Schema
Program: LGLFO19hFOMU, Förskollärarutbildning, 210 hp Musikprofil, 210 hp Program, 100% dagtid Malmö
Datum: 2020-07-02 - 2021-01-01
 
Utskrivet: 2020-07-02 12:13:52
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn
  Dag Datum
Start-Slut
Kurs.grp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2020
AFre14 Aug08:15-12:15 FO263A-20201-L9977-1, FO263A-20201-L9977-10, FO263A-20201-L9977-2, FO263A-20201-L9977-3, FO263A-20201-L9977-4, FO263A-20201-L9977-5, FO263A-20201-L9977-6, FO263A-20201-L9977-7, FO263A-20201-L9977-8, FO263A-20201-L9977-9LUMIBJG8:Tentamen Salstentamen Omtentamen 2
1901
2020-02-12

Bokningstyper  
Förkortning Namn
A Aktivitetstillfällen

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
LUMIBJ Mikael Björk  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
G8:Tentamen Tentamensal 3 Gäddan 8 108

Kurser  
Id Kursnamn
FO263A-20201-L9977-1 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-10 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-2 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-3 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-4 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-5 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-6 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-7 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-8 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid
FO263A-20201-L9977-9 Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt, 9 hp Kurs inom program, 100% dagtid

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med namn