs 1+2
2022-11-10
AFre2 Jun08:15-11:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AD3341KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2106
2022-11-10
A  14:15-17:15 VGSJU22h, VGSJU22h1, VGSJU22h2OM121B-20231-OM121-HSJEMAKR:Tentasal 1-6Dk:1 Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 Omvårdnad och medicinsk vetenskap II skriftlig tentamen del 2
2023-01-19
ALör3 Jun09:15-13:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2002 Anatomi, fysiologi och farmakologi, Digitamen
2023-01-18
A  09:15-14:30 SGSOC22vSC131C-20231-SC13C-, SC131K-20231-K13SC-HSLINANKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2202 Socialrätt med förvaltningsrätt
2022-11-18
 
Vecka 23, 2023
ALör10 Jun09:15-14:15 VGBLV21hBA142C-20231-BA142-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1601 Bioanalys
2022-11-28
 
Vecka 24, 2023
AOns14 Jun08:15-12:15 VGKRK20hHS158C-20231-35836-, KG161D-20231-KG161-HSALCHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2302
2023-03-22
A  08:15-12:15 VGBLV22hBA122D-20231-BA122-AK8038KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1901
2022-11-18
A  08:15-12:15 VGSJU22v, VGSJU22v1, VGSJU22v2OM132B-20231-OM132-AM0394KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101+2103
2022-11-10
AFre16 Jun08:15-10:15 SGSOC22hSC123C-20231-SC123-AB6297, AL6167KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1801 Psykologi i en historisk och social kontext
2022-11-09
A  08:15-10:15 VGKRK22hKG121B-20231-KG121-HSERHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901 Psykologi
2022-11-29
A  08:15-13:15 VGBLV22hBA121D-20231-BA121-HSMASTKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1701 Delkurs 1 Mikrobiologi
2022-11-17
 
Vecka 25, 2023
AOns21 Jun08:15-12:15 VGBLV21hBA142C-20231-BA142-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1603 Joniserande strålning
2023-03-17
 
Vecka 32, 2023
AFre11 Aug08:15-12:15 VGBLV22hBA122D-20231-BA122-AK8038KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1901
2022-11-18
ALör12 Aug09:15-12:15 VGSJU22h, VGSJU22h1, VGSJU22h2OM121B-20231-OM121-HSJEMAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002 Omvårdnad och medicinsk vetenskap II skriftlig tentamen del 2
2022-11-10
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug08:15-13:15 VGBLV21hBA142C-20231-BA142-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1601 Bioanalys
2022-11-28
ATis15 Aug14:15-18:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM112A-20231-OM112-AI3838KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2003 Anatomi, fysiologi, det normala åldrandet och immunologi, Digitamen
2023-01-18
ATor17 Aug08:15-10:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AL3340KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2110 Läkemedelsberäkning II
2022-11-10
AFre18 Aug08:15-13:30 SGSOC22vSC131C-20231-SC13C-, SC131K-20231-K13SC-HSLINANKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2202 Socialrätt med förvaltningsrätt
2022-11-18
A  14:15-18:15 VGSJU23v, VGSJU23v1, VGSJU23v2OM111B-20231-OM111-IMKYTHKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1801
2023-01-05
ALör19 Aug09:15-12:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AD3341KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2106
2022-11-10
A  09:15-13:15 VGBLV21hBA142C-20231-BA142-HSEVLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1603 Joniserande strålning
2023-03-17
 
Vecka 34, 2023
AOns23 Aug14:15-17:00 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-AF4838KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2108
2022-11-10
AFre25 Aug14:15-16:15 SGSFU21hSF142B-20231-SF142-HSSVLIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2023-03-14
ALör26 Aug09:15-13:15 VGSJU21h, VGSJU21h1, VGSJU21h2OM141C-20231-OM141-HF08514KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2101+2103 Delkurs 1+2
2022-11-10
 
Vecka 35, 2023
ATor31 Aug08:15-10:15 SGSOC22hSC123C-20231-SC123-AB6297, AL6167KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1801 Psykologi i en historisk och social kontext
2022-11-09

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AB2918 Maria Afzelius  
AB6297 Mikael Boregren  
AD3341 Emma Mårdhed  
AE2965 Lisa Andersson  
AF0814 Michael Ulrich Hansen  
AF4838 Cecilia Ljunggren  
AH4315 Beda Svensson  
AI3838 Anna-Carin Aho  
AJ0727 Marie Engqvist Ridell  
AK8038 Karin Borgström  
AL3340 Elin Taube  
AL6167 Marie Karlsson  
AM0394 Catarina Isgren  
AN2100 Eva Bengtsson  
HF08514 Eva Mouginot  
HSALCH Alberto Chrysoulakis  
HSANLA Anna Gustafsson  
HSERHE Erika Hedenrud  
HSEVLA Eva Lavant  
HSHAER Håkan Eriksson  
HSIDRU Ida Runge  
HSJEMA Jenny Jakobsson  
HSJOOL Jonas Olofsson  
HSLINAN Lina Corter  
HSMAST Maria Magdalena Stollenwerk  
HSMAWO Magda Johansson Worobiec  
HSMIKMA Mikael Matteson  
HSPEHE Peter Hellman  
HSSVLI Svante Lingärde  
HSTORI Torkel Richert  
HSVIKO Vitaly Kocherbitov  
IMKYTH Kyriakos Theodoridis  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Mazemap
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0 Distans/Canvas
KR:Tentasal 1-6 Tentasal 3 Kranen 0 KR:Tentasal 1-6

Kurser  
Id Kursnamn
BA112D-20222-BA112- Cellbiologi och cellens kemi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BA121D-20231-BA121- Biomedicinsk laboratorievetenskap: Mikrobiologi , Cell- och molekylärbiologi, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BA122D-20231-BA122- Biomedicinsk laboratorievetenskap: Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BA141C-20231-BA141- Biomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk kemi, hematologi och transfusionsmedicin, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BA142C-20231-BA142- Bioanalytisk metodik, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
BM812E-20222-BM812- Biogränsytors ytkemiska egenskaper, 11.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid
HS112B-20231-35834- Kriminologi: Grundkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid
HS158C-20231-35836- Kriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Fristående kurs, 100% dagtid
KG121B-20231-KG121- Samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv: Vetenskapsteori, sociologi och psykologi i fokus, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
KG161D-20231-KG161- Kriminologi: Kandidatkurs, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM111B-20222-111OM- Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OM111B-20231-OM111- Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OM112A-20231-OM112- Medicinsk vetenskap I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
OM121B-20222-121OM- Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM121B-20231-OM121- Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM131B-20231-OM131- Omvårdnad: Forskningsmetodik I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20222-132OM- Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM132B-20231-OM132- Omvårdnad med inriktning mot ledarskap, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM141C-20231-OM141- Omvårdnad: Reproduktiv hälsa, barnsjukvård, psykiatrisk vård, primärvård samt handledning, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM152B-20231-OM152- Medicinsk vetenskap III, 10 hp Kurs inom program, 100% dagtid
OM161B-20231-161OM- Omvårdnad: VFU somatisk vård, akutsjukvård samt hemsjukvård, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC111B-20231-111SC- Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC111K-20231-K11SC- Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC123C-20231-SC123- Socialt arbete: Psykologi och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC131C-20231-SC13C- Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC131K-20231-K13SC- Juridik i socialt arbete, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC141C-20231-SC141- Socialt arbete: Profession, praktik och perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC141K-20231-SC14K- Socialt arbete: Profession, praktik och perspektiv, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC671B-20231-35886- Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SC714B-20231-35356- Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SF141B-20231-SF141- Socialpedagogiskt arbete i ett verksamhetsperspektiv, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
SF142B-20231-SF142- Forskningsmetodik I, 7.5 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Program  
Id Programnamn
SASOA22v Socialt arbete, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
SGSFU21h Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
SGSOC20v Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
SGSOC21h Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
SGSOC22h Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
SGSOC22v Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
SGSOC23v Socionomprogrammet, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
VABSE22h Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö, internationell antagning
VABSE22h1 Biomedicinsk ytvetenskap, Masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGBLV21h Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGBLV22h Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGKRK20h Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGKRK22h Kriminologiprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU20h Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU20h1 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg
VGSJU20h2 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
VGSJU21h Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU21h1 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg
VGSJU21h2 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
VGSJU21v Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU21v1 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg
VGSJU21v2 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
VGSJU22h Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU22h1 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg
VGSJU22h2 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
VGSJU22v Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU22v1 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg
VGSJU22v2 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad
VGSJU23v Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
VGSJU23v1 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg
VGSJU23v2 Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn