Schema
Hjälpmedel: OD, Odontologen
Datum: 2023-03-22 - 2023-09-21
 
Utskrivet: 2023-03-22 23:45:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
AOns22 Mar08:15-11:15 OGTDL19hTV657A-20222-OD657-ODMISOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1.
2002 DEL 2 - MCQ
2023-03-16
A  08:15-17:15 OGTDL20hTV125A-20222-OD522-ODHEOLDistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1. Muntlig
2022 Röntgen
2023-03-16
ATor23 Mar08:15-12:15 OGTLY22hTV101Y-20222-OD121-ODCLWIKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1.
Delkurs 2
2023-03-17
 
Vecka 13, 2023
AFre31 Mar08:15-12:15 OGTAT20hTV226A-20231-OD226-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2205
2022-11-17
 
Vecka 15, 2023
AOns12 Apr08:15-12:15 OGTDL18h1TV660A-20231-OD660-AD7892KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2302 Summativ examination
2023-02-14
A  08:15-12:15 OAKTL23vTV650A-20231-OD331-ODANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2202 Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I (DEL 1) Kortsvarstentamen
2023-02-08
ATor13 Apr08:15-09:00  TV102Y-20231-OD132-ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2301 Portfolio 10 hp - Del 1
2023-03-06
 
Vecka 17, 2023
ATor27 Apr14:15-15:00  TV102Y-20231-OD132-ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2301 Portfolio 10 hp - Del 2
2023-03-06
 
Vecka 19, 2023
AOns10 Maj08:15-12:15 OGTDL18h1TV660A-20231-OD660-AD7892KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2302 Summativ examination
2023-02-14
ATor11 Maj08:15-12:15 OAKTL23vTV650A-20231-OD331-ODANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2202 Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I (DEL 1) Kortsvarstentamen
2023-02-16
 
Vecka 20, 2023
ATis16 Maj08:15-09:00  TV102Y-20231-OD132-ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1.
2301 Portfolio 10 hp - Del 1
2023-03-06
A  14:15-15:00  TV102Y-20231-OD132-ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1.
2301 Portfolio 10 hp - Del 2
2023-03-06
 
Vecka 21, 2023
AFre26 Maj08:15-12:15 OGTAT20hTV226A-20231-OD226-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2205
2022-12-07
 
Vecka 22, 2023
AOns31 Maj08:15-12:15 OAKTL23vTV650A-20231-OD331-ODANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2203 Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I (DEL 2) MCQ
2023-02-08
ATor1 Jun08:15-23:59 OGTDL19hTV658A-20231-OD658-ODMISODistans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Muntlig på OD
2102 Anmälan gäller även den skriftliga Digitamen den 7/6
2022-11-17
AFre2 Jun00:00-17:15 OGTDL19hTV658A-20231-OD658-ODMISODistans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Muntlig på OD
2102 Anmälan gäller även den skriftliga Digitamen den 7/6
2022-11-17
 
Vecka 23, 2023
AMån5 Jun08:15-17:00 OGTLU21hTV124A-20231-OD134-ODPIBODistans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Muntlig på OD
2303 DAG 1, ANMÄLAN GÄLLER ÄVEN DEN MUNTLIGA DELEN DAG 2
2022-12-13
AOns7 Jun08:15-11:15 OGTDL20hTV126A-20231-OD623-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 Scenario 1. Anmälan gäller även Scenario 2 kl. 14:15-17:15 och MCQ den 8/6
2022-11-17
A  08:15-13:15 OGTLU21hTV124A-20231-OD134-ODPIBOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
2302 Skriftlig examination
2022-12-07
A  14:15-17:15 OGTDL20hTV126A-20231-OD623-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 Scenario 2.
2022-11-17
A  14:15-17:15 OGTDL19hTV658A-20231-OD658-ODMISOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2102 MCQ
2022-11-17
A  14:15-18:15 OGTAT22hTV222A-20231-OD232-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 Anmälan gäller även den muntliga delen den 8/6
2022-11-17
ATor8 Jun08:15-17:00 OGTLU21hTV124A-20231-OD134-ODPIBODistans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Muntlig på OD
2303 DAG 2
2022-12-13
A  08:15-17:15 OGTAT22hTV222A-20231-OD232-ODPEVUDistans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle. Muntlig på OD
2002
2022-11-17
A  14:15-17:15 OGTDL20hTV126A-20231-OD623-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2002 MCQ
2022-11-17
AFre9 Jun08:15-12:15 OGTLY22hTV102Y-20231-OD132-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2303 Del 2
2022-12-07
A  08:15-14:15 OGTLU21hTV162A-20221-OD122-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 4
2002
2023-02-02
A  08:15-14:15 OGTDL20h, OGTLU21hTV122A-20211-OD122-, TV122A-20221-OD122-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 4
2002
2023-02-02
 
Vecka 24, 2023
AFre16 Jun08:15-09:00  TV102Y-20231-OD132-ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2301 Portfolio 10 hp - Del 1
2023-03-06
A  08:15-12:15 OAKTL23vTV650A-20231-OD331-ODANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2203 Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I (DEL 2) MCQ
2023-02-08
A  14:15-15:00  TV102Y-20231-OD132-ODNILU, ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2301 Portfolio 10 hp - Del 2
2023-03-06
 
Vecka 32, 2023
ATor10 Aug08:15-12:15 OAKTL23vTV650A-20231-OD331-ODANLAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2203 Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I (DEL 2) MCQ
2023-02-08
A  08:15-12:15 OGTLU21hTV123A-20222-OD123-ODPIBOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2202 MCQ;
2023-03-13
A  08:15-12:15 OGTLY22hTV101Y-20222-OD121-ODCLWIKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
Delkurs 1
2022-05-04
AFre11 Aug08:15-12:15 OGTAT22hTV211A-20222-OD221-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101
2022-05-09
A  08:15-12:15 OGTLU21hTV123A-20222-OD123-ODPIBOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2202 Kortsvar
2023-03-13
A  08:15-12:15 OGTLY22hTV101Y-20222-OD121-ODCLWIKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
Delkurs 2
2022-05-04
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug08:00-17:00 OGTAT22hTV211A-20222-OD221-ODPEVUDistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2. MUNTLIG
2103
2022-05-09
A  08:15-13:15 OGTDL19hTV657A-20222-OD657-ODMISOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2002 DEL 1 - Scenario
2022-05-05
ATis15 Aug08:15-11:15 OGTDL19hTV657A-20222-OD657-ODMISOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2002 DEL 2 - MCQ
2022-05-05
A  14:15-18:15 OGTAT22hTV211A-20222-OD221-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2103
2022-05-09
AOns16 Aug08:15-12:15 OGTAT21hTV223A-20222-OD223-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2012
2022-05-24
ATor17 Aug08:15-17:15 OGTAT21hTV223A-20222-OD223-ODPEVUDistans/CanvasSalstentamen Omtentamen 2 MUNTLIG
2012
2022-05-24
 
Vecka 34, 2023
AMån21 Aug08:15-11:15 OGTDL20hTV125A-20222-OD522-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2002 Scenario 1
2022-05-05
A  08:15-13:15 OGTDL18h1TV659A-20222-OD659-AD7892KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2102
2022-05-24
A  08:15-17:15 OGTDL19hTV658A-20231-OD658-ODMISODistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1. Muntlig på OD
2102
2022-11-17
A  14:15-17:15 OGTDL20hTV125A-20222-OD522-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2002 Scenario 2
2022-05-05
A  14:15-18:15 OGTLY22hTV102Y-20231-OD132-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2302 Del 1.
2022-12-07
A  14:15-18:15 OGTDL18h1TV660A-20231-OD660-AD7892KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2302 Summativ examination
2023-02-14
ATis22 Aug08:15-11:15 OGTDL20hTV126A-20231-OD623-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002 Scenario 1.
2022-11-17
A  08:15-13:15 OGTLU21hTV124A-20231-OD134-ODPIBOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2302 Skriftlig examination
2022-12-07
A  14:15-17:15 OGTDL19hTV658A-20231-OD658-ODMISOKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2102 MCQ
2022-11-17
A  14:15-17:15 OGTDL20hTV126A-20231-OD623-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002 Scenario 2.
2022-11-17
A  14:15-17:15 OGTDL20hTV125A-20222-OD522-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2002 MCQ
2022-05-05
AOns23 Aug08:15-17:15 OGTDL20hTV125A-20222-OD522-ODHEOLDistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2. Muntlig
2022 Röntgen
2022-05-05
A  08:15-23:59 OGTLU21hTV124A-20231-OD134-ODPIBODistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1. Muntlig på OD
2303
2022-12-07
A  14:15-17:15 OGTDL20hTV126A-20231-OD623-ODHEOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002 MCQ
2022-11-17
ATor24 Aug00:00-17:15 OGTLU21hTV124A-20231-OD134-ODPIBODistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1. Muntlig på OD
2303
2022-12-07
A  08:15-12:15 OGTAT22hTV222A-20231-OD232-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2002
2022-11-17
A  08:15-12:15 OGTLY22hTV102Y-20231-OD132-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2303 Del 2
2023-02-03
A  08:15-14:15 OGTLU21hTV162A-20221-OD122-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 5
2002
2023-02-03
A  08:15-14:15 OGTDL20h, OGTLU21hTV122A-20211-OD122-, TV122A-20221-OD122-ODSUBRKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 5
2002
2023-02-03
A  14:15-18:15 OGTAT20hTV226A-20231-OD226-ODPEVUKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2205
2022-11-17
AFre25 Aug08:15-17:15 OGTAT22hTV222A-20231-OD232-ODPEVUDistans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1. Muntlig på OD
2002
2022-11-17

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AD7892 Birgitta Häggman Henrikson  
ODANLA Anders Hedenbjörk Lager  
ODCLWI Claes Wickström  
ODHEOL Helena Fransson  
ODMISO Mikael Sonesson  
ODNILU Nina Lundegren  
ODPEVU Per Vult von Steyern  
ODPIBO Pia Lindberg  
ODSUBR Susanne Brogårdh-Roth  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Mazemap
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0 Distans/Canvas
KR:Tentasal 1-6 Tentasal 3 Kranen 0 KR:Tentasal 1-6

Kurser  
Id Kursnamn
TV101Y-20222-OD121- Kurs 1 Oral hälsa - det orala ekosystemet i balans samt introduktion till professionen, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV102Y-20231-OD132- Kurs 2 Hälsa och livsfunktioner samt introduktion till målgruppsanpassad kommunikation, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV122A-20211-OD122- Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV122A-20221-OD122- Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV123A-20222-OD123- Diagnostik och behandling av karies och parodontit, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV124A-20231-OD134- Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontit, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV125A-20222-OD522- Diagnostik och behandling av infektioner i munhålan, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV126A-20231-OD623- Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektioner, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV162A-20221-OD122- Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV211A-20222-OD221- Oral hälsa och dentala material, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV222A-20231-OD232- Odontologisk teknologi i oral rehabilitering, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV223A-20222-OD223- Oral rehabilitering och processteknologi, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV226A-20231-OD226- Tandteknikern i samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV650A-20231-OD331- Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV657A-20222-OD657- Orala funktionsstörningar och oral rehabilitering, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV658A-20231-OD658- Barn- och ungdomstandvård. Vuxentandvård i ett individuellt perspektiv., 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV659A-20222-OD659- Allmäntandvård. Diagnostik och omhändertagande av sjukdomar., 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid
TV660A-20231-OD660- Tandvården i Samhället, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Program  
Id Programnamn
OAKTL23v Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTAT20h Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTAT21h Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTAT22h Tandteknikerutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTDL18h1 Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTDL19h Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTDL20h Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTLU21h Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö
OGTLY22h Tandläkarutbildning, 300 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn