Schema
Hjälpmedel: TS, Teknik och samhälle
Datum: 2023-03-22 - 2023-09-21
 
Utskrivet: 2023-03-22 22:33:49
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Sign Lokal Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
AOns22 Mar08:15-11:15 TGIAA21h, TGSYA21hDA222E-20231-38305-, DA222E-20231-TS188-AF9659, AN0336Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2023-03-16
A  08:15-12:15 TGSYA22h, THDTB22hDA343A-20231-38314-, DA343A-20231-TS616-AC8647, AF6509, AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2101
2023-03-16
A  08:15-13:15 THDTB21h, THMMA22h, THPDA22hMA209A-20222-28250-, MA209A-20222-TS774-TSSTGUKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1.
2102
2023-03-16
A  08:15-13:15 LGLKÄ23vKÄ79, LGLKÄ23vKÄGYÄD201C-20231-L1978-LUJONEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
2201 Ämne: matematik, biologi, kemi eller fysik
2023-03-16
A  14:15-18:15 THMMA21h, THPDA21hFY158A-20231-TS372-TSJOEKKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
2203
2023-03-16
ATor23 Mar08:15-12:15 THDTB21hDA383A-20231-TS778-AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2101
2023-03-17
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKMA300A-20231-38335-, MA300A-20231-TS711-AD5484KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1601
2023-03-17
A  14:15-18:15 TGSPA21hDA307A-20222-TS767-AG1498KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2101
2023-03-17
AFre24 Mar08:15-13:15 THBYB20hBPRO, THBYB20hBTEK, THBYB20hTARKBG322A-20231-TS009-TSSISIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
0301
2023-03-20
A  08:15-13:15 THMMA22h, THPDA22hFY202A-20222-TS206-TSRIRIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1703 Tentamina i termodynamik
2023-03-20
A  08:15-13:15 THMMA21h, THPDA21hMT157A-20231-TS373-TSULHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1901
2023-03-20
ALör25 Mar09:15-14:15 NZNTC22hMA030C-20222-TS374-TSANRAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2104
2023-03-22
 
Vecka 13, 2023
ATis28 Mar14:15-18:15 THDTB22hDA216A-20231-38303-, DA216A-20231-TS617-AJ6373KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2022-11-28
AFre31 Mar08:15-13:15 NZNTC22hKE011C-20222-TS376-CTJABLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2.
1801
2022-05-16
 
Vecka 14, 2023
AMån3 Apr08:15-12:15  BG328A-20222-28245-AE2087KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1802
2022-05-31
ATis4 Apr08:15-13:15 THMMA22hKE104A-20231-38342-, KE104A-20231-TS717-CTJABLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1401
2022-11-15
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG315B-20231-TS710-AK7713, KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1802 Tentamen 2
2022-11-10
 
Vecka 15, 2023
AOns12 Apr08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-AH5530KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
1804 Vattenteknik
2023-03-03
ATor13 Apr08:15-12:15  BG309A-20222-28244-KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1402
2022-05-19
A  08:15-13:15 THBYB20hBPRO, THBYB20hBTEK, THBYB20hTARKBG306A-20222-28242-AF4703KR:Tentasal 1-6Salstentame Omtentamen 2
1402
2022-08-15
A  08:15-13:15 TACMA21h, TACMA21h1MT644A-20222-TS956-TSMAFIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2022-08-16
AFre14 Apr08:15-12:15 TGSYA21hDA489A-20231-TS701-AC7398KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2201
2023-01-19
ALör15 Apr09:15-14:15 THDTB20hMA210A-20222-28001-, MA210A-20222-28251-TSYUCHKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1901
2022-05-19
A  09:15-14:15 TACAS22h, TACAS22h1DA631E-20222-28321-, DA631E-20222-TS293-AJ3268KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2101
2022-05-24
 
Vecka 16, 2023
AMån17 Apr08:15-12:15 TGMMA22hME121B-20231-TS160-CTCASTKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfäle.
2301
2022-11-28
AOns19 Apr08:15-13:15 TACMA22h1, TACMA22h2FY242E-20231-38339-, FY242E-20231-TS101-TSPEJOKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
Provkod saknas
2022-12-09
ATor20 Apr08:15-12:15 TACMA21h, TACMA21h1MT645A-20222-TS973-TSPAOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2022-05-17
ALör22 Apr09:15-13:15 TGSYA21hDA292A-20222-28324-, DA292A-20222-TS700-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101
2022-05-04
 
Vecka 17, 2023
AMån24 Apr08:15-12:15 THDTB21hFY122A-20231-38488-, FY122A-20231-TS777-TSJOEKKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1504
2022-11-18
A  08:15-13:15 THMMA21h, THPDA21hMT149A-20222-TS368-TSPAOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2101
2022-05-17
A  08:15-13:15 THMMA20hMT169A-20222-28556-, MT169A-20222-TS169-AL8720KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2201
2022-08-11
A  14:15-17:15  DA272A-20222-28902-AE1924KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-08-05
ATor27 Apr08:15-12:15 TGSPA21hDA307A-20222-TS767-AG1498KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2101
2023-01-31
A  08:15-12:15 THMMA20h, THPDA20hMT163A-20231-TS003-AK0652KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2001
2022-11-15
A  14:15-18:15 THDTB22hDA216A-20231-38303-, DA216A-20231-TS617-AJ6373KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-28
AFre28 Apr08:15-13:15  DA278A-20231-38306-TSOLLIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1801
2022-12-09
A  08:15-13:15 NZNTC22hMA030C-20222-TS374-TSANRAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2104
2022-05-16
ALör29 Apr09:15-14:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG324A-20222-TS355-KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1901 Tentamen 1
2022-05-23
 
Vecka 18, 2023
AOns3 Maj08:15-11:15 TGIAA21h, TGSYA21hDA222E-20231-38305-, DA222E-20231-TS188-AF9659, AN0336Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
2022-12-05
A  08:15-12:15 THMMA21h, THPDA21hFY158A-20231-TS372-TSJOEKKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2203
2022-11-15
A  08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG327A-20231-TS357-AL5716KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
1803 Tentamen - Byggprojektledning
2023-02-28
ALör6 Maj09:15-13:15 TGIAA22h, TGSPA22hDA297A-20231-38309-, DA297A-20231-TS613-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2001
2022-11-18
A  09:15-13:15 TGSYA22hDA297A-20222-28325-, DA297A-20222-TS610-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2001
2022-11-18
A  09:15-14:15 LGLKÄ23vKÄ79, LGLKÄ23vKÄGYÄD201C-20231-L1978-AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2201 Ämnet: Teknik
2023-02-07
 
Vecka 19, 2023
AMån8 Maj08:00-13:00 SGPRM21h, TGMPP21hME137A-20222-TS673-, ME142A-20222-TS788-AM0764Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2. Online
1705
2022-08-23
A  14:15-17:15 TGSPA21hDA380A-20231-TS768-TSSTDAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
1604
2022-11-29
ATor11 Maj08:15-12:15  BG120A-20231-38001-AJ3378, KSMAPEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2102
2023-02-06
A  08:15-13:15 NZNTC22hMA040C-20231-TS730-TSANRAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2023-02-01
ALör13 Maj09:15-13:15  DA295E-20231-38308-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2202
2022-12-04
A  09:15-14:15 LGLKÄ23vKÄ79, LGLKÄ23vKÄGYÄD201C-20231-L1978-LUJONEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2201 Ämne: matematik, biologi, kemi eller fysik
2023-02-07
 
Vecka 20, 2023
AMån15 Maj08:15-12:15 TGSYA21hDA489A-20231-TS701-AC7398KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2201
2023-01-19
A  08:15-13:15 NZNTC22hFY020C-20231-TS729-TSHEHAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1606
2022-11-08
 
Vecka 21, 2023
AMån22 Maj08:15-13:15 TGIAA22h, TGSPA22h, TGSYA22hDA336A-20231-TS612-TSKRALKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1.
2101
2022-11-08
A  08:15-13:15 THDTB22hDA393A-20231-TS888-AC8293, TSKRALKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
2101
2022-11-29
ATis23 Maj08:15-12:15  FY195A-20222-28247-TSHEHA, TSJOEKKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2002
2022-09-27
A  14:15-16:15  DA352A-20231-38311-AI3467Distans/CanvasDistans Salstentamen Ordinarie tillfälle
Icke-relationella databaser
2022-12-05
AFre26 Maj08:15-13:15 NZNTC22hFY010C-20222-TS373-TSHEHAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1310
2022-05-16
 
Vecka 22, 2023
AMån29 Maj08:15-11:15 TGITA21hDA472A-20222-TS444-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2104
2022-11-22
A  08:15-12:15 THDTB22hDA216A-20231-38303-, DA216A-20231-TS617-AJ6373KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2022-11-28
A  08:15-12:15 TGIAA21h, TGSYA21hDA333A-20231-TS190-AG1498KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2202
2022-11-21
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG315B-20231-TS710-AF4703, KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1803 Tentamen 3
2022-11-10
A  08:15-14:15 TGITA22hEK140A-20231-US200-AC7398KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle
2023-03-15
ATis30 Maj08:15-12:15 TACAS22h, TACAS22h1DA633E-20231-38324-, DA633E-20231-TS294-AN7737KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
2303
2023-03-15
A  08:15-13:15 THMMA22h, THPDA22hMT106A-20231-38343-, MT106A-20231-TS334-TSULHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2102 Dynamik
2022-11-15
A  14:15-18:15  FY250A-20231-38333-AK0675KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
1804
2022-11-28
A  14:15-18:15 TGSPA22h, TGSYA22hDA218A-20231-38304-, DA218A-20231-TS615-TSFANAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Ordinarie tillfälle.
2101
2022-11-18
AOns31 Maj08:15-13:15 TGSPA21hFY121A-20231-TS769-CTJABLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
1501
2022-11-29
A  08:15-13:15 NZNTC22hMA040C-20231-TS730-TSANRAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2023-02-01
ATor1 Jun08:15-13:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-KSMAPEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
1805 Mätteknik
2023-03-20
A  08:15-13:15 THDTB21h, THMMA22h, THPDA22hMA222A-20231-38341-, MA222A-20231-TS779-TSSTGUKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2201
2022-11-10
A  08:15-14:15 TACMA22h1, TACMA22h2MT643A-20231-38338-, MT643A-20231-TS424-TSMAFIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
2201
2022-12-05
AFre2 Jun08:15-12:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG315B-20231-TS710-AK7713, KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1801 Tentamen 1
2023-01-13
A  08:15-13:15 THMMA22h, THPDA22hFY202A-20222-TS206-TSRIRIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1703 Tentamina i termodynamik
2022-05-17
A  14:15-18:15 TGMMA22hME121B-20231-TS160-CTCASTKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2301
2022-11-28
ALör3 Jun09:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKFY124A-20222-TS203-AK4581KR:Tentasal 1-6Salstentamem Omtentamen 2
1803+1606
2022-05-17
A  09:15-13:15 TGMMA22h, TGWDU22hME100B-20222-TS159-AE0878KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2201
2022-06-07
A  09:15-14:15 LGLKÄ23vKÄ79, LGLKÄ23vKÄGYÄD201C-20231-L1978-AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2201 Ämnet: Teknik
2023-02-07
 
Vecka 23, 2023
AMån5 Jun14:15-15:45 TGWDU22hME122B-20231-TS165-AH5479KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
Tentamen 1
2023-03-22
A  14:15-19:15 THMMA21hMT173A-20231-TS375-TSCHBJKR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
2201 Skriftlig tentamen
2023-03-14
AOns7 Jun08:15-12:15 THDTB21hDA268A-20222-TS776-AJ6373, AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1801
2022-12-12
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG315B-20231-TS710-AK7713, KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1802 Tentamen 2
2022-11-10
A  08:15-13:15 THMMA22hKE104A-20231-38342-, KE104A-20231-TS717-CTJABLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1401
2022-11-29
A  08:15-13:15 THMMA21hMT148A-20222-28258-, MT148A-20222-TS209-AI6698KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1851
2022-05-19
A  08:15-13:15  DA278A-20231-38306-TSOLLIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1801
2022-12-04
A  14:15-18:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG327A-20231-TS357-AL5716KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1801 Tentamen - Byggföretagande
2023-02-28
ATor8 Jun08:15-12:15 TGSPA21h, TGSYA21hDA379A-20231-38316-, DA379A-20231-TS702-AE2085KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle
2101
2023-01-20
A  08:15-12:15 TGSPA22hDA315A-20222-TS607-TSJEERKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
1851
2022-05-05
A  08:15-13:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG324A-20222-TS355-AF4703, TSSISIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1902 Tentamen 2
2022-05-23
A  08:15-13:15 THMMA21h, THPDA21hMT156A-20222-TS370-AK0673, TSMAFIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-07-06
A  08:15-13:15 THPDA20hMT167A-20231-TS007-AI6669KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2301
2022-11-15
A  08:15-13:15 THBYB20hBPRO, THBYB20hBTEK, THBYB20hTARKBG322A-20231-TS009-TSSISIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
0301
2023-01-11
A  14:15-15:45 TGWDU22hME122B-20231-TS165-AH5479KR:Tentasal 1-6Salstentamen Ordinarie tillfälle.
Tentamen 2
2023-03-22
A  14:15-18:15 THDTB21hDA383A-20231-TS778-AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2101
2022-11-18
A  14:15-18:15 TGSYA22h, THDTB22hDA343A-20231-38314-, DA343A-20231-TS616-AC8647, AF6509, AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2101
2023-01-11
AFre9 Jun08:15-13:15 THMMA21h, THPDA21hMT157A-20231-TS373-TSULHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1901
2022-11-15
A  08:15-13:15 THMMA22h, THPDA22hMT106A-20231-38343-, MT106A-20231-TS334-TSPAOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2101 Statik
2022-11-15
A  08:15-13:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-AG4029KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1803 Geoteknologi
2022-11-21
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKMA300A-20231-38335-, MA300A-20231-TS711-AD5484KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1601
2022-11-17
ALör10 Jun09:15-14:15 LGLKÄ23vKÄ79, LGLKÄ23vKÄGYÄD201C-20231-L1978-LUJONEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2201 Ämne: matematik, biologi, kemi eller fysik
2023-02-07
 
Vecka 24, 2023
AMån12 Jun08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-AH5530KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1804 Vattenteknik
2023-03-03
A  08:15-13:15 NZNTC22hFY020C-20231-TS729-TSHEHAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1606
2023-02-02
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARK, THDTB21h, THMMA22h, THPDA22hMA203A-20222-TS201-, MA209A-20222-28250-, MA209A-20222-TS774-AD5484, TSANRAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2.
2101 Analys A
2022-08-23
AOns14 Jun08:15-12:15 THMMA22h, THPDA22hMT108A-20231-38435-, MT108A-20231-TS719-AK0673KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1201
2022-11-10
A  08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG327A-20231-TS357-AL5716KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1803 Tentamen - Byggprojektledning
2023-02-28
A  08:15-12:15 THMMA20hMT164A-20231-TS002-AI6669KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-15
AFre16 Jun08:15-12:15 THMMA20h, THPDA20hMT163A-20231-TS003-AK0652KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2001
2022-11-15
ALör17 Jun08:15-13:15 TGSYA21hMA220A-20222-28254-, MA220A-20222-TS198-AD5484KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2110
2022-05-19
 
Vecka 32, 2023
ATor10 Aug08:15-13:15 TGSYA22h, THDTB22hDA339A-20222-28312-, DA339A-20222-TS609-TSKRALKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001 Tentamen 1
2022-05-16
A  09:15-11:15  DA352A-20231-38311-AI3467Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 1
Icke-relationella databaser
2022-12-05
AFre11 Aug08:15-13:15 TGSYA22h, THDTB22hDA339A-20222-28312-, DA339A-20222-TS609-TSKRALKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2002 Tentamen 2
2022-05-16
A  08:15-13:15 THMMA22h, THPDA22hMT106A-20231-38343-, MT106A-20231-TS334-TSPAOLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2101 Statik
2022-11-15
 
Vecka 33, 2023
AMån14 Aug08:15-13:15 TGIAA22h, TGSPA22h, TGSYA22hDA336A-20231-TS612-TSKRALKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2.
2101
2022-11-08
A  08:15-13:15 THDTB22hDA393A-20231-TS888-AC8293, TSKRALKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2101
2022-11-29
ATis15 Aug08:15-12:15  DA295E-20231-38308-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2202
2022-12-04
A  08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG327A-20231-TS357-AL5716KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1801 Tentamen - Byggföretagande
2023-02-28
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKMA300A-20231-38335-, MA300A-20231-TS711-AD5484KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1601
2022-11-17
A  08:15-13:15 THDTB21h, THMMA22h, THPDA22hMA209A-20222-28250-, MA209A-20222-TS774-TSSTGUKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2.
2102
2023-02-27
A  14:15-18:15 TGITA22hDA370A-20222-TS604-AC7398, AH6942KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
1605 Datorbaserade informationssystem
2022-05-05
A  14:15-18:15 THDTB22hDA215A-20222-28309-, DA215A-20222-TS611-AC8293, AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1401 Elektronik
2022-10-27
A  14:15-18:15 THMMA21h, THPDA21hFY158A-20231-TS372-TSJOEKKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2203
2022-11-15
AOns16 Aug08:15-12:15 TGIAA22h, TGSPA22hDA297A-20231-38309-, DA297A-20231-TS613-AE1925KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2001
2022-11-18
A  08:15-13:15 TGSPA21hFY121A-20231-TS769-CTJABLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1501
2022-11-29
A  08:15-13:15 THMMA22hKE104A-20231-38342-, KE104A-20231-TS717-CTJABLKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1401
2022-11-15
ATor17 Aug08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG327A-20231-TS357-AL5716KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1803 Tentamen - Byggprojektledning
2023-02-28
A  08:15-12:15 THDTB21hDA383A-20231-TS778-AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2101
2022-11-18
A  08:15-12:15 THMMA20h, THPDA20hMT163A-20231-TS003-AK0652KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2022-11-15
A  08:15-13:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG315B-20231-TS710-AF4703, KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1803 Tentamen 3
2022-11-10
AFre18 Aug08:15-12:15 TGSYA22h, THDTB22hDA343A-20231-38314-, DA343A-20231-TS616-AC8647, AF6509, AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101
2023-01-11
A  08:15-12:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG319A-20222-TS202-AH5530KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1601
2022-05-17
A  08:15-13:15 THMMA22h, THPDA22hMT106A-20231-38343-, MT106A-20231-TS334-TSULHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2102 Dynamik
2022-11-15
ALör19 Aug09:15-12:15 TGSPA21hDA380A-20231-TS768-TSSTDAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
1604
2022-11-29
 
Vecka 34, 2023
AMån21 Aug08:15-13:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-AG4029KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1803 Geoteknologi
2022-11-21
A  08:15-13:15 THDTB21h, THMMA22h, THPDA22hMA222A-20231-38341-, MA222A-20231-TS779-TSSTGUKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2201
2022-11-10
A  08:15-13:15 NZNTC22hFY020C-20231-TS729-TSHEHAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1606
2022-11-08
A  08:15-13:15 TGSPA22hMA127A-20222-TS608-AK0675KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1401
2022-09-01
A  14:15-18:15 THDTB21hFY122A-20231-38488-, FY122A-20231-TS777-TSJOEKKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1504
2022-11-18
A  14:15-18:15 TGMMA22hME121B-20231-TS160-CTCASTKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2301
2022-11-28
ATis22 Aug08:15-12:15 THDTB22hDA215A-20222-28309-, DA215A-20222-TS611-AC8293, AK4314KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1403 Programmering av inbyggda system
2022-12-14
A  08:15-12:15  DA346A-20222-28901-AC8293KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1502
2022-12-14
A  08:15-12:15 THBYB22hBPRO, THBYB22hBTEK, THBYB22hTARKBG315B-20231-TS710-AK7713, KSROANKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1801 Tentamen 1
2022-11-10
A  08:15-13:15 THMMA21h, THPDA21hMT157A-20231-TS373-TSULHEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1901
2022-11-15
A  08:15-13:15 THBYB20hBPRO, THBYB20hBTEK, THBYB20hTARKBG322A-20231-TS009-TSSISIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
0301
2023-01-11
A  14:15-18:15  FY250A-20231-38333-AK0675KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1804
2022-11-28
A  14:15-18:15 THMMA22h, THPDA22hMT108A-20231-38435-, MT108A-20231-TS719-AK0673KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1201
2022-11-10
AOns23 Aug08:15-13:15 NZNTC22hMA040C-20231-TS730-TSANRAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2023-02-01
A  08:15-14:15 TACMA22h1, TACMA22h2MT643A-20231-38338-, MT643A-20231-TS424-TSMAFIKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2201
2022-12-05
A  14:15-18:15 TGSPA21hDA307A-20222-TS767-AG1498KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2101
2023-01-31
A  14:15-18:15 TGITA22hDA471A-20222-TS605-AC7398KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2.
2002 Systemutveckling
2022-11-01
ATor24 Aug08:15-11:15 THBYB20hBPRO, THBYB20hBTEK, THBYB20hTARKBG330A-20222-TS555-AH5530KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1902
2022-12-12
A  08:15-11:15 TGIAA21h, TGSYA21hDA222E-20231-38305-, DA222E-20231-TS188-AF9659, AN0336Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2
2022-12-05
A  08:15-12:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-AH5530KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
1804 Vattenteknik
2023-03-03
A  08:15-13:15 TACMA22h1, TACMA22h2FY242E-20231-38339-, FY242E-20231-TS101-TSPEJOKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-12-09
A  08:15-14:15 TGITA22hEK140A-20231-US200-AC7398KR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2023-03-15
AFre25 Aug08:15-12:15 TGSPA21hDA408A-20222-TS766-TSSTDAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 2
2101
2022-06-07
A  08:15-13:15  FY198A-20222-28248-TSPEJOKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Tentamen 1
2023-01-09
A  08:15-13:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKBG325A-20231-TS358-KSMAPEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
1805 Mätteknik
2023-03-20
A  08:15-13:15 THPDA20hMT167A-20231-TS007-AI6669KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2301
2022-11-15
A  14:15-18:15 THMMA20hMT164A-20231-TS002-AI6669KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
2001
2022-11-15
A  14:15-18:15 TGIAA21h, TGSYA21hDA333A-20231-TS190-AG1498KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2202
2022-11-21
A  14:15-18:15  BG120A-20231-38001-AJ3378, KSMAPEKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2102
2023-02-06
 
Vecka 35, 2023
AMån28 Aug08:15-13:15 THMMA21hMT173A-20231-TS375-TSCHBJKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2201 Skriftlig tentamen
2023-03-14
ATor31 Aug08:15-12:15 TACAS22h, TACAS22h1DA633E-20231-38324-, DA633E-20231-TS294-AN7737KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2303
2023-03-15
A  08:15-12:15 TGSPA22h, TGSYA22hDA218A-20231-38304-, DA218A-20231-TS615-TSFANAKR:Tentasal 1-6Salstentamen - Digitamen Omtentamen 1
2101
2022-11-18
AFre1 Sep08:15-13:15 THBYB21hBPRO, THBYB21hBTEK, THBYB21hTARKMA222A-20222-TS356-TSALIAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-05-23
A  08:15-13:15 TACMA22h1, TACMA22h2MA621A-20222-28256-, MA621A-20222-TS422-TSALIAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-05-17
A  08:15-13:15  MA115A-20222-28249-TSALIAKR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 2
Provkod saknas
2022-05-17
ALör2 Sep09:15-13:15 TGSPA21h, TGSYA21hDA379A-20231-38316-, DA379A-20231-TS702-AE2085KR:Tentasal 1-6Salstentamen Omtentamen 1
2101
2023-01-20
 
Vecka 36, 2023
AMån4 Sep09:15-11:15  DA352A-20231-38311-AI3467Distans/CanvasDistans Salstentamen Omtentamen 2
Icke-relationella databaser
2022-12-05

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
AC7398 Sven Karlsson  
AC8293 Magnus Krampell  
AC8647 Johan Holmberg  
AD5484 Nina Taslaman  
AE0878 Maria Engberg  
AE1924 Johan Holmgren  
AE1925 Jesper Larsson  
AE2085 Romina Spalazzese  
AE2087 Niclas Andersson  
AF4703 Kristian Stålne  
AF6509 Sebastian Wöhrman  
AF9659 Joseph Bugeja  
AG1498 Carl Johan Gribel  
AG4029 Lars Johansson  
AH5479 Erik Pineiro  
AH5530 Yujing Li  
AH6942 Dipak Surie  
AI3467 Arezoo Sarkheyli-Hägele  
AI6669 Håkan Wernersson  
AI6698 Lindsay Richard Merte  
AJ3268 Magnus Johnsson  
AJ3378 Basam Behsh  
AJ6373 Dario Salvi  
AK0652 Ulrika Friman  
AK0673 Andreas Krause  
AK0675 Henrik Jönsson  
AK4314 Mats Syde  
AK4581 Hampus Nilsson  
AK7713 Katja Frid  
AL5716 Martin Lennartsson  
AL8720 Johan Hektor  
AM0764 Jimi Nilsson  
AN0336 Sally Bagheri  
AN7737 Reza Khoshkangini  
CTCAST Carina Ström Hylén  
CTJABL Jakob Blomqvist  
KSMAPE Mats Persson  
KSROAN Rolf Andersson  
LUJONE Johan Nelson  
TSALIA Alexei Iantchenko  
TSANRA Anna Råbe  
TSCHBJ Christina Bjerkén  
TSFANA Farid Naisan  
TSHEHA Henrik Hartman  
TSJEER Jeanette Eriksson  
TSJOEK Jörgen Ekman  
TSKRAL Kristina Allder  
TSMAFI Martin Fisk  
TSOLLI Olle Lindeberg  
TSPAOL Pär Olsson  
TSPEJO Per Jönsson  
TSRIRI Rickard du Rietz  
TSSISI Simon Siggelsten  
TSSTDA Steve Dahlskog  
TSSTGU Stefan Gustafsson  
TSULHE Ulf Hejman  
TSYUCH Yuanji Cheng  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser Mazemap
Distans/Canvas Distans/Canvas 0   0 Distans/Canvas
KR:Tentasal 1-6 Tentasal 3 Kranen 0 KR:Tentasal 1-6

Kurser  
Id Kursnamn
BG120A-20231-38001- Arkitekturhistoria och stadsutveckling, 10 hp Fristående kurs, 33% dagtid
BG306A-20222-28242- Strukturmekanik, bärverksanalys, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG309A-20222-28244- Arkitektur och teknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG315B-20231-TS710- Husbyggnad, teknik och funktion, 20 hp Kurs inom program, 67% dagtid
BG319A-20222-TS202- Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG322A-20231-TS009- Husbyggnad, Ventilation och innemiljö, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG324A-20222-TS355- Byggnaden som system, 22.5 hp Kurs inom program, 75% dagtid
BG325A-20231-TS358- Markbyggnad, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG327A-20231-TS357- Byggföretagande och byggprojektledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG328A-20222-28245- Byggledning med digitala modeller, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
BG330A-20222-TS555- Husbyggnad, hållbart byggande, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA215A-20222-28309- Datateknik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA215A-20222-TS611- Datateknik, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA216A-20231-38303- Dator- och internetteknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA216A-20231-TS617- Dator- och internetteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA218A-20231-38304- Flertrådad programmering, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA218A-20231-TS615- Flertrådad programmering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA222E-20231-38305- Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA222E-20231-TS188- Informationssäkerhet, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA268A-20222-TS776- Mobila system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA272A-20222-28902- Artificiell intelligens, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA278A-20231-38306- Avancerad programmering i C++, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA292A-20222-28324- Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA292A-20222-TS700- Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA295E-20231-38308- Algoritmiska metoder för sökning och lagring, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA297A-20222-28325- Databasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA297A-20222-TS610- Databasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA297A-20231-38309- Databasteknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA297A-20231-TS613- Databasteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA307A-20222-TS767- Datorgrafik och modellering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA315A-20222-TS607- Objektorienterad spelprogrammering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA333A-20231-TS190- Forskningsmetodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA336A-20231-TS612- Systemutveckling och projekt I, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA339A-20222-28312- Objektorienterad programmering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA339A-20222-TS609- Objektorienterad programmering, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA343A-20231-38314- Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA343A-20231-TS616- Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA346A-20222-28901- Programmering av inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA352A-20231-38311- Icke-relationella databaser, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA370A-20222-TS604- Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
DA379A-20231-38316- Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA379A-20231-TS702- Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA380A-20231-TS768- Datavetenskap: Spelstudier, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
DA383A-20231-TS778- Signalbehandling, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA393A-20231-TS888- Systemutveckling och projekt för ingenjörer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
DA408A-20222-TS766- Artificiell intelligens för digitala spel, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA471A-20222-TS605- Informatik: Systemutveckling, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA472A-20222-TS444- Informatik: Verksamhetsstödjande system, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
DA489A-20231-TS701- Systemutveckling II, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA631E-20222-28321- Artificiell intelligens för data science, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
DA631E-20222-TS293- Artificiell intelligens för data science, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
DA633E-20231-38324- Avancerad maskininlärning, 15 hp Fristående kurs, 100% dagtid
DA633E-20231-TS294- Avancerad maskininlärning, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
EK140A-20231-US200- Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FY010C-20222-TS373- Fysik 1 (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid
FY020C-20231-TS729- Fysik 2 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 67% dagtid
FY121A-20231-TS769- Fysik för digitala spel, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
FY122A-20231-38488- Modeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
FY122A-20231-TS777- Modeller och verklighet för datateknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FY124A-20222-TS203- Modeller och verklighet för byggteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FY158A-20231-TS372- Introduktion till programmering och inbyggda system, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FY195A-20222-28247- Miljö- och energifysik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
FY198A-20222-28248- Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
FY202A-20222-TS206- Termodynamik och experimentell metodik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FY242E-20231-38339- Kvantmekanik: Introduktionskurs, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
FY242E-20231-TS101- Kvantmekanik: Introduktionskurs, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
FY250A-20231-38333- Astronomi, introduktionskurs, 10 hp Fristående kurs, 33% dagtid
KE011C-20222-TS376- Kemi 1 (förutbildning), 10 FUPO Kurs inom program, 50% dagtid
KE104A-20231-38342- Materialkemi, 7.5 hp Fristående kurs, 25% dagtid
KE104A-20231-TS717- Materialkemi, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
MA030C-20222-TS374- Matematik 3c (förutbildning), 15 FUPO Kurs inom program, 33% dagtid
MA040C-20231-TS730- Matematik 4 (förutbildning), 9 FUPO Kurs inom program, 67% dagtid
MA115A-20222-28249- Flerdimensionell analys med tillämpningar, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA127A-20222-TS608- Matematik för spelutvecklare, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA203A-20222-TS201- Matematik: Analys A, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA209A-20222-28250- Analys A och linjär algebra, 15 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA209A-20222-TS774- Analys A och linjär algebra, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA210A-20222-28001- Matematisk statistik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA210A-20222-28251- Matematisk statistik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA220A-20222-28254- Diskret matematik för programmerare, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA220A-20222-TS198- Diskret matematik för programmerare, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA222A-20222-TS356- Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
MA222A-20231-38341- Analys B, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA222A-20231-TS779- Analys B, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MA300A-20231-38335- Linjär algebra med tillämpningar, 10 hp Fristående kurs, 33% dagtid
MA300A-20231-TS711- Linjär algebra med tillämpningar, 10 hp Kurs inom program, 33% dagtid
MA621A-20222-28256- Differentialkalkyl i flera dimensioner, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MA621A-20222-TS422- Differentialkalkyl i flera dimensioner, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME100B-20222-TS159- Medieteknik I: Det medietekniska landskapet, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME121B-20231-TS160- Mediestyrning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME122B-20231-TS165- Digital design och utveckling III, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME137A-20222-TS673- Processledning av produktion, kvalitet och miljö, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ME142A-20222-TS788- Produktionsledning, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT106A-20231-38343- Mekanik, 7.5 hp Fristående kurs, 25% dagtid
MT106A-20231-TS334- Mekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 25% dagtid
MT108A-20231-38435- Materialteknik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MT108A-20231-TS719- Materialteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT148A-20222-28258- Mekanisk provning och mikroskopi, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT148A-20222-TS209- Mekanisk provning och mikroskopi, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT149A-20222-TS368- Hållfasthetslära, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT156A-20222-TS370- Tillverkningsteknik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT157A-20231-TS373- Maskinelement, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT163A-20231-TS003- Företag och företagande för ingenjörer, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT164A-20231-TS002- Materialval, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT167A-20231-TS007- Produktionsanpassat utvecklingsprojekt, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT169A-20222-28556- Finita elementmetoden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT169A-20222-TS169- Finita elementmetoden, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT173A-20231-TS375- Materialmekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT643A-20231-38338- Kontinuummekanik, 7.5 hp Fristående kurs, 50% dagtid
MT643A-20231-TS424- Kontinuummekanik, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT644A-20222-TS956- Konstitutiv modellering, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
MT645A-20222-TS973- Modellering på atomskala, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid
ÄD201C-20231-L1978- Ämne, ämnesdidaktik och bedömning, 12 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Program  
Id Programnamn
LGLKÄ23vKÄ79 Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp, 60 hp årskurs 7-9, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö
LGLKÄ23vKÄGY Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp, 60 hp gymnasieskolan, 60 hp Program, 100% dagtid Malmö
NZNTC22h Naturvetenskapligt/tekniskt basår, 60 FUPO Program, 100% dagtid Malmö
SGPRM21h Produktionsledare: Media, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TACAS22h Datavetenskap: Tillämpad data science, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
TACAS22h1 Datavetenskap: Tillämpad data science, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
TACMA21h Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
TACMA21h1 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
TACMA22h1 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
TACMA22h2 Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram, 120 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGIAA21h Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGIAA22h Informationsarkitekt, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGITA21h IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGITA22h IT och ekonomi, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGMMA22h Medieteknik: Media management, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGMPP21h Medieproduktion och processdesign, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSPA21h Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSPA22h Spelutveckling, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSYA21h Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGSYA22h Systemutvecklare, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
TGWDU22h Medieteknik: Webbaserad design och utveckling, kandidatprogram, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB20hBPRO Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB20hBTEK Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB20hTARK Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB21hBPRO Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB21hBTEK Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB21hTARK Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB22hBPRO Byggingenjör, 180 hp Projekt- och produktionsledning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB22hBTEK Byggingenjör, 180 hp Byggteknik, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THBYB22hTARK Byggingenjör, 180 hp Teknik och arkitektur, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THDTB20h Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THDTB21h Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THDTB22h Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THMMA20h Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THMMA21h Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THMMA22h Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THPDA20h Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THPDA21h Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö
THPDA22h Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn