Schema
Hjälpmedel: PO, Enheten för polisiärt arbete
Datum: 2023-03-23 - 2023-09-22
 
Utskrivet: 2023-03-23 00:14:00
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
ALör25 Mar08:00-14:00  PO131A-20222-PO13C-, PO131A-20222-PO13D-AN6715Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2. DISTANS/CANVAS
2003 DK 3: Brott i nära relation
2022-12-21
 
Vecka 13, 2023
AOns29 Mar08:15-13:15  PO111B-20231-PO11C-, PO111B-20231-PO11D-am7548Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2303 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 7 hp
2022-11-16
ALör1 Apr09:15-11:15  PO111A-20222-PO11C-, PO111A-20222-PO11D-AK4648KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2106 DK4, Akut omhändertagande vid polisiärt arbete
2022-05-02
A  09:15-13:15  PO121A-20231-PO12C-, PO121A-20231-PO12D-AK5203Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2001 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 1, 4,5 hp
2022-11-16
A  09:15-13:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AM5098KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001 DK1: Psykiatriska tillstånd och beroendelära 7,5hp
2022-12-05
A  09:15-14:15  PO121A-20222-PO12C-, PO121A-20222-PO12D-AI7059, AJ6291, AJ7313, AK4855, AK8615Distans/CanvasSalstentamen Omtentamen 2. DISTANS/CANVAS
2002 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 2
2022-10-26
 
Vecka 15, 2023
ATis11 Apr08:15-12:15  PO141B-20231-PO14C-, PO141B-20231-PO14D-AK5203, am5308Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 Internationellt polissamarbete och särskilda händelser
2022-11-16
ALör15 Apr09:15-13:15  PO141B-20231-PO14C-, PO141B-20231-PO14D-AL2429KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001 Polisiärt arbete i trafikmiljö
2022-11-16
 
Vecka 16, 2023
AMån17 Apr08:15-12:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AJ6290Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 DK 2: Polisiärt arbete med barn och unga
2022-11-16
 
Vecka 17, 2023
AFre28 Apr08:15-12:15  PO111B-20231-PO11C-, PO111B-20231-PO11D-am7548KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
2304 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 5 hp
2022-11-16
 
Vecka 18, 2023
ALör6 Maj09:15-13:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AM5098KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001 DK1: Psykiatriska tillstånd och beroendelära 7,5hp
2022-12-05
A  09:15-14:15  PO111B-20231-PO11C-, PO111B-20231-PO11D-am7548Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2303 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 7 hp
2022-11-16
 
Vecka 19, 2023
ALör13 Maj09:15-13:15  PO121A-20231-PO12C-, PO121A-20231-PO12D-AK5203Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2
2001 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 1, 4,5 hp
2022-11-16
A  09:15-13:15  PO141B-20231-PO14C-, PO141B-20231-PO14D-AK5203, am5308Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2002 Internationellt polissamarbete och särskilda händelser
2022-11-16
 
Vecka 21, 2023
AFre26 Maj08:15-13:15  PO121A-20231-PO12C-, PO121A-20231-PO12D-AI7059Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2002 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 2, 8 hp
2022-11-16
ALör27 Maj09:15-13:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AJ6290Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2002 DK 2: Polisiärt arbete med barn och unga
2022-11-16
A  09:15-13:15  PO141B-20231-PO14C-, PO141B-20231-PO14D-AK5203, am5308Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2
2002 Internationellt polissamarbete och särskilda händelser
2022-11-16
 
Vecka 22, 2023
AOns31 Maj08:15-13:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AN6715Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2003 DK 3: Brott i nära relation 6 hp
2022-11-16
ALör3 Jun09:15-13:15  PO141B-20231-PO14C-, PO141B-20231-PO14D-AL2429KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001 Polisiärt arbete i trafikmiljö
2022-11-16
A  09:15-13:15  PO111B-20231-PO11C-, PO111B-20231-PO11D-am7548KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2304 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 5 hp
2022-11-16
 
Vecka 34, 2023
AMån21 Aug08:15-13:15  PO121A-20231-PO12C-, PO121A-20231-PO12D-AI7059Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2002 DK 1: Brottsprevention, ingripandearbete och brottsutredning, del 2, 8 hp
2022-11-16
ATis22 Aug08:15-13:15  PO111B-20231-PO11C-, PO111B-20231-PO11D-am7548Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2
2303 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 7 hp
2022-11-16
ATor24 Aug08:15-12:15  PO111B-20231-PO11C-, PO111B-20231-PO11D-am7548KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2304 DK2: Grundläggande juridik för polisiärt arbete 5 hp
2022-11-16
A  08:15-12:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AJ6290Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2
2002 DK 2: Polisiärt arbete med barn och unga
2022-11-16
AFre25 Aug08:15-13:15  PO131A-20231-PO13C-, PO131A-20231-PO13D-AN6715Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2003 DK 3: Brott i nära relation 6 hp
2022-11-16

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AI7059 Jörgen Andersson  
AJ6290 Jesper Hallgren  
AJ6291 Per Ingvarsson  
AJ7313 Linda Rasmussen  
AK4648 Patrik Hult  
AK4855 Marie Westerberg  
AK5203 Anders Jönsson  
AK8615 Johan Larsson (juridik)  
AL2429 Peter Hellqvist  
AM5098 Martin Löfqvist  
AN6715 Sofia Syrén  
am5308 Per-Olof Dolk  
am7548 Åsa Okmark  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Mazemap
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0 Distans/Canvas
KR:Tentasal 1-6 Tentasal 3 Kranen 0 KR:Tentasal 1-6

Kurser  
Id Kursnamn
PO111A-20222-PO11C- Grunder i polisiärt arbete, 30 hp
PO111A-20222-PO11D- Grunder i polisiärt arbete, 30 hp
PO111B-20231-PO11C- Grunder i polisiärt arbete, 30 hp
PO111B-20231-PO11D- Grunder i polisiärt arbete, 30 hp
PO121A-20222-PO12C- Polisiärt arbete I, 30 hp
PO121A-20222-PO12D- Polisiärt arbete I, 30 hp
PO121A-20231-PO12C- Polisiärt arbete I, 30 hp
PO121A-20231-PO12D- Polisiärt arbete I, 30 hp
PO131A-20222-PO13C- Polisiärt arbete II, 30 hp
PO131A-20222-PO13D- Polisiärt arbete II, 30 hp
PO131A-20231-PO13C- Polisiärt arbete II, 30 hp
PO131A-20231-PO13D- Polisiärt arbete II, 30 hp
PO141B-20231-PO14C- Polisiärt arbete III, 30 hp
PO141B-20231-PO14D- Polisiärt arbete III, 30 hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn